Debatindlæg Debat: Stauning må vende sig i graven
(Foto: )

Sikandar Siddique er folketingskandidat for Alternativet.

S OG SF HAR KAPPET de sidste sociale rødder, så både Stauning og Larsen må vende sig i graven. Begge partier stemte for regeringens umenneskelige og dybt problematiske forslag om kriterier for udpegning af boligområder, som ghettoer og retten til at nedrive dem og tvangsflytte beboerne. Regeringens nye ”ghettoriserings lov” vil ramme de socialt udsatte og tvinge deres boligforeninger til at nedrive hundredevis af boliger, selv om de er renoveret for milliardbeløb de sidste år. En sort dag i folketinget, hvor et flertal stemte for forringelse af den almen boligsektor.

REGERINGENS NYE LOV om ændring af lov om almene boliger og leje af almene boliger er en del af regeringens erklærede mål om, at ”nedbryde parallelsamfund, så Danmark er af-ghettoiseret i 2030”. Det skal, ifølge den nye lov, ske ved ”at sætte nye kriterier for udsatte bolig- og ghettoområder og iværksætte initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder ved, at skærpe anvisnings- og udlejningsregler og ophævelse af lejekontrakt på° grund af kriminalitet mv.”.

I PRAKSIS KLASSIFICERER den nye lov hvilke boligafdelinger, der fremover kan betegnes som såkaldte  ”hårde ghettoer”. Udviklingsplanerne skal beskrive, hvordan andelen af almene familieboliger i boligafdelingen kan reduceres til 40 % inden år 2030. Er en afdeling klassificeret, som ”hård ghetto” 4 år i træk kan den nedlægges og nedrives, og beboerne tvangsflyttes til en bolig i det øvrige almene boligbyggeri. Nægter beboer og boligforeninger at flytte kan de tvangsforflyttes.

KONSEKVENSEN AF REGERINGENS ghetto-klassificering er nedlæggelse af tusindvis af boliger, og tvangsflytning af udsatte beboere fra socialt udfordrede boligområder til den øvrige almene boligsektor. Danmarks Almene Boliger BL har beregnet, at op til 11.000 familier og børn hermed kan miste deres hjem og kendte miljø, hvor de er opvokset, og hvor deres venner og familier bor. Hvor flytter man 11.000 familier og børn hen? Kommunerne, der har boliganvisningsret til 25% af alle landets almene boliger, kan anvise boliger i den øvrige almene boligsektor, men der er ingen sikkerhed for, at de tvangsforflyttede bliver anvist en ny bolig, som de har råd til at betale.

SAMFUNDETS BOLIGSOCIALE udfordringer løses ikke ved at rive boliger ned og flytte socialt udsatte medmennesker fra deres boligområder. Af-ghettoisering sker ikke automatisk ved at omfordele samfundets sociale udfordringer til den øvrige almene boligsektor, tværtimod.

TVANGSFLYTNING AF BEBOERE fra socialt udfordrede boligområder løser derfor ikke problemerne, det skaber tværtimod nye problemer i de øvrige almene boligafdelinger, hvortil samfundets sociale udfordringer overføres. Årtiers fejlslagen social boligpolitik har bevidst ”at nissen flytter med”.

SOCIALE PROBLEMER løses med afprøvede sociale og boligsociale indsatser. Nedrivning af almene boliger er et politisk uansvarligt nytteløst spild af ressourcer, der skader mere end det gavner.

Dette er et debat-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News