VI TAGER KOMMUNEN TILBAGE – VI BYGGER FÆLLESSKABET

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.Ordet ‘kommune’ betyder fællesskab. I går havde vi med Næstehjælperne Aktion “Bamsekram” ved jobcentre i hele landet. Her stod vi og delte kram og bamser ud til vores med-borgere, der var på vej ind eller ud af jobcentret – og et budskab om at de ikke står alene, når de oplever ydmygende behandling – der findes et fællesskab.

I Hvidovre kommune gik det ikke helt så heldigt, for ledelsen forbød vores Næstehjælpere at stå udenfor Rådhuset og jobcentret – og forlangte de forlod kommunens grund – altså fællesskabets grund. Hvidovre kommune lagde unødvendige forhindringer i vejen for, at vi rakte en hjælpende hånd ud til de borgere, som føler sig i klemme. Tydeligvis en frygtsom overreaktion fra ledelsen – hvad pokker var de bange for – nogle få fattige mennesker med bamser og tilbud om kram?

Inde ved Jobcenter Lærkevej i København oplevede jeg, at kunne give trøst og hjælpende råd til en med-borger, som helt urimeligt havde fået fjernet al sin ydelse. Han havde arbejdet som gartner for Københavns kommune, men fået sygdom og havde mistet jobbet, så mistet sygedagpengene, og nu havde de taget hans kontanthjælp – på grund af en fejl, de ikke ville rette. Han følte sig både vred og afmægtig. En giftig cocktail for enhver – især, hvis vi står alene med den slags følelser.

Mange tror, at velfærd kun handler om penge. Det handler om meget mere. Efter Aktion “Bamsekram” samledes en del af os til NæstehjælperCaféen på Onkel Dannys Plads på Vesterbro. Her havde jeg en snak med en af de andre Næstehjælpere. Hun fortalte, at før hun fandt sammen med os andre, følte hun sig meget magtesløs og uden håb. Ja, at der var dage, hvor hun var klar til at opgive det hele. Melde sig helt ud af fællesskabet.

Især vi fattige oplever at kommunen ikke længere er et fællesskab, men nærmere et kontrol-kontor, som bygger forhindringsbaner, regel-labyrinter og barrikader. Vi er ikke alene om den oplevelse.  Unge med sociale og psykiske problemer melder sig ud af fællesskabet – eller bliver presset ud. Mange af de offentligt ansatte bukker under for stress, ‘effektiviseringer’ og absurde regler.

Kommunen laver ikke lovene, men forvalter dem – og det betyder langt mere end mange tror. Mange siger vi skal demonstrere udenfor Christiansborg, fordi der laves lovene. Men det er ikke der virkeligheden findes – den findes i kommunerne. Der bestemmes det, hvordan man helt konkret behandler borgerne. Der findes endda kommuner, som forsøger at chikanere fattige, så de forlader kommunen. Det er virkeligheden, der tæller – mere end hvad der sker på Christiansborg.

Det er også hos kommunen at vores demokrati begynder – det er her, vi i vores nære samfund, at vi skaber det egentlige fællesskab, som er grundstenen i et samfund. Uden fællesskab, intet samfund. Vi fattige forstår og mærker mere tydeligt end mange, at den grundsten er ved at smuldre og nedbrydes. Derfor er et motto hos Næstehjælperne “Sammen er vi stærkere”.

Og hvem ved, måske er vi meget stærkere end vi selv tror? Meget stærkere end politikerne og magthaverne tror? Hvis vi kan finde ud af at stå sammen, finde ud af at organisere os, finde ud af at hjælpe hinanden – så kan vi finde styrken til at gøre det, som magthaverne og politikerne ikke kan finde ud af: bygge fællesskabet op – tage kommunen tilbage.

Kom med hos Næstehjælperne eller hos en af de mange andre uformelle fællesskaber på Facebook og ude i virkeligheden, hvor vi finder fællesskab og organiserer os. 

Du føler dig måske ensom og afmægtig. Vred eller skamfuld. Uden håb for om det nytter.

Det gjorde jeg også. Men ikke længere, fordi jeg fandt fællesskab og styrke sammen med Næstehjælperne. Vi har brug for hinanden.

Sammen er vi stærkere :)

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.