"Jeg vil også have en af dem med burka"

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Sådan sagde en af mine kærestes venner for nyligt til ham. Han var blevet træt af min kærestes næsten daglige drillerier om at være under tøflen derhjemme. Vennen skal nemlig "have lov" til at være sammen med min kæreste, og det skal helst ikke ske for ofte.

I de syv år min kæreste og jeg har været sammen, har vi aldrig hævet stemmen mod hinanden. Men jeg tror faktisk, at jeg ville kunne mande mig op til at give ham en skideballe, hvis han en dag kom og spurgte mig om lov til at være sammen med sine venner. Rigtige mænd skal nemlig ikke spørge om lov. Hvis man har bygget en hverdag op sammen er det naturligvis mest hensynsfuldt, at man lige sikre sig, at der ikke er lagt andre planer. Men når det så er sket, så skal en rigtig mand ikke spørge om lov til at gøre noget så simpelt, som at være sammen med sine venner.

En rigtig mand kan træffe beslutninger, uden at skulle spørge konen om lov. Jeg har rent faktisk oplevet en mand, der midt i supermarkedets frugtafdeling ringede hjem til sin kone, for at spørge om det var i orden at han købte jordbær med hjem. Behøver jeg at sige mere?

Danske mænd har siden 70 erne fået at vide, at deres køn er skyld i alt det dårlige i verden, og at de derfor ikke skal komme her og tro, at de er noget. De skal holde sig vågne flere gange i løbet af natten, fordi konen skal holdes med selskab mens hun ammer (og så er det fuldstændig ligegyldigt, at han skal op og på arbejde, mens hun kan sove sammen med barnet i løbet af dagen). De skal finde sig i at blive latterliggjort foran middagsgæsterne, fordi de havde svært ved at samle det nyindkøbte Ikea-møbel (men næste gang er det stadig dem, der skal samle det, for sådan noget kan kvinder jo ikke finde ud af). Til alle jer mænd, der nikker genkendende til denne beskrivelse, kommer her et godt råd:

Gift dig med en kvinde, der har mellemøstlig baggrund! Jeg mener det skam. Hun vil ikke gøre grin af dig foran vennerne. Eller give sig til at skændes med dig midt på gaden, fordi du glemte at hendes venindes eks-kærestes mor har fødselsdag i dag. Din ære er hendes ære, og hun vil altid bakke dig op.

Vær dog forberedt på, at det ikke bliver helt så idyllisk, når I er kommet hjem. Det kan godt være, at man betragter arabiske og muslimske familier som patriarkalske. Men bag lukkede døre er det som regel Mor, der har bukserne på. Bare spørg min kæreste..!

 

"I also want one of those with a burka"

That s what one of my boyfriends friends said to him recently.  He had gotten tired of my boyfriends almost daily teasing him about being a henpecked husband. The friend has to "get permission" to spend time with my boyfriend and preferably it shouldn t happen too often.

In the seven years my boyfriend and I have been together we ve never raised our voices against each other. But I actually think that I could man myself up to give him a good shout if he one day came and asked for my permission to spend time with his friends. Because real men don t have to ask. If you ve built a life together of course it s most considerate to make sure that there hasn t been made other plans. But once you ve done that a real man shouldn t ask for permission to do a simple thing like spend time with his friends.

A real man can make decisions without having to ask his wife. I ve actually seen a man, who in the middle of the supermarkets fruit department called his wife at home to ask if it was ok for him to bring home some strawberries. Need I say more?

Since the  70 ies Danish men have been told that their gender is to blaim for everything bad in the world and that they therefore shouldn t think too much of themselves. They have to stay awake several times during the night to keep their wives company while she s breastfeeding (and then it doesn t matter one bit that he has to get up and go to work while she can sleep with the child during the day). They have to take being ridiculed in front of dinner guests because they had a hard time putting together the newly bought Ikea furniture (but the next time it s still them that have to put it together because "women just can t be bothered to find out how to do it). To all you men out there that recognise this description here s some good advice: 

Marry a woman with Middleeastern background! I m serious. She won t make fun of you in front of your friends. Or get into a fight with you in the middle of the strees because you forgot her friends ex-boyfriends mothers birthday. Your honor is her honor and she will always stand by you.

But be prepared for things to be less idyllic once you come home.  It may be that many people see Arab and Muslim families as patriarchal. But behind closed doors Mum is usually the one with the pants on. Just ask my boyfriend..!

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.