Vi mangler modspil til hadefulde kræfter

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Man hører tit hvordan de diktatoriske stater udsætter deres borgere for tortur, henrettelse og massakre. I øjeblikket bliver mange mennesker i Syrien massakreret.

Andre mennesker, herunder mange unge, sidder i blandt andet iranske fængsler og bliver udsat for voldtægt og tortur. Mange andre har mistet deres liv i kampen for frihed.

Man ved, at der forgår en kamp - en blodig kamp - på de steder mellem magthaverne på den ene side og befolkningerne på den anden side.

Mellem diktatorer og frihedselskere.

Men midt i Norge, en af verdens mest fredelige lande, skete der en massakre mod de unge. Mange af dem mistede deres liv på den mest grusomme måde.

Massakren blev begået af en person, som efterhånden var blevet fyldt med så meget had mod andre mennesker med en anden race, at han kunne tillade sig at slå de mange unge ihjel, fordi de tilhørte et parti, som ikke stod for at opildne til had mod folk med en anden race!

Vi kan ”trøste” os selv med, at sige, at Breivik var sindssyg, og at han var et enkeltstående tilfælde. Vi kan fordømme terror og vise vores forargelse over Breivik og hans modbydelige forbrydelse mod alle de unge - og så håbe på, at sådan noget aldrig vil ske igen, i hvert fald ikke i den fredelige del af verden.

Men hvad med alle dem, som udøver had og forargelse overfor andre mennesker - på grund af deres race, religion eller etniske baggrund?

Hvad med dem, som dyrker had blandt folk?

Hvad med de grupper, som samler folk rundt om en politik, som er baseret på had, diskrimination, forskelsbehandling, fordom og gruppestraf mod mennesker med en anden race i et samfund?

Har de del i det, der skete i Norge - og det, som er under opsejling i hele Europa? Eller kan de blot vaske hænderne ved at tage afstand fra gerningsmanden?

Kan deres fordømmelse af Breivik være troværdigt på nogen måde, da Breivik gjorde det, som han gjorde - blandt andet på grund af det had, som netop disse grupper og partier spreder gennem deres politik?

Breivik får forhåbentligt den straf, som han fortjener, men de andre, som lægger grund til netop sådan nogle grusomme handlinger, fortsætter!

De fortsætter med at dyrke had blandt befolkningen. De fortsætter med at argumentere for deres hadefulde holdninger gennem medierne og gennemføre deres diskriminerende og fremmedfjendske lovgivning gennem parlamenterne. Og det påvirker folk.

Det påvirker de unge. Det påvirker de børn, som vokser op med det had - og de børn, som bliver udsat for had og diskrimination. I sidste ende er det med til at skabe terrorister på begge lejre!

Vi kan blive enige om, at det er deres demokratiske ret at udtrykke deres had og propagandere for deres hadefulde holdninger. Men disse kræfter nøjes jo ikke med bare at udtrykke deres holdninger.

De satser på at sætte dagsorden, når det gælder om politik, lovgivning og samfundsforhold. I Danmark er det lykkedes for dem at gennemføre de mest diskriminerende og umenneskelige love og regler, fordi det er lykkedes for dem at danne et fjendebillede af enhver borger med en anden etnisk baggrund eller hudfarve.

Mange af de politiske partier, som for nogle år siden ikke ville acceptere de diskriminerende regler og holdninger mod borgere med en anden etnisk baggrund reagerer ikke længere ret meget overfor disse holdninger.

Nogle af dem ligner efterhånden de fremmedfjendske partier på mange punkter.

Andre har overhalet dem og sælger deres grundlæggende principper for at score flere stemmer fra folk, som er blevet påvirket af de fremmedfjendske holdninger.

Enhver modstand og skarp holdning mod de diskriminerende og fremmedfjendske holdninger eller kræfter bliver nedkæmpet i navnet  ”demokrati”, ”ytringsfrihed” og ”bekæmpelse af dogmatisme”!

Det har skabt en slaphed, passivitet og ligegyldighed i den danske politik og den danske debat. I stedet for at bekæmpe de umenneskelige og diskriminerende holdninger, selv om det kommer fra de helt”demokratiske” og ”folkevalgte” partier, tøver mange danske politikere og meningsdannere.

De har haft travlt med at anerkende disse kræfter af frygt for at blive stemplet som kulturradikaler, som ikke kan følge med udviklingen i den "rigtige" retning - eller rettere sagt i den højre retning!

Et klart, tydeligt og stærkt modspil har været fraværende på den danske politiske scene i de senere år!

Derfor er vi alle sammen begyndt at vænne os til diskrimination, forskelsbehandling, fordom, mistillid mod borgere med en anden baggrund.

Selv os borgere, der har en anden etnisk baggrund, har vænnet os til det og finder det ”naturligt” at blive omtalt negativt af nogen bestemte politiske partier og i medierne, hver gang en udlænding begår kriminalitet eller, og hver gang der laves endnu en stramning af udlæningeloven!

Og tænk hvis gerningsmanden i Norge var en mand med en anden etnisk baggrund! Tænk hvordan borgere med en anden hudfarve ville blive mødt?

Tænk hvor meget Fremskridtspartiet i Norge, Sverigedemokraterne i Sverige og Dansk Folkeparti i Danmark ville hidse sig op mod borgere med en anden etnisk baggrund og juble over de stemmer, som de på bekostning af massakren ville score!

Og tænk hvor meget mere borgere med en anden etnisk baggrund ville blive straffet som gruppe gennem endnu flere strammere regler?

Der mangler et skarpt og tydeligt modspil mod de kræfter, som satser på splittelse, had og diskrimination blandt borgere. Uden dette modspil kan vi forvente flere modbydelige terrorhandlinger fra den ene eller den anden side!

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Om denne blog:

Nahid Riazi er socialpædagog og kvindesagsaktivist. Hun kom til Danmark fra Iran i 1989 som politisk flygtning. Hun blev sidste år tildelt Integrationsministeriets integrationspris, men nægtede at tage imod prisen i protest mod regeringens integrations- og udlændingepolitik.

Om Nahid Riazi:

Kvindesagsaktivist