Trygfonden støtter livsfarlige medicinske forsøg på syge

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Trygfonden står bag et reklamefremstød:
"Syg, - men ingen diagnose?

Funktionel sygdom og reform af førtidspensionen"

 

Funktionelle lidelser!

Hvad er det egentlig for noget?

Det er en diagnose helt uden validitet - opdigtet udfra en medicinsk filosofi.
Diagosen er derfor ikke en godkendt dignose, hvilket er grunden til den heller ikke er, at finde på WHO's liste over godkendte sygdomme ICD-10.
Funktionelle lidelser er funderet i den lige så kontroversielle TERM-model, en medicinsk filosofi, med udgangspunkt i fjernøstlige religioner, herunder buddhisme, krydret med new age inspiration, udarbejdet af psykiater Per Fink fra "Forskningsklinikken for funktionelle lidelser", lokaliseret på Aarhus Universitetshospital.

Trygfondens reklamefremstød dokumenterer, at TERM-modellen og de funktionelle lidelser alene, er en økonomisk konstruktion.

Trygfonden yder massiv økonomisk millionstøtte til Per Fink og hans projekter.

Så kunne man stille sig selv spørgsmålet, hvad Trygfonden mon selv får ud af dette fupnummer kaldet TERM-modellen og de Funktionelle lidelser. Trygfonden kan spare uhyrlige summer af penge på forsikringsudbetalinger i form af diverse erstatninger, som de kan undgå, at udbetale når forsikringstagere bliver syge eller bliver ramt af en ulykke. For ved brug af TERM-modellen, er mennesker syge i hovedet, hvis de får varrige mén efter en skade eller sygdom, så de ikke kan arbejde.
Ifølge TERM-modellen bliver smerter nemlig indbildt af hjernen efter nogen tid, hvis smerterne bliver kroniske - vel at mærke uanset hvad borgeren fejler. På den måde kan borgernes fysiske diagnoser med lynets hast konverteres til psykiske lidelser, og borgeren kan så behandles i psykiatriens forskningsprojekter med mindfulness og psykofarmika, og man udbetaler jo ikke forsikringspenge til psykisk syge personer med diagnosen "funktionel lidelse".

Det er grovt krænkende, ulovligt og livsfarligt, at konvertere borgernes diagnoser til psykiske forskningsdiagnoser, for så at udsætte borgerne for en sådan forskningsbehandling med farlige medicinske medikamenter - for fysiske smerter.

Desværre er det en kendt sag, at mennesker i flæng henvises af deres jobcenter til behandling i TERM-regi, under trusler om fratagelse af sygedagpenge eller kontanthjælp.
Borgerne bliver ikke informeret om forskningen, der foregår på eksempelvis Liaison-psykiatrisk enhed Bispebjerg hospital, men blot henvist og indbildt, at det er rigtig behandling. Mange sagsbehandlerne afviser, at der er tale om forskning, trods de ikke kan undgå at kende sandheden, som ikke er længere væk end en simpel google-søgning.

Forskningsklinikken for funktionelle lidelser, har dog sværere ved, at afvise der er tale om forskning, selvsagt alene grundet klinikkens navn, men klinikkens mange "børn" plantet på diverse hospitaler rundt omkring i landet - i form af diverse forskningsenheder, har nu fjernet "forsknings" foran "enheder" så det ikke åbenlyst kan gennemskues af enhver, at der er tale om forskning.
TERM-modellen er et smart stunt, men dog helt uden validitet.
Der er intet videnskabeligt i TERM-modellen eller de såkaldte sygdomme "funktionelle lidelser", hvilket også kan dokumenteres af Tryg-reklamen, hvor det står ordret anført:

"Forskningen er på ingen måde afsluttet..."

"Ved funktionelle lidelser er hjernen sandsynligvis involveret."

"Årsagen til disse forandringer og betydningen af dem er ikke endelig klarlagt."

"I sagens natur kan funktionel sygdom ikke forklares indenfor den traditionelle biomedicinske forståelsesramme. "

"....men givet er det, at man på nuværende tidspunkt er på bar – biomedicinsk – grund."

"Ofte har man sluttet, at når der ikke kunne findes noget objektivt kropsligt, må tilstanden være psykisk betinget."

"Hjernen modtager konstant en strøm af signaler, hos raske er der muligvis et filter, der sorterer disse symptomer og lader kun de vigtigste trænge igennem."

Man behandler således syge borgere med livsfarlig medicin, selv stærk antipsykotisk medicin og epilepsimedicin udfra: "sandsynligvis", "muligvis", "måske" "på bar biomedicinsk bund", "kan ikke forklares indenfor biomedicinsk forståelsesramme" osv.

Det er voldsomt uhyggeligt!Det handler om at være utryg!

Tryg-reklamen handler om hvordan man ved implementering af TERM i hele samfundet på alle niveauer, kan spare mest muligt på syge borgere, ved at give dem forskningsdiagnosen "funktionel lidelse".

De anfører også et sted, MEGET afslørende, at der er den gruppe som hurtigt bliver raske igen, og så den gruppe hvor der er behandlingsmuligheder, f.eks. operation, og så....ja den sidste gruppe, det må så være ALLE med kronisk sygdom, der skal stemples med "funktionel lidelse", for der står ingen andre muligheder anført, end de tre grupper af mennesker.

Desuden er reklamen udarbejdet af Cowi, der rådgiver indenfor samfundsøkonomi, hvilket også dokumenterer, at det hele betragtes, som en økonomisk model, uden hensyntagen til syge borgers ve og vel.
Reklamen er gennemsyret af omdrejningspunktet - samfundsøkonomien, om sygefravær, om at man skulle blive endnu mere syg af at sygemelde sig, hvis man har sygemeldt sig skal man tilbage til arbejdet hurtigst muligt, og hvordan man med begrebet "funktionelle lidelser" kan spare mest muligt på sundhedsydelser osv.

I særdeleshed afslører reklamefremstødet med sit indhold, at TERM-modellen og de funktionelle lidelser er konstrueret, som en spareplan for bedring af samfundsøkonomien.

Det hele handler alene om økonomiske hensyn - om hvordan samfundet kan spare en masse penge ved, at pådutte syge borgere diagnosen "funktionel lidelse." Det er decideret uhyggelig læsning, hvor virkeligheden overgår fantasien.

Der står, som citeret ovenfor, direkte anført i reklamen, at intet af TERM-modellen, eller begrebet "Funktionelle Lidelser" er dokumenteret overhovedet.


Smart økonomisk fidus
Alligevel har man nu implementeret denne vanvittigt farlige TERM-model i hele det danske samfund.
Behandlingen er også helt uden validitet, i form af en livsfarlig forskningsbehandling til dem der er for dyre til samfundet.
Spareplanen går i al sin korthed ud på, at der ikke er råd til de svageste i samfundet, som så skal behandles med giftig medicin i psykiatriens forskningsprojekter.
TERM-modellen er sindsygt smart for samfundsøkonomien, da man ved brug af denne kan pådutte samtlige syge en såkaldt "funktionel lidelse", hvis deres sygdomsforløb og eventuel lægelig udredning skønnes, at kunne blive for dyrt for sundhedsvæsen og kommune.


Fup-diagnosen kan føre til farlig pilletvang
Borgerne bliver umyndiggjorte og retsløse i systemet med diagnosen "funktionel lidelse", hvilket kan medføre pilletvang med diverse psykofarmika, uanset om man tåler pillerne eller ej.
TERM dikterer lægen skal være stoisk overfor bivirkninger, og mange borgere har oplevet, at dosis blot er blevet sat op ved klager over selv alvorlige bivirkninger.

Trygfondens reklamefremstød for funktionelle lidelser kan læses her:
http://www.trygfonden.dk/~/media/PDF/Syg%20men%20ingen%20diagnose.ashx

 

 

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.