Christian Hyldahl færdig som ATP-direktør

Christian Hyldahl (Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix/arkiv)

Efter længere tids pres har ATP-direktør Christian Hyldahl valgt at opsige sin stilling.

Det sker i kølvandet på afsløringer af en række tvivlsomme aktiehandler, som blev foretaget i Schweiz, mens Hyldahl var chef for Nordea Markets tilbage i 00'erne.

- Jeg har truffet beslutningen om at opsige mit job, fordi dele af omverdenen, som ATP er afhængig af, ikke har tillid til mig som direktør for ATP, og jeg må drage den konklusion, at der ikke er udsigt til, at dette vil ændre sig, siger han i en pressemeddelelse.

De to næstformænd i ATP’s bestyrelse, Jacob Holbraad, DA, og Lizette Risgaard, LO, udtaler:

”Vi har stor forståelse for Christian Hyldahls beslutning, som vi tager til efterretning. Vi vil på vegne af arbejdsmarkedets parter gerne takke Christian Hyldahl for hans engagerede indsats i ATP. Han har i tæt samarbejde med bestyrelsen været med til at sætte samfundsansvar, aktivt ejerskab og en ny progressiv skattepolitik på dagsordenen.”          

Christian Hyldahl har tidligere givet udtryk for, at transaktionerne i Schweiz var helt efter bogen og afvist, at han havde noget at skamme sig over.

Han har dog også sagt, at han er blevet klogere efterfølgende, og at han ikke ville gøre de samme ting i dag.

Kritikken af Nordeas daværende forretningsmetoder er dog fortsat - blandt andet på Christiansborg, hvor flere partier har krævet hans afgang fra den statslige pensionsfond.

Så sent som onsdag var ATP's bestyrelsesformand, Torben M. Andersen dog ude at erklære sin fortsatte tillid til Hyldahl.

Nordea udnyttede i 2007 den dobbeltbeskatningsaftale, som Danmark havde med Schweiz, der gjorde det muligt at få skattefrit udbytte af aktier.

Banken købte schweiziske aktier for 17 milliarder kroner lige inden udbyttesæsonen, modtog det skattefri udbytte og solgte aktierne kort tid efter.

Da banken forsøgte samme manøvre året efter, blev den stoppet af de schweiziske skattemyndigheder.

I 2008 oprettede banken i stedet en milliardfond til lejligheden, men igen blev finten afvist af de schweiziske myndigheder.

Det var i øvrigt samme metode, som en stribe udenlandske selskaber benyttede, da den danske statskasse blev lænset for et tocifret milliardbeløb. Her opdagede Skat imidlertid først fejlen mange år senere.                                                                                    

Fakta om ATP

Danskernes fælles pensionskasse, ATP, skal have ny direktør, da Christian Hyldahl har opsagt sin stilling som følge af kritik af tvivlsomme aktiehandler i hans tid i Nordea i 00'erne.

Dagbladet Børsen har afdækket, at banken udnyttede en skattefidus i Schweiz og Frankrig ved at handle aktier omkring det tidspunkt, hvor børsnoterede selskaber udbetaler udbytter.

Læs her om ATP:

* ATP blev oprettet i 1964 som supplement til folkepensionen.

* Det er en kollektiv pensionsforsikring, hvor princippet er, at man selv og ens arbejdsgiver eller staten betaler ind til ens pension i ATP.

* Man betaler bidrag til ATP af sin løn eller dagpenge, kontanthjælp eller en anden form for overførselsindkomst.

* Selvstændige bestemmer selv, om de vil indbetale ATP-bidrag.

* Over fem millioner danskere er med i ATP.

* En typisk lønmodtager indbetalte i 2017 3408 kroner i ATP. Heraf betalte lønmodtageren selv 1136 kroner, mens arbejdsgiveren betalte 2272 kroner.

Bidraget giver den enkelte ret til ATP Pension, når man bliver folkepensionist.

* ATP forvalter en samlet formue på 769 milliarder kroner.

* Formuen skal forvaltes, så de danske pensionsopsparere sikres størst muligt afkast.

* ATP investerer for eksempel i aktier, obligationer, fast ejendom og infrastruktur.

* ATP garanterer og afdækker 80 procent af indbetalingerne, mens de resterende 20 procent investeres.

* Den fulde årlige ATP Pension for en 65-årig, der har indbetalt bidrag i et helt arbejdsliv, var 23.600 kroner i 2017.

Det svarer til 32 procent af folkepensionens grundbeløb.

Bestyrelsen i ATP tæller folk, der repræsenterer både arbejdsgivere og lønmodtagere i Danmark.

Bestyrelsesformand er Torben M. Andersen, professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. 

I bestyrelsen sidder derudover:

Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening:
Torben Dalby Larsen, Formand
Jacob Holbraad, Adm. direktør
Kim Graugaard, Viceadm. direktør 
Anne Broeng, Bestyrelsesmedlem 

Udpeget af Finansministeriet:
Anne Jæger, Group Chief Compliance Officer i Zurich Insurance Group

Udpeget af Kommunernes Landsforening:
Borgmester i Kalundborg, Martin Damm (V)

Udpeget af LO:
Lizette Risgaard, Formand
Arne Grevsen, næstformand
Jan Walther Andersen, direktør i Arbejdernes Landsbank
Kim Simonsen, formand i HK

Udpeget af FTF:
Bente Sorgenfrey, formand

Udpeget af Akademikerne:
Lars Qvistgaard, formand

I forretningsudvalget sidder Torben M. Andersen, Jacob Holbraad og Lizette Risgaard. 

Parterne indstiller kandidater til beskæftigelsesministeren, der så udpeger medlemmerne af både bestyrelsen og repræsentantskabet.

Bestyrelsen mødes seks gang om året, mens repræsentantskabet mødes en gang om året.

ATP deler bestyrelse og repræsentantskab med Lønmodtagernes Garantifond.

Hvem der - foruden bestyrelsesmedlemmerne - sidder i repræsentantskabet, kan læses her.

Kilde: ATP