Debatindlæg Det Faglige Hus: SF underminerer den danske model
(Foto: Foto: Det Faglige Hus)

Johnny Nim er landsformand i Det Faglige Hus.

SF satte i sidste uge en gammel traver på banen igen – nemlig at skattefradraget for kontingent til en fagforening kun skal gælde for medlemmer hos vennerne i de ”rigtige” fagforeninger og ikke hos de gule ”fagforretninger”.

Denne gang fremgik det af SF’s lovforslag, at fradraget skal gælde ved medlemskab af fagforeninger, der enten selv eller via en hovedorganisation har overenskomst for mindst 25 % af medlemmerne. Formålet er at styrke ”incitamentet til at melde sig ind i de fagforeninger, som har en samfundsbærende funktion”, som det højtideligt formuleres på partiets hjemmeside. Med andre ord: Man vil gerne af med os, der ikke er en del af familien.

Ikke overraskende var det kun det kun Enhedslisten, der kunne støtte lovforslaget, men nu kan de to partier i hvert fald hævde, at de har ydet et eller andet for de mange penge, som LO-forbund yder i valgbidrag.

Vi er i Det Faglige Hus enige i, at overenskomster er vigtige – men minder dog om, at fagforeninger altså også varetager en lang række andre og lige så vitale funktioner som at forhandle overenskomst hvert andet eller tredje år; nemlig at sikre, at overenskomsterne overholdes og generelt hver eneste dag bistå medlemmerne med deres spørgsmål og problemer.

At Karsten Hønge og andre igen og igen kalder os i Det Faglige Hus fagforretninger forstår vi stadig ikke. Vi er medlemsejede og medlemsstyrede foreninger ligesom alle andre fagforeninger, og de overskud, vi måtte oparbejde, bruges udelukkende til gavn for medlemmerne – bl.a. har vi ikke hævet kontingentet i godt ti år, men har i samme periode udvidet udbuddet af serviceydelser til medlemmerne betragteligt. Hvis man ser på de traditionelle fagforeninger er de bl.a. involveret i køb og salg af ejendomme og har for nylig tjent milliarder på salget af forsikringsselskabet Alka. Er det ikke forretning?

Så vidt vi kan se adskiller vi os formelt alene fra de gamle fagforeninger ved at være tværfaglige og ved at have vores egen landsdækkende overenskomst med arbejdsgiverforeningen KA. Det nytter ikke noget at bebrejde os, at vi ikke er en del af de landsdækkende overenskomster på DA/FH-området og det offentlige område. Det er en lukket fest for de gamle fagforeninger, som vi ikke må være med til. Og det kan vi ikke rigtig gøre noget ved.

Når dét, at vi ikke er part i de store landsdækkende overenskomster, derfor bliver brugt som et argument for, at vi skal ned med nakken, er det i realiteten et udtryk for, at man gerne vil eliminere enhver konkurrence og dermed lette presset mod de gamle fagforeninger, som mister medlemmer. Hønge og SF er sikkert stadig kede af, at eksklusivbestemmelserne blev afskaffet i 2006, men sådan er det nu engang. Heldigvis. Tvang og selvbestaltede monopoler hører ingen steder hjemme. Det er der mange lønmodtagere, der til gengæld er glade for, fordi konkurrencen giver lavere kontingenter og bedre service.

Man skal i diskussionen huske på, at fagforeninger – alle fagforeninger – juridisk set er private virksomheder/organisationer. En ændring i grundlaget for skattefradrag som foreslået af SF vil i realiteten være en begunstigelse af visse private virksomheder frem for andre. Det er svært at se, at det er foreneligt med de principper om lighed, som vi generelt hylder, ligesom både konkurrencemyndighederne og EU nok godt kunne have en mening om, hvorvidt det er i orden at yde statsstøtte til udvalgte privatretlige foreninger på bekostning af andre.

Sammen med de andre såkaldte gule fagforeninger organiserer vi op mod 400.000 lønmodtagere. Måske det var mere givtigt og nyttigt for samfundet, hvis man bakkede op om vores væsentlige bidrag til at håndhæve og udvikle den danske model og sikre, at lønmodtagernes rettigheder overholdes, fremfor at modarbejde os. Monopolernes tid er forbi, og det skal den danske model skam nok overleve.

Men det kræver at man hjælper den danske model med at udvikle sig og tilpasse sig nutiden, og at man respekterer den enkeltes foreningsfrihed – i stedet for gennem økonomisk pres i form af skattefradrag at tvinge lønmodtagerne i armene på fagforeninger, som de tydeligvis ikke ønsker at være medlem af. Det vil givetvis blot sende endnu flere mennesker over i den gruppe på mere end 800.000 lønmodtagere, der allerede i dag står helt udenfor fagforeningerne. Og dermed underminerer man i realiteten endnu mere fagforeningernes ”samfundsbærende funktion”.

Dette er et debat-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News