Milliard-investeringer gør besættelse til en god forretning

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Investeringer i milliard-klassen i Afrikas sidste koloni, det Marokkansk-besatte Vestsahara, er med til at gøre en politisk løsning af en af verdens mest langstrakte konflikter noget nær umulig.


Vestsahara har været besat at Marokko siden 1975, til trods for over 100 FN-resolutioner der giver landets oprindelige befolkning Saharawierne ret til selvstændighed, samt en dom fra den International Domstol, der klart afviser Marokkos krav over Vestsahara.

Marokko har gjort en stor indsats for at tiltrække udenlandske investeringer til de besatte områder i Vestsahara, hvor ikke mindst Vestsaharas enorme fosfat-forekomster, fiskeri, energisektoren, landbrugsvarer såsom tomater (der mærkes som dyrket i Marokko, og med jævne mellemrum havner i bl.a. danske supermarkeder), og nu også potentielle olieforekomster udnyttes.

EU spiller, blandt andre aktører, en væsentlig og negativ rolle i Vestsahara. Ikke mindst fordi unionen for nyligt forhandlede en ny fiskeriaftale mellem EU og Marokko på plads, der blandt andet tillader europæiske fiskere at fiske ud for det besatte Vestsahara i strid med international lov.

Unionen er således med til at gøre Marokkos ellers dyre besættelse af Vestsahara til en god forretning – i hvert fald for den Marokkanske konge og topfolk i hæren.

Selv om Danmark stemte imod fiskeriaftalen, har Danmark valgt ikke at forbyde danske firmaer at handle med varer fra det besatte Vestsahara, selv om regeringen fraråder dette, eller så vidt vides at råde EU til at kræve Vestsahara undtaget fra de igangværende forhandlinger om en frihandelsaftale, der vil indebære at Marokkos økonomi gradvist integreres i EU’s fællesmarked.

Så når EU bryder international lov ved at handle med varer fra det besatte Vestsahara, uden at dette er godkendt af eller kommer Saharawierne til gode, eller når danske firmaer som Dansk Vejsalt sælger salt fra det besatte Vestsahara til bl.a. Bornholms Kommune, og danske Vestas byder på opførelsen af en vindmøllepark i de besatte områder, sker det uden andet end højst en løftet pegefinger fra den danske regering.

Men faktisk har en Marokkansk minister indrømmet, at det vigtigste ved handelsaftalerne med blandt andet EU ikke er den indtjening disse giver, men den legitimitet som de giver besættelsen af Vestsahara, ikke mindst i Marokko.

Så hver gang firmaer fra Danmark eller EU handler med varer fra det besatte Vestsahara uden indgriben fra landenes regeringer, er man i Marokkanernes øjne både med til at legitimere og finansiere Marokkos besættelse af Vestsahara, og forlænge besættelsen af Vestsahara i det uendelige.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.