Miljøproblemer i Indien går ud over vandet - Af Kristian Bertel

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Vandforurening er et stort miljøproblem i Indien, som fotografen Kristian Bertel skildrer her i dette blogindlæg. Han var på gennemrejse i Indien og oplevede, hvordan floder og søer i Indien ofte bliver brugt til at henkaste affald, og hvordan mange steder var plaget af denne vandforurening.


En indisk dreng i nærheden af en flod i Nashik, Maharashtra, Indien. Vandforurening er et stort miljøproblem i Indien, som fotografen oplevede på sin gennemrejse i landet.
En indisk dreng i nærheden af en flod i Nashik, Maharashtra, Indien. Vandforurening er et stort miljøproblem i Indien, som fotografen oplevede på sin gennemrejse i landet.Forurenet vand i Indien er et stort problem for landet
Når man bevæger sig rundt om rejsende i Indien kan man ikke lade være med at bemærke det forurenede vand. De fleste floder, søer og overfladevand i Indien er nemlig forurenet. Det er udledningen af urenset spildevand, som er hovedårsagen til forurening af vandet og grundvandet i Indien. Der er en stor kløft mellem produktion og behandling af husspildevand i Indien. Problemet er ikke kun, at Indien mangler tilstrækkelig behandlingskapacitet, men også at de rensningsanlæg, der findes ikke fungerer og ikke opretholdes.

Mangel på håndtering af spildevand
De fleste af de statsejede rensningsanlæg i Indien forbliver lukket det meste af tiden på grund af forkert opbygning eller dårlig vedligeholdelse eller simpelthen fordi der er mangel på pålidelig el-forsyning til at drive anlæggene sammen med fraværende medarbejdere og dårlig ledelse. Spildevandet genereres i disse områder siver normalt i jorden eller fordamper. De opkrævede affald ophobes i byområderne medfører uhygiejniske forhold og frigiver forurenende stoffer, der udvaskes til overfladevand og grundvand. Der er en stor kløft mellem produktion og behandling af husspildevand i Indien. Problemet er ikke kun at Indien mangler tilstrækkelig behandlingskapacitet, men også at disse rensningsanlæg, somsagt ikke fungerer og ikke er vedligeholdt.

Ud af cirka 3.000 byer i Indien, har bare 200 af dem delvist et rensningsanlæg, og kun otte byer har et fuldt funktionsdygtigt spildevands- og behandlingsanlæg. Vandet som derfor strømmer igennem Indiens floder er hermed forurenet af det ubehandlede vand, der dagligt anvendes og bruges af millioner af indere til drikkevand, badning og vask.

Dårlig hygiejne i Indien
I Indien er der ligeledes mange steder tradition for at kremere de afdøde direkte i Ganges-floden, som også er en årsagerne til Indiens vandforurening. En anden årsag til forureningen af Indiens vand er, at der er mangel på toiletter og sanitære faciliteter, der forårsager åben afføring i landdistrikterne og i nogle af by-områderne i Indien. Ting som også foregår i mange andre udviklingslande verden over. Andre årsager til vandforureningen i Indien omfatter landbruget, hvor den anvendte gødning er fyldt med pesticider, som bagefter findes i floder, søer og i grundvandet. Oversvømmelser under monsunen forværrer Indiens vandforureningsproblemer, da det oversvømmer og flytter det faste affald og forurenede jord til Indiens floder og vådområder.

Vand som handelsvare i Indien
Vand er en værdifuld handelsvare i Indien endnu mere end i mange andre lande rundt om i verden. I et land med kontraster, som Indien er, lever 16 procent af verdens befolkning, men der er kun fire procent af drikkevandsressourcerne. Tørke og vandmangel udgør store dele af hverdagen i Indien, det er også derfor, at vandet er en stor udfordring for landet.

Den indiske industri har en stor ophobet efterspørgsel i vandforvaltning. Investering i udstyr, vedligeholdelse og uddannelse af fagfolk er dagens orden. Grundvand og overfladevand er somsagt mangelfuldt i Indien, hvor industrien udgør fem til 10 procent af den samlede efterspørgsel på ferskvand, hvilket er stigende. Samtidig er fabrikkerne, kraftværkerne og raffinaderierne med til at forårsage en betydelig del af mængden af spildevandet. Investeringerne er derfor på sigt nødvendige i Indien for at bygge bro mellem 29 milliarder liter spildevand om dagen, der kun har en behandlingskapacitet på blot seks milliarder liter om dagen.

Bidragyder
Kristian Bertel er en fotograf med speciale i rejsebilleder fra Indien. Han rejser altid med et kamera ved sin side og er fascineret af de mange kulturelle oplevelser et land som Indien tilbyder den rejsende. Hans fotografier er ofte portrætter af mennesker, som han møder på sine rejser. Men han interesserer sig også for at tage billeder af landskaber ude i naturen såvel som billeder af landskaber i byen. Tag med til Nashik i Indien i dette blogindlæg.

Læs også: Indien løber tør for vand


Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.