Spændende med nyt Socialdemokratisk Arbejdernetværk

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

 

Det nye socialdemokratiske arbejdernetværk, som MF (S) Leif Lahn Jensen fornylig har lanceret, kan blive et vigtigt initiativ, der kan være med til at forny manifestationen af Socialdemokratiet som et bredt, folkeligt parti, der rummer alle samfundslag.

 

Socialdemokratiet er arbejdernes – eller med et moderne ord – lønmodtagernes parti. Desuden har partiet i hundrede år stået som garant for de svageste i samfundet.

 

I de senere år er partiet blevet domineret af akademikere i Folketinget. Det er en naturlig udvikling i en tid, hvor der stilles store faglige krav til politikerne. En god politiker skal hurtigt kunne tilegne sig information, analysere og videreformidle viden under hensyntagen til partiets samlede politiske program, EU, økonomien, Grundloven, historiske fortilfælde etc.

 

Der findes mange eksempler på yderst kompetente politikere uden universitetsbaggrund. Pia Kjærsgaard (DF), Villy Søvndal (SF), Bendt Bendtsen (K) og Henrik Dam Kristensen (S) er gode eksempler på politikere, der er nået til tops uden at lægge vejen forbi et universitet. Desuden kan man finde utallige eksempler på politikere med en universitetsuddannelse, der har floppet totalt.

 


Det nye arbejdernetværk kan gøre en forskel ved at sætte problemerne med VKO på dagsordenen ude på arbejdspladserne, hvor mange lønmodtagere har ladet sig forføre af de blås løfter om guld og grønne skov til alle (undtagen muslimerne).

 

Dagsordenen skal sættes kort og kontant af folk, der kender dagligdagen på en arbejdsplads som den de besøger. Jeg er spændt på at følge det nye netværks arbejde.

 

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Om denne blog:

Frit Forum er en socialdemokratisk studenterforening, som hver torsdag afholder debatarrangementer, og derudover er vi aktive i studenterpolitikken på de danske universiteter. Vi er uafhængige af Socialdemokratiet, men vores idegrundlag er socialdemokratisk.

På bloggen vil indimellem blive lagt indlæg om aktuelle politiske problemstillinger, set fra en socialdemokratisk studerendes synspunkt.

Om Rasmus Stoklund Holm-Nielsen:

Frit Forum er en studenterforening, med socialdemokratiske rødder, der hver torsdag i løbet af universitetsåret arrangerer debatarrangementer, som er åbne for alle, men primært besøges af studerende. Derudover stiller Frit Forum op ved de årlige universitetsvalg.

Der findes selvstændige Frit Forum-afdelinger i alle danske universitetsbyer, og jeg er formand for afdelingen i København, som blev stiftet i 1943.