Borgmester vil tvinge private udlejere: Tag indvandrere ind
Ejermarkedet er lukket for indvandrere, der er usikre på job og økonomi. Og indvandrere og flygtninge har også sværere ved at finde en privat udlejningsbolig eller andelsbolig. COLOURBOX
De tusindvis af boliger, som banker og pensionskasser ejer, skal tvinges til at modtage flere beboere med indvandrerbaggrund. Det foreslår Brøndbys borgmester for at undgå, at indvandrere klumper sig sammen i almennyttige boligforeninger.

Flygtninge og indvandrere har gennem årtier klumpet sig sammen i almennyttige boligselskaber som Brøndby Strand, Gellerup Parken og Vollsmose.

Men der er behov for at sprede indvandringen bedre ud, mener Brøndbys borgmester, Ib Terp (S).

Han foreslår, at de mange boliger, som banker og pensionskasser ejer, pålægges at modtage folk med indvandrerbaggrund.

- En alt for stor del af boligmarkedet er lukket. Der burde være en lov, som påbyder banker og pensionskasser at stille en vis grad af deres boliger til rådighed for etniske ansøgere, siger han til Avisen.dk.

Indvandrere havner i blokkene

Når så mange indvandrere bor i almennyttige boligforeninger, skyldes det blandt andet, at det er der, de kan finde en lejlighed.

Ejermarkedet er lukket for indvandrere, der er usikre på job og økonomi. Og indvandrere og flygtninge har også sværere ved at finde en privat udlejningsbolig eller andelsbolig.

Til gengæld kan de let skrive sig op på venteliste til en almen boligforening, fortæller Troels Schultz Larsen, lektor på Roskilde Universitet, der forsker i forsømte boligområder. Det mener han ikke er heldigt for boligforeningerne.

- Der er ingen grund til, at almenboligmarkedet skal være det eneste til at løse sociale problemer, siger han.

Forslaget om, at bankerne og pensionskasserne skal reservere en del af deres boliger til indvandrere, ønsker Danica Ejendomme ikke at kommentere. Det er et politisk spørgsmål, siger underdirektør Peter Mering, der dog afviser, at Danica Ejendomme favoriserer danskerne.

- Alle kan henvende sig, hvis de kan betale huslejen, og ansøgningsproceduren er transparent, understreger han.

Politikerne vil ikke blande sig i ejendomsretten

Både Dansk Folkeparti og Venstre vender sig mod forslaget fra Brøndbys borgmester.

- Det med at pålægge, hvor folk skal bo, bryder jeg mig ikke om. Det ville være den forkerte vej at gå, siger boligordfører Karina Adsbøl (DF).

Heller ikke Venstres boligordfører Louise Schack Elholm er lun på ideen, som hun peger på, at Frankrig bruger uden succes. Carsten Hansen (S), der er minister for By, Bolig og Landdistrikter, skyder også forslaget om at pålægge banker og pensionskasser indvandrekvoter ned.

- Vi kan jo ikke bare ekspropriere boliger uden at ændre Grundloven, men heldigvis har vi mere end 600.000 almene boliger, hvor kommunerne har anvisningsret til en stor del. Det er helt afgørende, at kommunerne har mulighed for at skaffe boliger, og derfor vedtager vi nu (i finansloven 2014 red.), at man kan kræve i en lokalplan, at der kan reserveres op til 25 procent almene boliger. På den måde sikrer vi, at der også i fremtiden er almene boliger nok - også i de store byer, svarer han i en mail.