De slidte danskere Debat: Afskaf pensionerne

Kurt A. Nissen er folkepensionist, men virker stadigvæk som bisidder og rådgiver fra Arbejdsskadeforeningen.

Afskaf førtidspension og folkepension og indfør borgerydelse til alle, der ikke kan arbejde på grund af psykiske samt fysiske handicap. Væk med pensionsalder, lad folk arbejde så længe de kan og vil og stoppe når de ikke kan mere. Borgerydelsen skal være som førtidspensionen er i dag, med mulighed for ekstra tilskud alt efter behov.

Staten skal betale borgerydelsen via Udbetaling Danmark, indstilling til at modtage borgerydelsen skal foretages af kommunen og vurderes og godkendes af staten evt. i en underafdeling af Arbejdsmarkeds Erhvervssikring (de kender til at vurdere erhvervsevnen og sygdomme).

Begrænsningerne i sygedagpenge skal fjernes og den sygemeldte skal modtage sygedagpenge så længe det offentlige ikke har kunne gøre sygemeldte arbejdsduelig eller indtil revalidering er gennemført og fleksjobmuligheder er undersøgt, så kan sygedagpengene stoppe og sygemeldte overgår derefter til borgerydelsen.

Det skal være muligt af afmelde borgerydelsen i op til 1 år for at afprøve muligheden for at genoptage et arbejde, hvis sygdommen er blevet helbredt eller ny medicin kan gøre borgeren arbejdsduelig.

Selvstændige skal selvfølgelig også kunne overgå til borgerydelsen hvis arbejdsevnen er væsentligt forringet.

Alle raske folk på arbejdsmarked skal forsætte med at arbejde til de er 65 år, så vil de kunne få borgerydelsen hvis de ønsker at stoppe på arbejdsmarked, mens de har et godt helbred så de også kan nyde den 3. alder som en frisk ældre borger. Men dem der ønsker at forsætte deres arbejdsliv kan gøre dette lige så længe det er muligt.

Når det bliver staten der står for borgerydelsen vil den fungere ens over hele Danmark uanset hvilken kommune man bor i og staten vil ikke kunne vaske sine hænder og sige det er på grund af kommunerne det ikke fungere. Det er Folketinget der har ansvaret og forpligtigelsen til at forvalte den lov de selv har gennemført.

Overstående vil på langsigt medføre besparelser der kan bruges til skattelettelser for dem med de mindste indkomster, samt til de unge som skal uddannes til at føre arbejdsmarkedet videre, der er brug for uddannelse og motivation samt en ungdomsydelse, så de unge ikke behøver at stifte gæld mens de uddanner sig i Danmark.

Hvordan indvandrere og flygtninge skal indpasses i overstående har jeg ikke nok indsigt til at kunne beskrive, men som hovedregel skal de behandles ordentligt så længe de er i landet – hvis de opnår ret til dansk statsborgerskab skal overstående selvfølgelig også gælde dem.

De første danskere var indvandrere eller flygtninge, dengang da isen trak sig væk fra Danmark, dem er vi på en måde alle børn af.

Dette er et debat-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News