Psykisk tortur betalt af kommunen

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Der er i øjeblikket meget – og velfortjent – fokus på lægekonsulenter, og deres rolle i forhold til de afgørelser, der træffes i syge borgeres sager. Lægekonsulenter er en meget magtfuld gruppe, som kan betyde liv eller død, både i overført betydning og helt bogstaveligt. Denne artikel kaster lys over en anden – og ligeså magtfuld – gruppe, nemlig speciallægerne.

Ofte er der behov for, at man, som sygemeldt borger, undersøges og udredes af en læge med speciale indenfor netop dén pågældende sygdom, man lider af, hvilket jo er meget naturligt. Det burde bidrage til, at de vurderinger, som foretages i forbindelse med sagsbehandlingen, kommer til at bygge på højt specialiseret lægekundskab, hvilket naturligvis også finder sted, i de fleste tilfælde.

Det er dog også en gruppe, som består af mennesker – på godt og ondt – og derfor vil der også, i denne kreds, findes brodne kar. Desværre kan det være fuldstændig katastrofalt, for den enkelte borger, som skulle være så ”uheldig” at komme i kløerne på et sådan broddent kar, dels fordi vedkommendes vurderinger kan være fejlagtige – ja, ligefrem løgnagtige - og dels fordi du som borger ikke har nogle rettigheder i forhold til at nægte – medmindre du er villig til at tage en eventuel yderste konsekvens – fratagelse af forsørgelse.

Denne artikel vil berette om en psykiater, som bestemt må siges at tilhøre ovenstående kategori. Hun praktiserer i Nordjylland, og anvendes flittigt af de nordjyske kommuner til udredninger, hvor der er nogle psykiske problemstillinger forbundet med den pågældende sygemelding. Artiklen vil berette om nogle af de oplevelser, som borgere, der har været til udredning hos hende, har haft.

Personerne, i denne artikel, er anonymiseret, dels af hensyn til at der er tale om følsomme oplysninger og dels fordi psykiater Eva Blach, som artiklen omhandler, gentagne gange har truet med at politianmelde såvel enkeltpersoner som webmasters, der har skrevet om deres oplevelser hos hende, og dét ønsker ingen af de involverede at have hængende over hovedet.

Der er ca. 30 personer samlet på Facebook, som alle har været udsat for Eva Blach, og selvom ”ofrene” er svære at finde, er det stadig lykkedes at samle 30. Der har desuden været en frivillig selvhjælpsgruppe, i Aalborg, hvis eneste berettigelse har været at samle borgere op, som har været udsat for Eva Blach!!

De, i artiklen, omtalte historier er foregået i perioden fra november 2009 til november 2010. Borgerne, hvis historier hér ridses op, har alle klaget til kommunen over hendes praksis og alle fået at vide at: ”det var vi ikke klar over, men den er nu sendt i ledergruppen” og ”nu har vi afsluttet samarbejdet med Eva Blach”, hvorefter kommunen kort tid efter har sendt endnu en person til udredning hos hende. Hvad årsagen er, kan kun kommunerne løfte sløret for, men ét er sikkert: én person, der udsættes for Fru Eva Blach´s metoder er én for meget!.

Hendes metoder rummer nogle kendetegn, som jeg vil ridse op hér. For det første nægter hun enhver bisidder adgang til at deltage i ”seancen”. Én af de deltagende personer medbragte en bisidder, som faktisk er ansat i Aalborg kommune, uden Eva Blach´s vidende. Denne person blev bestemt bedt om at gå, og efterfølgende skrev Eva Blach i rapporten at ”den medbragte bisidder blev kaldt til et møde”, hvilket jo øjeblikkeligt kunne tilbagevises.

Det er gennemgående, at hun bortviser bisiddere, og de få borgere, som har ”turdet” stå fast er slet ikke blevet udredt, og Eva Blach har efterfølgende beskrevet én eller anden psykisk ”problemstilling” som årsag til at borgeren har holdt fast i sin ret til at medbringe en bisidder.

Et andet kendetegn for Eva Blachs metoder er, at hun låser døren bag sig, når man er kommet ind i lokalet. Du bliver, som borger, således låst inde sammen med en psykiater, og hvad årsagen er til dette må stå hen i det uvisse, for der er vist ikke mange af os, som hos andre behandlere har oplevet dette. Det er en meget ubehagelig følelse, at opleve døren blive låst, og derefter sidde foran en kvinde, som virker meget fjendtlig og allerede inden samtalen går i gang, er imod dig, som person.

Bag den låste dør

Én af de deltagende i denne artikel, har i et notat skrevet:

Da jeg i februar 2010 skulle have udarbejdet en psykiatrisk speciallægeerklæring, blev jeg sendt til Eva Blach.

Det var den værste oplevelse jeg har været udsat for nogensinde, af en repræsentant for sundhedssystemet. Da jeg ankom, hvor jeg havde haft dårlig mave om natten og om morgenen, blev jeg mødt af en meget fjendtlig dame, som låste døren til lokalet, da jeg var kommet ind. Hele forløbet – de 4 timer – var, i mine øjne, et meget kraftigt psykisk overgreb. Hun startede med at holde et foredrag om, at piskesmæld ikke eksisterer og at enhver form for erstatningssag burde stoppe, da det blot handlede om, at advokaterne ville tjene penge.

Hun gav klart udtryk for, at det handlede om at ”tage sig sammen”, komme videre og tage et ordinært job.

Undervejs i det, hun i rapporten kalder et struktureret interview, blev jeg forhørt om, hvorfor jeg tager p-piller når jeg er single, at jeg burde bruge spiral i stedet, og at hun hurtigst muligt synes jeg skulle kontakte min læge med henblik på at få en sådan. Hun gik ”aggressivt” til værks, i forhold til at få mig til at huske, hvem der opererede mit knæ i 1989, og gik i det hele taget i dybden med en lang række andre irrelevante emner. Hver gang jeg kom ind på ulykken afbrød hun mig, under påskud af, at vi havde begrænset tid.

Jeg bad på et tidspunkt om et glas vand, da jeg, somsagt, havde kastet op om om natten og igen om morgenen, og hun rejste sig modvilligt og gav mig et lille glas lunkent vand. Det bør i øvrigt nævnes, at mine opkastninger, efter min egen mening IKKE skyldes nervøsitet, da jeg ikke i min vildeste fantasi have nogen idé om, hvad jeg skulle gennemgå. Det var således et helt almindeligt maveonde

Til en anden borger, som på forhånd havde hørt om Eva Blach, og havde forsøgt at få kommunen til at henvise til en anden, tolkede Eva Blach det som modvilje til at få foretaget en psykiatrisk speciallæge erklæring, og selvom borgeren sagde til Eva Blach, at hun havde valgt at gå ind i det med åbent sind, svarede Eva Blach til dette, at ”Du skal ikke regne med at få noget ud af dette møde, for det er ikke for at hjælpe dig men udelukkende for at give oplysninger til kommunen”.

Når det kommer til de virkelig nederdrægtige sider af hendes metoder, kan nævnes, at ”anklager om egen skyld” er et gennemgående tema. Eksempelvis har hun beskyldt en kvinde, som havde været i et meget voldsomt forhold med en psykopatisk mand, for at det var kvinden selv, som fik disse sider frem i manden (selvom flere professionelle – uafhængigt af hinanden havde sagt, at han havde klare psykopatiske træk).

Et andet MEGET GROFT eksempel er, at hun anklager en kvinde, som igennem en lang årrække var udsat for seksuelle overgreb, for selv at være skyld i disse! Det bør nævnes, at overgrebene startede, da kvinden var omkring børnehave alderen og i sin rapport skriver Eva Blach, at kvinden havde haft et forhold til den pågældende krænker!

Ét af de klare fællestræk, som efterfølgende ses hos de personer, der har været låst inde hos Eva Blach er, at de er gået derfra og været nedbrudt, fuld af skyld og skam og i det hele taget psykisk knækket. Dette ses bl.a. også på K10.dk, hvor flere har haft selvmordstanker, når de er taget derfra. Der ligger et brev på nettet, hvor en kvinde skriver at hvis ikke hun havde haft sin kæreste, ville hun have taget sit liv, efter denne oplevelse. Hvis man googler Eva Blach, kommer der mange gruopvækkende historier frem.

Kommunens ansvar

På baggrund af ovenstående – gruopvækkende – beretninger, samt alle de andre der ligger tilgængeligt på nettet, kan det undre, at de nordjyske kommuner fortsat vælger at bruge Eva Blach, til udarbejdelse af psykiatriske speciallæge erklæringer?.  Handler det om, at hun – i alle de tilfælde jeg er bekendt med – konkluderer, at de pågældende personer er fuldt arbejdsdygtige?.

Dette, på trods af at der som regel ligger en række speciallæge erklæringer, udarbejdet af læger, som har forstand på de funktionsnedsættelser der er tale om, som siger det modsatte. Hun er desuden én af de få psykiatere, som kommunen kan få en tid hos fra dag til dag – muligvis fordi Eva Blach ikke har patienter, der går hos hende frivilligt!.

Ét af de store spørgsmål i denne sag er, hvorfor Aalborg kommune IKKE reagerer på de klage der er kommet. Selv borgmesteren har modtaget en klage/nødråb, men de bliver ikke hørt!. Personligt henvendte jeg mig efter den hæslige oplevelse, og fortalte om hvilken form for tortur jeg havde været udsat for, og fik en mail, fra min daværende sagsbehandler, hvori der står:

Din oplevelse er refereret for min teamleder og dermed givet videre i forhold til stillingtagen om fremtidigt samarbejde med Eva Blach. Den side af sagen lader jeg andre gå videre med”. Denne mail er modtaget primo 2010, og jeg er bekendt med, at der efterfølgende er sendt flere personer til Eva Blach – tilsyneladende uden hensyntagen til alle de klager der er kommet.

Én af de omtalte borgere, har til kommunen skrevet:

Nu sidder jeg hér…….grædefærdig, nedbrudt og ikke mindst med en følelse af, at jeg intet er værd. Jeg sidder med en følelse af at være magtesløs i vores system”

Hun skriver endvidere:

”Eva Blach bryder klart etiske regler, både med hendes fremtoning, men også ved at nægte bisidder adgang. Dette er kommunen helt klar over. Hvorfor skal vi syge ikke have et valg? Serviceloven siger klart noget andet. Vi trues på vores økonomi, hvis vi ikke makker ret. Jeg bankede på alle døre for at få hjælp, så jeg kunne få henvisning til en anden psykiater, men desværre var alle døre lukkede for mig”

”Jeg sad overfor en læge/psykiater, som ikke ejer skyggen af empati for andre mennesker. Hun decideret hånlig og irettesættende og kommanderende. Hvis jeg under samtalen forsøgte at rette hende i de påstande, hun fremsagde, virkede hun direkte truende”

Søger man på nettet, vil man erfare, at de første klager over Eva Blach, og hendes forfærdelige metoder, ligger helt tilbage til 2005, og derfor mener jeg at der må påhvile et STORT ledelsesmæssigt ansvar på de nordjyske kommuner, som alligevel har valgt at benytte sig af hende!

En anden har, til kommunen, skrevet:

Hvis der er den måde hun generelt gennemfører sin afhøringsstrategi på, vil jeg dybt anbefale, at I i Aalborg ALDRIG bruger hende overfor nogen som helst, i Jeres regi. Jeg mener, at hendes metoder kan gøre et hvilket som helst menneske syg, og skade dem for livet, i værste tilfælde selvmord”.

Endvidere skriver hun:

Jeg vil næsten hellere udsættes for (endnu) et sexuelt overgreb, end at møde én som minder blot en lille smule om Eva Blach”

Hvor mange mennesker skal fortsat traumatiseres bag en låst dør, for at kommunerne kan få de udtalelser, de gerne vil have – nemlig at personen blot skal af med sin medicin/eller tage en anden form for medicin, SÅ kan vedkommende sagtens varetage ordinært arbejde – uagtet at der både kan være tale om piskesmæld, voldsomme traumer, alvorlige rygskader osv. osv.

Skader, som oftest ER udredt af læger, med speciale indenfor de områder, det omhandler. Derfor kan man spørge, om Eva Blachs udtalelser får en større betydning, end de reumatologer og andre speciallæger, som udreder de funktionelle problematikker, og som påpeger nogle funktionsnedsættelser? Eva Blachs rapporter omhandler både konklusioner af de forfærdelige 4 timer OG hendes opfattelse af de funktionsmæssige problemer, til trods for at hun slet ikke undersøger dette.

I langt de fleste rapporter, hvor der også er tale om funktionsproblemer, skriver hun at hun ikke bemærker nogen smertepåvirkning, og dét læner kommunerne sig jo op ad.

Det kan virke som om sygemeldte ingen rettigheder har, når man kan udsætte folk for sådanne krænkelser og traumatiserede oplevelser, og bagefter blot få at vide at ”det vidste vi ikke noget om, og ledergruppen kigger på sagen”. Dagen efter sender de en ny person i hænderne på Eva Blach, fordi hun skriver dét som kommunen gerne vil høre.

Én af dem, som har bidraget til denne artikel, har faktisk fået frataget sine sygedagpenge, med henvisning til Eva Blachs udtalelser¨. Dette kan virke beskæmmende, set i lyset af de metoder hun bruger, og den dagsorden hun har – nemlig at skrive dét kommunen gerne vil høre………

 

 

 

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Om denne blog:

Denne blog kaster lys over nogle af de fundamentale problemstillinger, som jeg ser vi står med. Fordelingen, i vores samfund, er efter min mening blevet så skæv, at vi bør diskutere hvad vi egentlig vil, og det vil artiklerne hér bidrage til.

Om Kirsten Lyhne:

Jeg er uddannet Cand. Oecon fra Aalborg Universitet (1993), og har igennem årene arbejdet indenfor en lang række områder.

Jeg har været adjunkt på Erhvervsakademiet i Randers, haft egen konsulentvirksomhed i 5½ år, hvor jeg arbejdede med digitalisering af små og mellemstore virksomheder. I den forbindelse arbejdede jeg også for EU Kommissionen som evaluator på 5. Rammeprogram, som er EU´s store forsknings- og udviklings program.

Derudover har jeg mange års erfaring med erhvervsfremme aktiviteter, og har desuden været Market Manager hos KMD, hvor jeg sad med ansvaret for indkøbsløsningen.

Sideløbende med ovenstående har jeg, igennem 10 år, været tilknyttet Aalborg Universitet (Det Erhvervsøkonomiske Fakultet, dvs. Cand.Merc.). Først som "associated professor" og siden 2006 som ekstern beskikket censor på alle universiteterne.

Derudover har jeg været ekstern ekspert hos Undervisningsministeriet, i forhold til "akkreditering" (godkendelse) af såvel nye som eksisterende videregående uddannelser.

Endelig har jeg, siden 2003, været ekstern beskikket censor på en lang række kortere videregående uddannelser (ledelse, marketing, sportsmanagement, oplevelsesøkonomi, offentlig administration og en række andre fagområder)