Jeg troede, I ønskede åbenhed i Venstre

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

I disse dage diskuterer landets politikere, om det skal være offentligt, når virksomheder støtter politiske partier.

En ekspertgruppe anbefaler en større åbenhed, mens Venstre råber op om, at mere åbenhed vil ramme de borgerlige partier.

Hvad er nu det?

Jeg husker om nogen, hvordan Venstre aldrig har forspildt en chance for at klandre fagbevægelsen for at bruge medlemmernes penge på politiske aktiviteter.

Jeg husker, hvordan Venstre gang på gang har slået til lyd for mere åbenhed om støtte til de politiske partier, sekunderet af diverse borgerlige medier, som har lavet deres egne beregninger af, hvad fagbevægelsen har brugt til politisk støtte.

Venstre har ikke holdt sig tilbage for at mistænkeliggøre fagbevægelsens skiftende ledere over for medlemmerne. Med afsæt i fantomberegninger af størrelsen af støtte til politiske partier.

Nu er et ekspertudvalg så kommet med forslag til nye regler for partistøtte, der skal sikre større åbenhed og gennemsigtighed. Det var egentlig det, jeg troede Venstre og de øvrige borgerlige partier gerne ville have – men nej, det duer ikke.

Man sidder tilbage med tanken om, at de egentlig ikke ønsker ændringer, fordi de nuværende regler giver fantastiske muligheder for banker og private virksomheder at støtte partier i det skjulte.

Og hvorfor ændre de nuværende regler, der giver os muligheder for at kritisere vore politiske modstandere, samtidig med at millionerne i det skjulte ruller ind på egne konti? Det syntes holdningerne at være i den borgerlige lejr.

Det er rigtigt uldent, og de har en særdeles dårlig sag, når de argumentere med, at fagbevægelsens annoncer op til sidste valg, var egensindig støtte til den daværende opposition.

Hvis de borgerlige ville gøre sig den ulejlighed at læse annoncerne, fremstår det tydeligt, at det, der annonceres med, er ønsket om en ny politik til gavn for medlemmerne.

Det er vel dybest set ytringsfriheden i den politiske debat. At man som interesseorganisation forsøger at påvirke de politiske beslutningsprocesser til gavn for medlemmerne.

Og hvis interesseorganisationers annoncer skulle bogføres som partistøtte, i hvilke partiregnskaber skulle det så indgå i. En annonce mod forringelser af dagpengene? Er det partistøtte til Enhedslisten, SF eller Socialdemokraterne. Eller måske Dansk Folkeparti.

Hvad med en kampagne for Godt Arbejde. Tæller den med i regnskabet hos de partier, som har udråbt sig som de sande arbejderpartier – Venstre og Liberal Alliance?

Det er klart, at når Venstre og de øvrige borgerlige partier ikke vil en politik til gavn for den arbejdende del af befolkningen, så bliver enhver kampagne fra fagbevægelsen i Løkkes optik politisk propaganda.

Enhver kan vist se, at det synspunkt er ren galimatias.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.