Langt største delen af folk verden over ønsker, at en global regering redder dem

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Næsten tre fjerdele ønsker, at en ”overstatslig organisation skal gennemtvinge globale beslutninger”.

En stor ny undersøgelse har fundet, at det store flertal af folk på planeten er parate til at favne en global regering i håbet om, at regeringen vil redde menneskeheden mod katastrofe og store trusler.

Undersøgelsen, gennemført af ComRes på vegne af gruppen baseret i Stockholm, Global Changes Foundation, fandt, at i gennemsnit ønsker tre fjerdedele (71%) af den almindelige offentlighed at se skabelsen af en ny ”overstatslig organisation til at gennemtvinge globale beslutninger” om store trusler mod menneskeheden.

I hvert enkelt land sagde over 60% af respondenterne, at de ønskede at se en global regering til at takle problemer som klimaforandring, pandemiske sygdomme, kunstig intelligens der vender sig mod menneskeheden, masseødelæggelsesvåben, naturkatastrofer og asteroider.

Ordlyden af det specifikke spørgsmål i undersøgelsen var som følger:

”En overstatslig organisation er et internationalt organ udgjort af forskellige medlemslande. Organet erstatter ikke nationale regeringer, men placerer globale interesser over nationalstaters interesser. Eksempler på overstatslige organisationer inkluderer Den Europæiske Union, NATO og De Forenede Nationer.

Mener du, at en ny overstatslig organisation burde skabes for at gennemtvinge globale beslutninger for at adressere globale risici?

https://www.infowars.com/survey-vast-majority-of-people-all-over-the-world-want-global-government-to-save-them/

Som The London Independent rapporterer, støttede omkring 70% af folk i Stor Britannien ideen om en global regering, med 62 procent sigende, at de opfatter dem selv som værende ”en global borger”.

Yderligere 54% af briterne sagde, at de gladelig ville opgive national suverænitet for at et globalt organ bedre kunne håndtere verdensomspændende trusler.

Undersøgelsen indsamlede informationer fra 8,100 personer i otte lande, indeholdende halvdelen af befolkningen i verden. Disse lande var Australien, Brasilien, Kina, Tyskland, Indien, Syd Afrika, Stor Britannien og USA.

Undersøgelsen fandt, at støtte til en ”overstatslig organisation” var stor på tværs af adspurgte, med de mest støttende kommende fra Indien (84 procent), Kina (78 procent) og Syd Afrika (76 procent). I USA sagde 67 procent, at de støttede skabelsen af en verdensregering til at håndtere trusler. Den laveste støtte blev målt i Tyskland, men tallet genlød dog et flertal på 62 procent.

Over 60% i hvert land sagde, at de anså dem selv for værende ”globale borgere”. I USA var tallet 67%.

https://www.infowars.com/survey-vast-majority-of-people-all-over-the-world-want-global-government-to-save-them/

Specifikt vedrørende problemet klimaforandring sagde et stort flertal af respondenterne, at de var villige til at se deres levestandard ændre sig for at hindre katastrofale fremtidige klimaforandringer.

”Mens verdensledere samles til topmødet G7, burde de være bevidste om, at borgere på tværs af planeten længes efter, at de samarbejder, og arbejder hårdere, for at finde løsninger på disse kritiske trusler mod menneskeheden”, sagde Mats Andersson, fondens viceformand, tilføjende at ”De næste 50 år vil forme vor langsigtede fremtid over de kommende 10,000 år og videre”.

Undersøgelsen blev ifølge gruppens hjemmeside kommitteret som del af en konkurrence om 5 millioner amerikanske dollars for ny forslag til at ”genvisionere globalt styre for bedre at kunne håndtere risici i det 21 århundrede”.

Hjemmesiden beder deltagerne om at være ”del af den globale konversation. Hjælp med at ændre formen tingenes komme”.

Global Challenges Foundation blev grundlagt for fem år siden af tidligere børshandler, den svenske milliardær Laszlo Szombatfalvy.

Rapporten maler et grimt billede af klimaforandring, fokuserende på opfattelsen at den gennemsnitlige globale temperatur i en overskuelig fremtid vil stige mellem én og tre grader Celcius.

”Selv i mellemliggende scenarier ville hele økosystemer kollapse, meget landbrugsjord ville tabes, ligeledes ville de mest pålidelige ressourcer af fersk vand, førende til storstilet lidelse og ustabilitet”, erklærer undersøgelsen.

”Store kystlinjer – New York, Shanghai, Mumbai – ville i det store hele finde dem selv under vand, og befolkningerne i lavtliggende regioner ved kysten – i øjeblikket mere end en milliard folk – kan behøves relokeret”, tilføjer undersøgelsen.

”I højtliggende scenarier er skalaen af ødelæggelse uden for vor kapacitet at bestride med en høj sandsynlighed for at menneskeheden holder op med at eksistere”, afslutte rapporten.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.