Tænk lige over det

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

"Hvad vil du være gal over i dag?" Sådan blev jeg spurgt til redaktionsmødet i dag. Det er nemlig meningen, at vi journalister på denne plads skal blive sure og brokke os over ting, der forstyrrer vores hverdag.

I Danmark er det efterhånden ikke kun en folkeret, men nærmest et folkekrav, at man skal være utilfreds med noget. Og alle i vores omgangskreds skal helst høre om det, så de også kan blive fortørnede, og brokke sig videre til deres venner.

Så i håbet om at I, kære læsere, vil tage mit brokkeri med ud i jeres verden, får i hermed en liste over ting, som jeg er sur over:

 • Hver dag dør 5.000 børn i tredjeverdenslande af diarre. Det ville koste under en krone om dagen, per barn at holde dem i live.
 • En ud af tre kvinder på verdensplan bliver tæsket, voldtager eller misbrugt på anden vis i løbet af sit liv.
 • Over 300.000 børn lever et liv som soldat i enten oprørs- eller regeringshære. Børn på under otte år bliver tvunget til at slå deres egne familier ihjel. Pigerne må ofte finde sig i seksuelt misbrug.
 • Hvert minut dør et barn af aids. I 2005 blev 3,2 millioner mennesker syd for Sahara smittet med hiv, selv om vi ved, hvordan man undgår det.
 • Hvert sjette barn eller 250 millioner børn arbejder. Næsten 3/4 af dem har job, der er skadelige.
 • Siden 1990 er to millioner børn døde som følge af væbnet konflikt. Seks millioner er blevet alvorligt såret eller handikappet. En million er blevet forældreløse eller blevet væk fra deres mor og far.
 • Cirka 3,6 millioner mennesker lever i dag som flygtning, enten i deres eget land eller i et andet.
 • 60 millioner pigefostre er blevet aborteret udelukkende på grund af kønnet.

Så tænk lige over det, næste gang du får lyst til at brokke dig over fulde metroer, prisstigninger eller cyklister, der kører over for rødt.

 

Think about that

"What do you want to be mad about today?" That s what I was asked today at our editorial meeting this morning. You see, the idea is that we journalists on this spot have to become angry and complain about the things that disturb our everyday lives.

In Denmark it s become not only a human right but a human demand that one has to be dissatisfied about something. And all our acquaintances should preferably hear about it, so that they too can become angry and complain to their friends.

So in the hope that you, dear readers, will take my complaints out into your worlds, I here give you a list of things that I m mad about:

 • Every day 5,000 children from third world countries die from diarrhoea. It would cost less than a dollar a day to keep them alive.
 • One out of three women worldwide is beaten, raped or abused in other ways at one point in her life.
 • More than 300,000 children live lives as soldiers in either rebel or state armies. Children younger than eight are forced to kill their own families. Girls often have to put up with sexual abuse.
 •  Every minute a child dies of AIDS. In 2005 3.2 million people in Sub-Saharan Africa were infected by HIV, event though we know how to avoid it.
 • Every sixth child or 250 million children work. 3/4 of them have jobs that are harmful.
 • Since 1990 two million children have died due to armed conflict. Six million have been seriously injured or handicapped. One million have become orphans or are lost from their mother and father.
 • About 36.4 million people today are refugees either in their own countries or another.
 • 60 million female foetuses  have been aborted solely because of their gender.

So think about that the next time you  feel like complaining about crowded metros, higher prices or cyclists crossing a red light.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.