Skoler og sygehuse er ikke eliteklubber eller firmaer

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Et stigende problem i vores samfund er, at flere og flere mennesker tilsyneladende lader sig inspirere af elitesport og erhvervslivet i stort set alle aspekter af livet. Men man kan ikke opstille samme endimensionelle mål for mennesker, som for en tenniskamp eller et firma.

I Avisartikler, ugeblade og bogudgivelser bruges sportsmetaforer (der ofte egentlig er krigsmetaforer) som ”kamp” og ”sejr” om dagligdags ting. Man ”sejrer” over sin kræftsygdom, man ”kæmper” for at få en god uddannelse.

Problemet er, at logikken fra et firma, som har det enkelte og endimensionelle mål at tjene så mange penge som muligt til aktionærerne, eller fra en eliteidrætsmand/-kvinde, hvis nemt definerbare mål er at vinde, ikke sådan bare nødvendigvis kan overføres til andre områder.

Mål og midler
I en skoleklasse er der ikke ét mål, der kan trækkes en praksis ned over. Der er lige så mange delmål som der elever, og samtidigt vil den enkelte elev også altid have flere mål, der kan pege i forskellige retninger.

Alligevel kan man se en stigende tendens til målfiksering, ved at man bruger nationale test og Pisa-undersøgelser som succeskriterier for danske skoler.

På samme måde med børnehaver, sygehuse, jobcentre, ja faktisk alle steder hvor mennesker er, eller bør være, målet.

Fjernstyring
Vores ”kamp” bliver individualiseret, og ansvaret for om vi får ”succes” eller ”fiasko” bliver vores egen.

Men måske er en af årsagerne til denne endimensionelle målfiksering, at dem der sætter dagsordenen, i højere grad vil bestemme og fjernstyre dem de er sat til at bestemme over.

For i målsætningen divergerer de sjovt nok, fra den individualisering som de mennesker der bruger institutioner som skoler, sygehuse eller jobcentrer pålægges.

Vi bliver nemlig som enkeltindivider i stigende grad set som midler til et diffust, Excel-ark-agtigt mål om en skoles, sygehus, jobcenters eller samfunds overordnede succes. Et mål, som vi ofte ikke selv har været med til at sætte.

 

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.