Dansk topdirektør får fængselsstraf og millionbøde
Foto: PR

En tidligere topchef hos Danmarks næststørste rengøringsfirma Forenede Service undgår ikke en straf på to og et halvt års fængsel samt en bøde på 11 millioner kroner til statskassen. For den dømte erhvervsmand Michael Krogh får ikke sin skattesag for Højesteret.

Det oplyser koncerndirektør hos Forenede, Carsten Clement, i en meget kortfattet e-mail til Fagbladet 3F:

- Sagen kommer ikke for Højesteret. Michael Krogh er påbegyndt sin afsoning. Hvorvidt bøden er betalt eller ej er et privat anliggende, som jeg ikke har indsigt i, skriver Carsten Clement i e-mailen.

I august 2017 kendte Østre Landsret 57-årige Michael Krogh skyldig i groft skattesvig. Dermed stadfæstede landsretten den dom, som Retten i Lyngby i januar 2017 afsagde i samme sag.

Michael Krogh er medejer af den familieejede koncern Forenede, som rengøringsselskabet Forenede Service hører under. Rengøringsselskabet har de senere år blandt andet stået for rengøring hos Skat, Forsvaret, en række af landets kommuner og private virksomheder som Danske Bank.

Michael Krogh solgte i 2010, 2011 og 2012 aktier i Forenede til koncernen for i alt 26,2 millioner kroner. Men han opgav ikke indtægten ved de tre salg af aktier på sine selvangivelser for de tre år.

I retten erkendte Michael Krogh, at han ikke betalte skat af salg af aktierne for 26 millioner kroner. Han forklarede også, at han dengang ikke troede, at han skulle betale skat af aktiesalget. Og han fremførte, at det var ikke hensigten at snyde.

Michael Krogh forklarede også, at han forud for de tre aktiehandler var kommet i pengenød som følge af nogle lån.

Specialanklager ved Nordsjællands Politi, Martin Broms, bekræfter over for Fagbladet 3F, at sagen nu er endeligt afgjort, og at dommen ligger fast.

- Michael Krogh havde søgt Procesbevillingsnævnet om at få sagen for Højesteret, men han har ikke fået anketilladelse. Vores bødekontor har sendt et krav til Michael Krogh, men bøden er ikke betalt på nuværende tidspunkt, siger Martin Broms.

Fagbladet 3F har forgæves forsøgt at få kommentarer fra Michael Krogh, der havde nægtet sig skyldig i sagen.

Forsvarer i sagen ved både byretten og landsretten, advokat Lars Henriksen, oplyser til Fagbladet 3F, at han ikke ingen kommentarer har.

Michael Krogh ejer knap 13 procent af aktierne i Forenede. Men hans aktier blev beslaglagt i forbindelse med en kendelse 27. november 2014 ved Retten i Lyngby. Beslaglæggelsen skete for at sikre, at Michael Krogh ville kunne betale sin skattegæld, hvis han blev dømt i sagen.