Syge vil sætte Jobcenteret i flammer

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Jo mere man mærker den udbredte menneskeforagt og manglende indsigt hos det offentliges repræsentanter, desto tættere kommer man på at forstå enkelte menneskers absolutte desperation.

Ingen skal få mig til at sympatisere med eller anbefale noget som helst overgreb eller nogen misgerning – uanset årsag og baggrund - men jeg forbeholder mig retten til at forstå, hvad der kan drive mennesker i nød så langt ud, at de ikke ser deres handlinger som ugerninger, men slet og ret som den eneste vej ud af elendigheden.

Problemet er bare et en ugerning ikke gøres god ved at begå en anden ugerning. Øje for øje, tand for tand er lige så uhensigtsmæssigt som at hælde benzin på for at slukke en brand eller at bede til Gud for at få sprøde flæskesvær.

Efter et møde med Amanda, min bisidder fra 3F og en leder fra kursusstedet Revacenter Nord, tog jeg som aftalt til et nærmere kik på stedet.

Jeg taler med en yderst fornuftig dame, som hurtigt beslutter sig for, at jeg er fejlvisiteret, og det vil hun meddele Amanda. Damen gør, hvad hun lover, og for forståelsens skyld er her hendes uforkortede email til Amanda (kun navne er skjult/ændret)"Emne: SV: Johnny Larsen

Kære "Amanda"

Jeg er netop blevet ringet op af Johnnys behandlede psykolog "FH". Vi har haft en snak om forløbet og FH fraråder start med den begrundelse at forløbet ikke kan garantere, at det ikke skader Johnnys igangværende behandling. Han mener, at psykoedukation bør foretages af Psykolog og at han ikke kan anbefale kurset, da han ikke kender os som undervisere. FH anmoder om samarbejde med kommunen i forhold til Johnnys sag.

Et af vores kriterier for optagelse på kurset er godkendelse af behandlende psykiater/psykolog, så vi er nødt til at afvise henvisningen på Johnny.

Måske er Johnny klar til individuel erhvervsafklaring…. Men det glemte jeg at spørge "FH" om . Evt kan hans egen læge vurdere det ?

Mvh "Damen""


Den melding fra Revacenter Nord er nu udlagt som nægtelse af "medvirkning" fra min side. Altså fordi Revacenter siger, at Amanda har begået en fejl, og sendt mig et forkert sted hen, så er det mig, der nægter.

Konsekvensen af min nægtelse til "medvirkning" kommer først, da jeg rykker Amanda for, hvad der nu skal ske. Samtidig sender jeg hendes chef en (stadig ubesvaret) anmodning om at få en ny sagsbehandler, da jeg frygter at sprogforbistring kan være årsagen til de mange misfortolkninger og fejlslutninger fra Amandas side. Alternativet nævner jeg ikke: Nemlig at Amanda er en magtfuldkommen gimpe, der med sit cirkusdansk kører mig rundt i manegen.

Få timer efter jeg har sendt anmodningen til Amandas chef, får jeg en mail fra Amanda, om at hun og hendes gruppe har frataget mig sygedagpenge, fordi jeg nægter "medvirkning".

Hammeren af afmagtens hærdede stål rammer mig midt i panden og jeg går i knæ, som det stykke udpinte slagtekvæg, jeg er reduceret til. Men der blev ikke slået igennem, så i stedet for at lade de sidste krampetrækninger strække mine lemmer ud i smerte og dødskamp rejser jeg mig forsigtigt, og kommer i tanker om, at der kan være anden hjælp.

Ricky Magnussen, fra Privat Socialrådgiver, har tidligere kommenteret min blog, og jeg retter henvendelse til ham for hjælp. Han slår til med det samme, og jeg finder det forholdsvis beskedne beløb han skal have for sit arbejde. Nu er han i fuldt sving med at hjælpe mig, og det er den første lettelse, siden min kæreste begyndte at forstå, at jeg ikke er sur på hende, ikke er vred på hende, ikke bebrejder hende – men at jeg bare er så skide irrationel i min depression, at overblikket og især overskuddet til høflighed eller sågar almindelig opmærksomhed på sine omgivelser, helt og aldeles forsvinder.

Amandas magtfuldkommenhed, og alle de misopfattelser hun sidder med, har taget så megen tid fra behandlingen hos psykologen, at vi næsten ikke har haft tid til at dykke ned i min depression og få bugt med den.

Som tiden går, bliver det hele værre - kun afbødet til det tålelige ved at være omgivet af to, der ikke har så meget imod mig.

De seneste ugers urimelige adfærd fra Amanda, og den halvhjertede støtte fra min bisidder, har givet mig en lang række (psykosomatiske?) lidelser. Alle gamle knoglebrud gør ondt, jeg har konstant næseblod, og mine muskler og led er ømme i en grad, der gør det muligt for mig at forstå de smerter, gigtramte har hver eneste dag.

I dag kan jeg da godt tænke, at jeg skulle have taget imod det offentliges hjælp for 32 år siden, da min ryg var smadret på grund af tungt arbejde. Havde jeg ikke valgt at klare mig selv dengang, kunne jeg sidde og have nydt min invalidepension – uden så meget som at kende til færten af en fis fra Amanda.

Nu har samfundet kasseret mig som brugbar arbejdskraft på grund af min alder, og så meget mere grotesk bliver det at skulle på kursus for at vende tilbage til arbejdsmarkedet – og det længe inden min sygdom er færdigbehandlet.

Jo, jeg forstår bevæggrundene hos de afmagtsramte, der beslutter at sætte ild på Jobcentret eller det der er værre… jeg forstår til fulde deres desperation.

Når jeg i mit elfenbenstårn fra naturen er begavet med et overblik, som jeg for det meste kan etablere, er det ikke retfærdigt at sige til de mindre heldige – de hårdere ramte, at de selv bestemmer, hvor deres desperation og afmagt skal føre dem hen.

Kommunernes Landsforening og Dansk Arbejdsgiverforening er enige: Syge skal blive raske på et år, og ellers skal de på fattighjælp. De to organisationer støttes helhjertet af alle i Folketinget. Det er så rasende motiverende, mener de. Nu er det med noget nær sikkerhed de færreste borgere, der går rundt og tænker: "Ahr manner, bare jeg kunne blive rigtig alvorligt syg i to-tre år".

Lovgivningen er sat sådan sammen, at syge er simulanter, der bare skal tilbage på arbejdsmarkedet.

Arbeit Macht Frei, stod der over indgangen til Auswitz. Jakob Haugaard og Poul Smith sagde: "Hvis arbejde er så sundt så giv det til de syge". Det første behøver ingen kommentar, det andet var ment som en vittighed.

 

 

"BREAKING NEWS" 14. maj

Lad det runge ud over det hele:

Ricky Magnussen sendte kommunen en email i fredags, hvor han forlangte mine dagpenge genoptaget uden forsinkelse. I dag kom der besked fra kommunen om, at jeg igen får dagpenge!


Ikke nok med, at jeg er Ricky en stor tak skyldig... jeg vil på det varmeste anbefale ham... han ved, hvad han laver... at han så er fynbo, må man tage som et ekstra plus.

Sagen er dog ikke helt færdig endnu, så der kommer flere indlæg

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.