Dennis K: Det offentlige er bundet på hænder og fødder - derfor klarer de sig dårligere

Det er urimeligt, at de private firmaer kan tilbyde ekstra ydelser, når det offentlige ikke kan, mener Dennis Kristensen. (Foto: Pressebillede FOA)

Det er indlysende, at brugerne af de private hjemmehjælpsfirmaer er mere tilfredse, for her kan man købe sig til ekstra hjælp. Det skal kommunerne også kunne tilbyde, lyder det fra FOA.

Det er en vrangforestilling, at private hjemmehjælpsfirmaer og kommunerne konkurrerer på lige vilkår om at levere den bedste hjemmehjælp til de ældre.

Sådan lyder det fra FOA's formand, Dennis Kristensen, efter en ny undersøgelse har vist, at danskerne er mere tilfredse med de private end de offentlige velfærdsydelser.

- Det er jo et resultat, der er givet på forhånd. Kommunerne må ikke sælge tilkøbsydelser men kun levere præcis det, den ældre har fået visiteret, og derfor er de stærkt hæmmet i forhold til den private sektor, siger han til Avisen.dk.

Hvis Fru Hansen gerne vil have pudset vinduer, men kun har fået visiteret en times støvsugning, så skal hun selv tilkøbe vinduespudsning. Det kan hun ikke købe af kommunen, men kun af de private leverandører.

- Hvis hun gerne vil have, at det er den samme person, der kommer og støvsuger og pudser vinduer, så er der kun en vej at gå, og det er til et privat firma, siger han.

Unfair konkurrence

Når de private firmaer har mulighed for at tilbyde de ældre andre og flere ydelser end kommunerne kan, er der ikke noget at sige til, at tilfredsheden er større blandt de ældre, der får privat hjemmehjælp.

- Det giver ikke mening at tale om konkurrence, hvis ikke begge parter kan deltage i konkurrencen. Der har man bundet den offentlige sektor på hænder og fødder, mener Dennis Kristensen.

Hvis det stod til FOA, skulle kommunerne derfor også have mulighed for at sælge tilkøbsydelser til de ældre.

- Det er helt urimeligt, at de private kan tilbyde det og det offentlige ikke kan. For så er man nødt til at skifte til de private, hvis man ikke vil have endnu flere personer ind og ud af døren, siger han.

Vildledende markedsføring

Det er ikke kun inden for hjemmehjælp, at private firmaer er forud på point, når det handler om at gøre brugerne tilfredse. Det gælder også de private sygehuse.

- Hvis man har en forsikring, der gør, at man kan springe køen over og få en tid på et privathospital i morgen, så skulle det privathospital da være helt til rotterne, hvis det ikke betød, at det ville få en meget højere score i tilfredshedsundersøgelsen, siger Dennis Kristensen.

Han mener derfor, at det nærmer sig vildledende markedsføring, når Dansk Erhverv i Ugebrevet A4 gør brugertilfredsheden til et spørgsmål om kvaliteten af velfærdsydelserne.

- De er jo interesseorganisation for den private sektor, og undersøgelsen her skal jo overbevise politikerne om, at de roligt kan tvinge kommunerne til at konkurrenceudsætte flere opgaver, for så bliver borgerne mere tilfredse. Men den konklusion holder jo ikke, siger han.