Højre-Venstre skalaen så relevant som nogensinde

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.


Det lyder fra mange sider at politik i Danmark er i opbrud. At den gamle højre-venstre skala er ubrugelig og man istedet burde lave en værdi-politisk skala hvor Dansk Folkeparti er i den ene ende og det radikale venstre i den anden.

Denne nye skala skal have udkonkurreret den gamle økonomiske, der skelner mellem partier der vil øge den offentlige sektor for at skabe udligning i samfundet og så den anden side der vil formindske den offentlige sektor for at øge det private initiativ. Med denne skala de fleste kender fra skolebøgerne er enhedslisten i den ene ende og dansk folkeparti i den anden.

Næh den vigtigste skala er en international - multikulturel fløj og en national og monokulturel fløj. Her er det dansk folkeparti i den ene ende og de radikale i den anden.

Desuden er der utallige personer der føler at dansk folkeparti på den klassiske højre-venstre fløj bør ligge på midten. Dette begrundes med at partiet ligger ganske tæt på socialdemokratiet hvis man af vanvare kommer til at læse parti-programmet ang. velfærdspolitik.

Når man kigger på den praktiske politik er fronterne dog som de altid har været. DF, V og K går ind for et skattestop der udhuler den offenlige sektor. I de byer hvor DF har siddet i byrådet og haft magt, kan man se den allerstørste nedskæring i den offentlige sektor. På områderne: miljø, ulandsbistand, kontanthjælp, bistandshjælp, SU, børnehaver, SFOer og efterløn/pension er der alle sket drastiske nedskæringer - enten ved direkte nedskæringer som ved miljø og ulandsbistand, eller med strukturelle nedskæringer(kontanthjælpsloft, færre penge per barn, hævet efterlønsalder osv osv. Alle tiltag med stemmer fra DF, V, K og dernæst mest de Radikale og en del med Socialdemokraterne. Alle partierne opfører sig altså som forventet i forhold til den gamle skala.
Når det gælder den såkaldte "værdipolitik" herunder især indvandrings og EU-politik, er sagen den samme. I den klassiske model har det altid været venstrefløjen der har været mest indvandrings-venligt og højrefløjen der var mest fjendtlig. En enkelt undtagelse er dog at Socialdemokraterne har lagt sig til højre for de radikale på dette område, men ellers holder den gamle model vand.

På EU-området er både den yderste højrefløj og yderste venstre fløj imod, mens midten er for. Dette skyldtes at højrefløjen ser EU som indvandringsfremmende, mens venstrefløjen ser EU som et forsøg på at forhindre udligning af indkomster i samfundet. Begge fløje med nogen ret.

Konklusionen må altså være at den klassiske højre-venstre økonomiske model lever i bedste velgående. Enhver snak om modellens død er som oftest røgslør, for hvad partierne render rundt og laver i den virkelige verden. For det ville jo være skidt hvis DFs vælgere fx kunne se hvordan de daglige bliver forådt til højre og venstre af det parti de har fået ind på tinge.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.