Debatindlæg Debat: Afskaf partierne og lad politikerne stille op for sig selv
Vi bør afskaffe alle politiske partier og lade kandidaterne stille op på deres egne meritter og ideologier. (Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix )

Liliane Murray - Førtidspensionist og Overlevelseskunstner. Vagabond og Verdensvandrer. Uddannet på verdens og livets stenede vej. Skribent (ved bl.a. Information og Rød/Grøn). "Jeg ved ikke en masse om noget som helst - men jeg ved lidt om en masse." (eget)

Siden 1849 har vi kørt med det samme valgsystem, som vi kører med i dag.

Den samme opfattelse af, hvordan et folkestyre vælges og sammensættes. Vi er flasket op med dette. Vi kan slet ikke forestille os andre måder at gøre det på. Vi er jo Danmark, det ypperste land i verden. Vi er fejlfri.

Det er paradigmet, der ligger til grund for vort folkestyre. Derfor vil der uden tvivl være mange, der vil være uenige i det, jeg skriver nu. Det er fint, for det handler ikke om, at jeg får ret, men om at vi får en debat om emnet.

Har vi det bedste demokrati, vi kan have? Eller ligger der andre muligheder gemt, måske endnu ikke tænkte muligheder for et endnu bedre demokrati?

Et demokrati uden fnidder. Uden dette spild af ressourcer og energi, som vi ser her og nu? Et demokrati, hvor vælgeren er tættere på politikerne og beslutningerne? Ikke mindre demokrati men mere demokrati; et Folketing der afspejler befolkningen, valgt af folket, for folket.

Et demokrati, der ikke avler korruption og bedrag. Hvor de negative sider elimineres eller vanskeliggøres, og de retfærdige og demokratiske paradigmer næres og fordres.

Lige nu har vi 'repræsentativt demokrati', hvor en række partier, gamle såvel som nye, opstiller valgberettigede som kandidater for deres parti. Kandidaterne vælges til folketinget ved et vag.

En gang hvert fjerde år (i teorien) får borgerne lov til, ved folketingsvalget, at vælge de politikere der de næste fire år skal drage omsorg for og værne om borgerne og nationen. Når vores stemme er afgivet, betegnes det som folkets valg og indflydelse. Så fanger bordet indtil næste valg. 

Op til valgene gør politikerne alt, hvad de kan for at vinde vælgernes gunst.

Det gør de ved de 'valgløfter', som de kommer med som ideologi og mål før valget.

Efter valget ser verden anderledes ud. Der ser vi ofte, at der stemmes direkte imod de valgløfter, der er blevet givet. De valgte politikere repræsenterer herefter først og fremmest deres parti; de skal følge partilinjen i afstemninger, uanset de måske er helt uenige.

Efter valget bruges der meget energi og mange ressourcer på, at partierne bekæmper hinanden indbyrdes. Dette ofte på den mest barnlige og usaglige måde. Energi og ressourcer, der var bedre investeret i at føre reel politik. At forhandle og gennemarbejde forslag og finde holdbare løsninger.

Men sædet i Folketinget og det at kunne blive siddende der, er blevet vigtigere end at finde løsninger, som danskerne kan se sig selv i. Som vil gavne landet som helhed.

Folketinget er blevet til en kolbøttefabrik, hvor medlemmerne springer rundt som dårlig underholdning på en billig reklamefinansieret TV-kanal.

Som vælgere chokeres vi gang på gang over de tilsyneladende endeløse vindmøller, politikerne kan slå. Hvis ikke der snart sker et eller andet dramatisk, så har det danske demokrati udlevet sig selv. At være vidne til, hvad der foregår i folketinget, er blevet et smagsløst realityshow.

Vi har brug for at få et mere nært demokrati! Et demokrati uden spin og lobbyisme. Et demokrati, hvor den enkelte politiker overfor sine vælgere skal kunne stilles til ansvar for sine handlinger.

Kunne vi forestille os et paradigmeskift?
Jeg forsøger at se tingene fra alle vinkler. Leder efter faldgruber og deducerer. Først og fremmest er jeg villig til at flytte mig, skulle jeg høre argumenter, der overtrumfer mine egne. Jeg forsøger at lede efter stadig bedre løsninger.

Mine tanker får I her:

Vi bør afskaffe alle politiske partier og lade kandidaterne stille op på deres egne meritter og ideologier.

Alle bliver løsgængere! Hver enkelt folkevalgte kan herefter stilles til ansvar for egen gøren og laden, løftebrud m.m.

Der bør stadig være valgkredse, hvor lokale kandidater kan stille op og vælges. Kravet til antallet af stillere bør sættes ned. Antallet af valgkredse og hvor mange der skal kunne vælges i den enkelte valgkreds, er åben til debat.  

Kandidaterne behøver kun at føre valgkamp lokalt. Dette kan bakkes op af lokale valgaftener og debatter på lokal-TV. 

Det skal være slut med sponsorer. Hver enkelt opstillingsberettigede får fra valgpuljen en forudbestemt sum, som de kan bruge til at lave kampagne for. Sponsorater, hverken fra private eller erhvervslivet er tilladt. Der må ikke bruges private midler. Lighed for loven. 

De valgte kandidater skal tilbringe et forudbestemt antal dage per måned, f.eks. 4, eller ugentligt f.eks. 1 dag, i deres valgkreds. Minimum 2-3 timer afsættes til at mødes med borgere, der har anmodet om et møde deres repræsentant i Folketinget.

Derudover kan de mødes med ansatte og ledere i det offentlige (kommuner, hospitaler, praktiserende læger, virksomheder, osv.), såvel som det private erhvervsliv. 

I det daglige bør Folketinget have en fast ugentlig afstemningsdag, hvor der stemmes om forslag. Alle folketingspolitikere skal være forpligtede til at deltage. Hvis de ikke kan være tilstede, så pr. stedfortræder.

Dette vil betyde et farvel til partilinjer der SKAL følges.

Det giver muligheden for og friheden til at den enkelte politiker til enhver tid kan stemme i henhold til den personlige overbevisning, som han eller hun har givet udtryk for i valgkampen.  

Det vil eliminere blok-politik. Ultimativt vil det afspejle befolkningen bedre. Og det vil gøre de politiske processer mere dynamiske.

Dette er et debat-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News