Kollektiv straf - passende for Danmark anno 2009?

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Jeg læste på et andet debat forum at en efterskole på Fyn havde kørt en hel gruppe elever 7 kilometer væk fra skolen om aftenen med besked om at de skulle nå tilbage inden kl. 22. Nåede de ikke det, så overtrådte de skolens regler hvorefter at de risikerede udsmidning.

Årsag: De havde ikke bidraget til opklaringen til hvilken elev, som havde røget udenfor skolens område. Her er et link til en artikel i den lokale avis.

I de fleste virksomheder må man ikke ryge inde i bygningerne. Det er også i overensstemmelse med rygeloven. Nogle firmaer sætter ikke ting som "human ressource" særligt højt og der skal medarbejderne ryge udenfor firmaets matrikel, men det er fair nok. Hvis folk ikke kan arbejde andre steder, så må de tage følgerne. På denne skole rækker forbuddet ud i privatsfæren og det virker ikke fair. Det kan debatteres en anden gang.

Men skolen går ved brugen af kollektiv afstraffelse ud over Dansk retspraksis. En af de anklagepunkter, som Camilla Broe (der i parantes bemærket nu lever på sultegrænsen uden at være dømt) ikke kan dømmes for, er anklagen for Conspiracy dvs. sammensværgelse.

Her gik man og troede at skolerne skulle forberede eleverne på de forhold de måtte møde ude i samfundet, her i blandt vores retssamfund, hvorefter at denne skole viser eleverne at de netop ikke hylder de principper landets borgere i øvrigt lever efter.

Jeg finder det betænkeligt at disse unge er blevet straffet for handlinger der netop ikke er strafbare efter lovens bogstav. Jeg har søgt på nettet og på grund af denne hændelse er skolen nu registreret på en database over steder for at forældre kan få adfærdsreguleret deres børn uden tanker på de menneskelige omkostninger. Det var måske ikke med det sigte at de fleste forældre havde meldt deres børn til denne skole, men det er dette suppleret med manglende retssikkerhed at de får.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.