Terror-kondolence til Thorning fra koloniseret folk

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Når kondolencerne strømmer ind fra lande som det besatte Vestsahara efter terrorangrebet sidste uge, skal vi huske at terror, konflikt og sultedød er hverdag i store dele af verden.

Tirsdag sendte præsidenten for eksilregeringen i Afrikas sidste koloni, Vestsahara, et kondolencebrev til Helle Thorning-Schmidt i forbindelse med sidste uges terrorangreb i København. ”Jeg sender mine mest dybtfølte kondolencer til den Danske befolkning, og til de terror-dræbtes familier”, skrev præsident Mohamed Abdelaziz blandt andet i brevet til statsministeren.

Måske skulle Helle Thorning overveje at sende en lignende sympatitilkendegivelse til Abdelaziz og hans befolkning (og andre i verdens fattige lande og brændpunkter). Og handle på den.

Afrikas sidste koloni
Vestsahara, Afrikas sidste koloni, har været koloniseret af Marokko siden 1975. Amnesty International betragter Marokko/Vestsahara som en af verdens ”fem værste torturnationer”. Og Human Rights Watch rapporterede om marokkansk undertrykkelse af ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, samt tortur, i Vestsahara i sin årsrapport fra 2015 - blandt andet fordi ”Marokkos terrorlovgivning har en meget bred definition af ’terrorisme’”.

Og så lever der over 150.000 flygtninge fra Vestsahara i flygtningelejre i nabolandet Algeriet. I halvfemserne udbrød der flere dødelige epidemier i disse lejre, og mange af børnene i lejrene lider af fejlernæring og underernæring.

Husk proportionaliteten
Vi har, i vores generelt fredelige del af verden, det måske forståeligt nok med at miste proportionalitetssansen, når frygtlige ting som terrorangrebet i København sker.

Men ifølge den seneste Global Terrorism Index Report fra 2014, er lidt over hundredetusinde mennesker døde som følge af terrorisme siden 2000. Ifølge Global Terrorism Database, blev der dræbt over 7000 i terrorangreb i Irak i 2013, over 3500 i Afghanistan, næsten 3000 i Pakistan, og over 2000 i Nigeria.

Dette skal ses i forhold til de nu to terrordræbte i Danmark, og de cirka 5000 der er blevet dræbt af terrorister i OECD-lande som Danmark siden 2000.

Og så skal man huske, at nok så forfærdeligt terrorismen er for disses efterladte, og for vores retssikkerhed og følelse af tryghed, er problemet relativt lille i forhold tilsåvel de millioner der dør af sult hvert år, eller de over 400.000 der hvert år dør i verden som følge af ikke-terror-relaterede drab.

Kom terroren til livs
Hvis man vil terroren til livs, skal man ifølge Global Terrorism Index Report huske, at ”svage politiske systemer, manglende politisk legitimitet, og stats-sponsoreret vold har en stor indflydelse på udbredelsen af terrororganisationer”.

Så når den marokkanske besættelsesmagt i Vestsahara, eller andre udemokratiske regeringer, udøver en form for statsterrorisme imod deres befolkninger, så skal den danske regering kritisere dette og handle på denne kritik.

Udenrigsudvalget vedtog i maj 2014 en beretning, hvori man støttede FN’s bestræbelser for uafhængighed for Vestsahara, frarådede danske offentlige institutioner og virksomheder at handle med varer fra Vestsahara, og overvejede at støtte de over 150.000 flygtninge fra Vestsahara, som i dag bor i flygtningelejre i Algeriet, hvoraf mange er underernærede.

Beretningen blev vedtaget med støtte fra alle folketingets partier, med undtagelse af Dansk Folkeparti, og var en god start. Men ord alene løser ikke konflikter som den i Vestsahara.

 

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.