Innvandrergjenger herjer Danmark

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Publiserer her et innlegg som kan være aktuelt for mange dansker:

I Danmark er det som i Norge personer med innvandrerbakgrunn som står bak størsteparten av innførsel og distribusjon av narkotika. Og ofte skyr disse innvandrerne ingen midler overfor folk som kommer i veien for dem på en eller annen måte. Dette har i Danmark ført til blodige konflikter med motorsykkelklubben Hells Angels, og København har i den forbindelse vært utsatt for en rekke skyteepisoder den siste tiden.

 Hells Angels følte det derfor nødvendig å slå tilbake med en erklæring der de frasier seg ansvaret for skyteepisodene, og i erklæringen heter det bl.a.: "At vi for længst har valgt at sige fra, og at vi ikke længere vil finde os i chikanerier og terror imod vore kære, har selvfølgelig været en medvirkende årsag til, at uroen er eskaleret,". Videre bemerker de samfunnets berøringsangst overfor innvandrere som gruppe. Hells angels er jo ikke rasister, men dette viser jo bare at innvandring også er noe de får føle på kroppen.

At Hells Angels er den siden vi nok bør tillegge mest troverdighet i disse sakene, vises av en rekke saker, bl.a. av den nylige skyteepisoden mot en kafé der medlemmer av klubbens støtteklubb AK81 bruker å vanke. Personer med tilhørighet i innvandrerbander kom inn på kafeen og spurte om det var AK81-medlemmer der, og uten å vente på svar begynte de å skyte ned tilfeldige uskyldige gjester, hvorpå en ble drept og tre skadet.

I fjor var Hells Angels også i søkelyset grunnet deres oppgjør med innvandrergjenger, og i den forbindelse fikk de mange støtteerklæringer fra vanlige dansker som er gått grundig lei innvandrerrelatert bråk og kriminalitet, slik som når tenåringsjenter blir ”beriket” av ”de nye landsmenn”. De ser nemlig at det i hvert fall er noen som slår tilbake.

Nordisk Forsvar tar selvsagt skarp avstand fra narkotikahandel, noe medlemmer av Hells Angels tidvis har blitt assosiert med. Men det er uansett påfallende å se hvordan folk blir forsøkt demonisert og umenneskeliggjort kun fordi de er medlemmer av denne klubben. Nordisk Forsvars standpunkt til dette er ganske klart: Vi mener at når diverse andre klubber og losjer slik som Det muslimske brorskap, Tempelridderordenen, den jødiske frimurerlosjen B'nai B'rith osv., ikke blir forhåndsdømt kun på bakgrunn av deres organisatoriske tilhørighet, da skal medlemmer av Hells Angels heller ikke bli det.

Innvandrergjenger som Young guns og B-gjengen er heller ikke i nærheten av å bli demonisert på samme måte som Hells Angels. Tvert om så er liksom litt ”kult” å være en b-gjeng eller young gun, får vi ofte høre.

Narkotikaflommen kom heller ikke med Hells Angels, men er noe har som fulgt i kjølvannet av innvandringen. I hvert fall hvis vi skal tro politiet. I dag er 3 av 4 av de som pusher narkotika i Oslo av innvandrerbakgrunn. Narkosentralene drives i stor grad av asylsøkere uten ID-papirer, dopselgere rekrutteres rett fra asylmottakene, og mange asylsøkere blir faktisk hentet til landet kun for at de skal selge narkotika.

En ting alle bør huske på, er at det er narkobaronene i utlandet som tjener seg rike på narkotikatrafikken til Norge, enten disse sitter i Colombia, Mexico, Somalia eller hvor det nå måtte være. De tjener seg rike på mange nordmenns avhengighet og ulykke.

Etter vår mening er det synd om brorparten av tilbakeslåingen mot innvandrerkriminalitet skal bli utført kun av Hells Angels eller en og annen nynazist. Etter vår mening bør den jevne nordiske funksjonsfriske mann være i stand til å slå tilbake mot dette, når liv, familie og eiendom blir truet. Eller når man blir utsatt for ærekrenkelser. Om majoriteten hadde gjort det, ja så ville innvandrerkriminalitet vært så godt som ikke-eksisterende. Og mest sannsynlig ville de fleste av lykkejegerne begynt å se seg om etter et ”bedre” land å bo i.  

Men dette forutsetter jo selvsagt at man legger av seg sin inngrodde politiske korrekthet, og at man slutter med å gå rundt å være så fryktelig livende redd for å bli kalt for ”rasist”. Eller å være så fryktelig redd for hva naboen eller noen andre måtte mene om saken.

Kampen mot nasjonal utslettelse er ikke for pudler og hekleemner. Denne kampen er for virkelige menn.

Hentet fra: www.nordiskforsvar.org

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.