Christian om nye arbejdskrav: Det er bondefangeri

Jeg vil ikke engang kunne tage med dem (familien, red.) en uge til Jylland, siger Christian Danvill, der har en øjensygdom og derfor har været 25 år på kontanthjælp. 

(Foto: Privat)

Christian Danvill var 25 år på kontanthjælp. Han siger, at ferie med familien er helt nødvendigt, og kritiserer de komplicerede regler, der kan betyde, at mange mister retten til ferie.

"Bondefangeri."

Christian Danvill lægger ikke fingrene i mellem, når han skal bedømme de komplicerede regler, der betyder, at kravet om 225-timers arbejde risikerer at koste mange kontanthjælpsmodtagere retten til at holde ferie det næste år.

Christian Danvill er en af dem, der virkelig kender kontanthjælpssystemet. Og han kender det indefra. Han har en kronisk øjensygdom og har de seneste 25 år været på kontanthjælp, mens kommunen haft ham under udredning uden at træffe en afgørelse. Læs Christians historie her.

Først sidste sommer kom han i ressourceforløb, hvor han de næste fem år skal have afklaret, om næste trin bliver fleksjob eller førtidspension.

Christian Danvill griner, hver gang politikerne kalder kontanthjælp en midlertidig ydelse. Ifølge Beskæftigelsesministeriets egne tal var det sidste år 28.480 personer, der havde været på kontanthjælp i mere end fem år. Svarende til næsten hver femte kontanthjælpsmodtager.

Og lovgivningen om 225-timers reglen og feriereglerne - den kalder Christian Danvill altså for bondefangeri.

- Det er lovgivning, men en skjult dagsorden, der fange en på den forkerte fod, lige meget hvad man gør. Det er tarveligt, siger han.

For hvis man én måned tjener over 15.000 kroner for at oparbejde de 225 timer, man mindst skal skaffe for at beholde kontanthjælpen, betyder det, at der går et år, inden man igen har ret til at holde ferie. 

Kan ikke tage en uge til Jylland

Det ville hurtigt ske for Christian Danvill, der tidligere arbejdede indenfor IT eller regnskab.

Kunne han finde 225 timers arbejde indenfor det, kom han meget hurtigt op over de 15.000 kroner, han må tjene. Og så ville han få problemer med feriereglerne.

Finder han derimod ikke noget, vil han blive trukket 1.000 kroner om måneden i kontanthjælp, til han har opfyldt arbejdskravet.

- Hvis jeg arbejder lidt, må jeg kun beholde 25 kroner pr time. Hvis jeg arbejder meget, mister jeg retten til at holde ferie med min kæreste, siger Christian Danvill.

Han er tit blevet mødt med den holdning, at han som kontanthjælpsmodtager ikke har brug for ferie, for han går jo hjemme alligevel.

Men Christian Danvill siger, at det handler om at kunne planlægge sin tid med familien.

Hvis ikke han har ret til ferie, skal han stå til rådighed hele tiden for møder, kurser eller aktivering.

- Så kan jeg ikke planlægge feriekalenderen sammen med min kæreste og hendes datter, når de har sommerferie fra skole og arbejde. Jeg vil ikke engang kunne tage med dem en uge til Jylland, siger Christian Danvill.

Pension betød ingen ferie næste år 

Uden ret til ferie er det også umuligt at tage til udlandet.

- Det er jo nærmest billigere med en uge i Tyrkiet end i Jylland. Men jeg har ikke lov at tage til udlandet, mens jeg er på kontanthjælp uden at have fået lov.

Christian Danvill oplevede konsekvenserne af feriereglerne forrige år, da han pludselig fik udbetalt 40.000 kroner fra en gammel pensionsordning fra dengang, han havde indtægtsgivende arbejde.

Så kommunen regnede ud, at han skulle kunne leve af de penge alene i tre måneder. I den tid kunne han ikke få kontanthjælp.

Følgerne blev, at han efter at have spist pensionen op, heller ikke kunne holde ferie hele det næste år. For ferieretten afhang af 12 måneders uafbrudt kontanthjælp.

- Man bliver pålagt en arbejdspligt for ikke at miste kontanthjælpen på den ene side, men samtidig mister man retten til ferien på den anden side, og i midten, hvor findes det rummelige arbejdsmarked til syge og handicappede borger, fejlplaceret på midlertidigt kontanthjælp i uendelighed, siger han.