David Trads: Tak til Bjarne Corydon
Bjarne Corydon gjorde en forskel i dansk politik, mener David Trads.

David Trads er journalist og forfatter.

DET ER nemt at pege fingre af Bjarne Corydon, fordi han går fra politik til et konsulentfirma, han brugte ivrigt som finansminister - men vigtigere er det, at han var den minister, som genoprettede dansk økonomi.

For et år siden skrev jeg en kommentar, hvori jeg forsvarede de økonomiske resultater, som SR-regeringen havde opnået i dets første tre år. Corydon valgte sjældent, hvis nogensinde, den populære løsning, men resultaterne var virkelig gode.

Pointerne fra et år siden illustrerer, hvor stærk en finansminister, han var - og forklarer også, hvorfor han er attraktiv for erhvervslivet i dag:

Overordnet:

Den stramme finanspolitik, som Corydon stod i spidsen for, virkede. I Standard & Poors attraktive kreditvurdering hørte vi til blandt få lande med de allerbedste karakterer. Danmark klarede sig gennem hans år uden en eneste påtegning fra EU i forhold til vores gæld og offentlige udgifter.

Vækst:

Danmarks vækst holdt sig generelt over euro-zonen i hele Corydons tid. Danmark opretholdt vækst selv i perioder, hvor vores to største markeder, Sverige og Tyskland, havde tilbagegang. De store vækstpakker, som Corydon udtænkte, virkede – og bedre end de fleste EU-landes.

Beskæftigelsen:

Arbejdsløsheden faldt fra seks til fem procent på tre år. Beskæftigelsen blev øget med 30.000. Den danske udvikling hørte til blandt de bedste i Europa. Den gennemsnitlige ledighed i euro-zonen var dobbelt så høj. Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark var også blandt de allerlaveste.

Eksporten:

Den danske eksport gik frem. Tal fra SR-regeringens sidste tid vist, at vi solgte godt ti procent mere til udlandet end i 2011. En fjerdedel af alle job i Danmark er eksportafhængige.

Konkurrenceevnen:

Erhvervslivets muligheder for at konkurrere globalt blev endnu bedre under Corydon. Verdensbankens rapport ’Doing Business’ placerede i Danmark bedst i Europa og som nummer fire i verden, når det handler om, hvor let det er at drive virksomhed.

Overførselsindkomster:

Antallet på offentlig overførsel faldt med 50.000 på tre år. 790.000 mod 840.000 i 2011. Grundene er – ud over den lave ledighed – at færre gik på efterløn eller blev førtidspensionister. Antallet af SU-modtagere steg, da flere er under uddannelse.

Lighed:

Antallet af fattige, der var steget uafbrudt under de borgerlige regeringer, faldt – især som en konsekvens af afskaffelsen af fattigdomsydelsen. Efter mange år, hvor gini-koefficienten, som er den økonomiske model, der opgør uligheden, konsekvent steg, blev kurven knækket.

Corydon kan med andre ord forlade Folketinget med rank ryg. Han gjorde en forskel i dansk politik.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.