DEBAT: Mere samarbejde - mindre enegang!
Foto: HK/Privat
Ærgerligt at Finansforbundet og Konstruktørforeningen forlader den nye hovedorganisation. Det udfordrer private funktionærer, der gør klogt i at styrke samarbejdet på nye måder og eventuelt sammenlægge sig for at få styrke, mener formand for HK-Privat Simon Tøgern.

Formand for HK/Privat med 110.000 medlemmer.

Af Simon Tøgern, formand for HK/Privat

Efter den historiske beslutning om at samle FTF og LO i én ny hovedorganisation, har luften været tyk af rygter og formodninger om, hvorvidt alle FTF’s medlemsorganisationer nu ville fortsætte med over i den nye hovedorganisation.

To organisationer (Finansforbundet og Konstruktørforeningen) har besluttet sig for at søge optagelse i det langt mindre forpligtigende fællesskab hos Akademikerne. Ærgerligt!

I HK/Privat er vi omvendt langt mere optagede af at udvikle fællesskaberne i den nye hovedorganisation.

I mindretal 

I de to gamle hovedorganisationer var de privat ansatte funktionærer i mindretal – og det kommer vi også til at være i den nye hovedorganisation.

Derfor er det oplagt, at vi undersøger, hvordan vi sammen med de andre organisationer, som også organiserer blandt den voksende gruppe af privat ansatte funktionærer kan udvide samarbejdet.

Ikke for at splitte i forhold til de øvrige grupper. Men for at samarbejde på de områder, hvor vi har udfordringer, som adskiller sig fra de øvrige grupper i den nye hovedorganisation - de offentligt ansatte og den store gruppe af privat ansatte ”ikke-funktionærer” (håndværkere m.fl.).

Fælles udfordringer 

Vores første og største fælles udfordring ligger i en markant lavere overenskomstdækning end de øvrige grupper på det private arbejdsmarked. Hvad kan vi gøre i fællesskab for at løfte den?

Vi har en fælles udfordring i at mange af vore medlemmer er omfattet af kommercielle firmapensionsordninger, som ikke kaster lige så meget pension af sig pr indbetalt krone, som de kollektive arbejdsmarkedspensioner.

For nogle grupper vil det være mest oplagt at drøfte egentlige sammenlægninger.
Simon Tøgern, formand for HK/Privat.

Vi har fælles interesser, når det gælder efter- og videreuddannelse, arbejdsmiljø og håndtering af stress, den voksende udbredelse af brug af freelancere og ikke mindst hele det funktionærretslige område med alt, hvad der knytter sig hertil med kunde- og konkurrenceklausuler med mere.

Nye sammenlægninger

I HK/Privat er vi med vore omkring 100.000 medlemmer klar til at udvide samarbejdet med udgangspunkt i nogle af disse udfordringer. Samarbejdets form er som udgangspunkt ikke afgørende. Opgaven må diktere formen.

For nogle grupper vil det være mest oplagt at drøfte egentlige sammenlægninger, mens det i andre sammenhænge vil være mere oplagt med mere afgrænsede samarbejdsprojekter.

I HK/Privat er vi parate! Hvem vil være med?

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.