DEBATTØR


Jesper Park van der Schaft

Jeg kæmper for rettighederne for vores svageste i vores samfund - så som mennesker med handicap, socialt udsatte, psykisk syge, hjemløse, børn og ældre med særlige behov. Jeg har derfor oprettet Facebook-siden:" De svageste i vores samfund ER Medmennesker - IKKE En BYRDE" samt at forbedre forholdene for kommende adoptionsbørn, så de undgår manglende kærlighed og omsorgssvigt hos deres kommende adoptionsforældre

Med venlig hilsen

Jesper Park van der Schaft, stifter af Facebook-siden:" De svageste i vores samfund ER Medmennesker - IKKE En BYRDE".

Debatindlæg af Jesper Park van der Schaft: