Bodil og Allan gav håndværkerne juletravlt

Den endelige effekt af stormene Allan og Bodil er endnu ikke gjort op. Men Dansk Byggeri skønner, at fraregnet effekten af overarbejde, så vil storm- og oversvømmelsesskaderne få en effekt på aktiviteterne svarende til cirka 4.000 årsværk alene i byggebranchen. (Foto: Foto: FALS SIMON Polfoto)

December bød på mere arbejde end normalt i byggebranchen. For mange ledige var det en billet ud af dagpengeland.

December-stormen - og månedens i øvrigt milde gråvejr - gav mere arbejde end normalt til byggebranchen på den årstid. Og det er formentlig hovedårsagen til, at ledigheden i 3F faldt med 800 personer fra november til december. Dermed landede 3F-ledigheden på 7,2 procent i måneden, mod 7,5 procent i november. Det skriver fagbladet 3F.

- December var mildere end normalt, og det har nok haft en effekt. Men det er især udbedringerne efter stormen i starten af december, der slår igennem, siger cheføkonom Bo Sandberg fra Dansk Byggeri til Fagbladet 3F.

Den endelige effekt af stormene Allan og Bodil er endnu ikke gjort op. Men Dansk Byggeri skønner, at fraregnet effekten af overarbejde, så vil storm- og oversvømmelsesskaderne få en effekt på aktiviteterne svarende til cirka 4.000 årsværk alene i byggebranchen.

Effekten for byggebranchens beskæftigelse faldt i tre portioner i løbet af december.

- Først blev de akutte skader udbedret af allerede ansatte i form af flere arbejdstimer. Dernæst undgår man de normale sæsonafskedigelser. Og sidst, så oplever man direkte nyansættelser. Alle tre dele er sket, mener Bo Sandberg.

3F's ledighedstal viser også, at 236 medlemmer faldt ud af dagpengesystemet i december. I dag er der op mod 7.000 ledige medlemmer af 3F, der ikke længere får dagpenge, men i stedet er overgået til uddannelsesydelse eller kontanthjælp.

- Vores antal af ledige på dagpenge er faldet pænt meget det sidste år. Men tæller man de ledige med, der får uddannelsesydelse eller kontanthjælp, så er faldet ikke nær så markant, fastslår 3F's cheføkonom Anita Vium.