Vi er " Bange " - væk med TERM-modellen

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Fredag d. 27.01.12 - Udtalelse fra Arbejdsskadeforeningen AVS

Vi er ”bange” for fremtiden, vil vi få den rigtige diagnose hvis vi bliver ramt af en arbejdsbetinget lidelse, eller vil det blive kaldt ”funktionel lidelse” altså du er hypokonder?

Vi er ”bange” for at blive stemplet som psykisk syge, hvis vi ikke er enige med lægerne.

Arbejdsskadeforeningen AVS har på et bestyrelsesmøde d. 24. januar 2012 valgt at bakke op om kampen mod TERM-modellen

En meget aktiv gruppe på Facebook med navnet: "Menneskesynet bag TERM-modellen og lægekonsulenternes arbejde" har udsendt en skrivelse til patientforeninger, fagforbund m.m. snart skriver de også til alle kommuner og deres Jobcenter.

Nedenstående beskrivelse er citater fra den skrivelse AVS har modtaget fra Facebook-gruppen.

De skriver bl.a.:

Der har i en årrække været forsket i ”funktionelle lidelser” på Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri, Århus Universitetshospital – ledet af professor Per Fink.

En ”funktionel lidelse” er et moderne udtryk for hypokondri, og en funktionel lidelse dækker over en række forskellige lidelser.

Ifølge Per Fink er disse sygdomme blot modefænomener, og han mener at patienter med disse lidelser stort set fejler det samme – uanset navnet på deres lidelse.

Igennem længere tid, har flere patientforeninger været bekymret og betvivlet objektiviteten i denne forskning, som i mange tilfælde sætter en stor gruppe patienter ud på et sidespor – hvis først de er blevet stemplet som hypokondere, så kan det fremover være særdeles svært at blive taget alvorligt.

Trygfonden har postet MEGET store beløb (senest 48 mill.) i forskningen, ligesom Lundbeck-fonden og Statens Forskningsråd for Sundhed og Sygdom har doneret beløb til projektet. Der er sandsynligvis også hentet penge i medicinalindustrien.

Som det fremgår, er der desværre store økonomiske interesser i projektet – besparelser på de offentlige ydelser til sygemeldte, besparelser for forsikringsselskaber i forhold til erstatninger, øget indtjening til medicinalindustrien hvis flere behandles med ”lykkepiller” og anden medicin.

Lidelserne bliver primært betragtet som psykiske, til trods for at flere af dem er anerkendte lidelser (eksempelvis bækkenløsning og fibromyalgi), som både WHO og Sundhedsstyrelsen har anerkendt som fysisk betingede.

Der er udarbejdet kursusmateriale og kurser for sundhedspersonale og sagsbehandlere m.m. i, hvordan man håndterer patienter med disse lidelser, og udredning og behandling er beskrevet i TERM-modellen, som er en vejledning og samtidig ”bibelen” i denne sygdomsopfattelse.

Denne TERM-model har allerede været benyttet som kursusredskab for en hel del læger og sagsbehandlere i Danmark, og om kort tid uddannes en masse kiropraktorer i denne model.

Se en beskrivelse af TERM-modellen, som professor Per Fink og co. har udarbejdet (se især side 48-52) på dette link:

http://www.aarhussygehus.dk/files/Hospital/Aarhus/Neurocentret/Forskningsenheden%20for%20Funktionelle%20Lidelser%20og%20Psykosomatik/pdf-filer/TERM-materiale/TERM-uptodate.pdf

Citater slut.

I Arbejdsskadeforeningen AVS frygter vi også at TERM-modellen med tiden vil indgå i uddannelsen af sagsbehandlere i landets jobcentre.

Mange mennesker med f.esk. dårlig ryg, piskesmæld, hjertelidelse o.s.v. ender med at få diagnosen ”borgeren har fået en let depression”

Det er det, vi i Arbejdsskadeforeningen AVS kalder for Jobcentersyndromet, hvorefter sagsbehandleren sætter fokus på den psykiske lidelse, pludselig er den dårlige ryg ikke vigtig mere for sagsbehandleren – da den psykiske lidelse kan behandles.

Vi er ”bange” i Arbejdsskadeforeningen AVS, bange for at der foregår noget bag lukkede døre i den danske lægeverden, måske også i EU som ikke vil være til gavn for de arbejdsskadede og de syge borgere i Danmark, vi er bange for at fremtidens diagnoser bliver stillet ud fra økonomiske synspunkter frem for saglige lægelige vurderinger.

Derfor støtter Arbejdsskadeforeningen AVS den aktive gruppe på Facebook ”Menneskesynet bag TERM-modellen og lægekonsulenternes arbejde"

Vi nægter at tro på, at alle læger og psykiatrier er enige i indholdet og holdningen i TERM-modellen, vi håber at de uenige vil markere sig.

I Arbejdsskadeforeningen AVS kan vi stadigvæk huske debatten om malersyndromet, en sag der fik aktive folk i 1981 til at starte Arbejdsskadeforeningen – det drejede sig om 2 læger ansat af Olieindustrien som udtalte at organiske opløsningsmidler ikke var farlige, og at malere nok var lidt dummere en andre.

Heldigvis reagerede samfundet og de øvrige danske læger med forargelse mod de købte lægelige udtalelser og efterfølgende blev der indført strenge regler vedr. brug af organiske opløsningsmidler (desværre var mange allerede ødelagt for livstid).

Vi i Arbejdsskadeforeningen AVS håber at samfundet, politikerne og lægerne vil lærer af tidligere fejltagelser – fremtiden har brug for saglige lægelige diagnoser.

På vegne af bestyrelsen i AVS

Kurt A. Nissen formand.

Arbejdsskadeforeningen AVS

Formand Kurt A. Nissen tlf. 23 74 48 21

Jasminvej 7, 4200 Slagelse

Mail: avs-slagelse@stofanet.dk

Hjemmeside: www.arbejdsskadeforeningen.dk

"Det er ingen skade at kende os"

Tænk på miljøet - er det nødvendigt at printe denne mail?

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Om denne blog:

Er nu folkepensionist, efter 5 år på Efterløn, er tidligere bygningsmaler, specialarbejder, buschauffør og faglig sekretær i SiD samt 3F Slagelse. Blev formand for Arbejdsskadeforeningen AVS i 1990 og deltager aktivt i den løbende debat om sociale og arbejdsmarkedsforhold. Holder også meget at min familien, så den har altid første priotet, heldivis er den meget forstående, har også 6 dejlige børnebørn og en skøn lille hund.