Hvad er en pladderhumanist?

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.Udtrykket er dukket op igen på disse sider, og jeg har aldrig forstået det som et fagudtryk, der angiver noget præcist. Jeg har altid hørt det som et skældsord, omtrent som sludrechatol eller vrøvlehoved.

Men humanisme er en gennemtænkt og gennem-argumenteret, bred ideologi, som er opstået i kølvandet på religionernes tilbagetog. Humanisme er grundlaget for, at vi kan have frie samtaler og en fri debat. Humanisme er alternativet til religiøs fundamentalisme.

Humanisme sætter mennesket i centrum for dets eget verdensbillede - ikke dets verden - på den måde at det overlades til det enkelte menneske at definere sin egen identitet og danne sin egen holdning.

Allerede i 1946 satte Sarte lighedstegn mellem eksistentialisme og humanisme. Argumentet var netop, at mennesket er ansvarligt for sit eget syn på livet og medmennesket, og at mennesket eksisterer i kraft af at det påtager sig dette ansvar.

Mennesket kan således ikke længere, ifølge humanismen og eksistentialismen sådan forstået, skyde skylden på religioner eller på den herskende orden. Mennesket har et ansvar for at tage stilling til den foreliggende kultur, og selv undersøge om den er acceptabel eller om den bør ændres.

En humanist kunne være en person, som således mener at alle mennesker har ret til at mene hvad de vil, idet de har deres grunde til det, og idet de selv må tage ansvaret for hvad de mener. Og så vil jeg jo gerne høre nogen argumentere for, at det er noget pladder.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Om denne blog:

BLOG

Om Knud Sandbæk Nielsen:

Selvlært guitarist og sanger, spiller lidt klaver, mundharpe osv., medarbejder på Radio Karen (lokalradio i Kbh., 98.9 MHz FM, 98,8 på hybridnettet i visse storkøbenhavnske kommuner), sangskriver og ivrig debattør.

Skeptisk overfor enhver teknologi, inklusive de alternative. Tror kun på intuition, inspiration og kærlighed. Tvivler på eksperters overblik. Tid, ro og eftertanke er sandhedens drivhus. Fest, sang og latter dens næring. Alting er et sprog. Når vi lærer at kommunikere, vil vi holde op med at forurene, og krig vil være umulig.