Guldregn over topchefer - sortregn over fattige

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Jeg læst forleden i en avis, at direktørerne i landets største børsnoterede virksomheder alene i 2010 har fået udbetalt cirka 83 millioner kroner i bonus.

Det er omtrent 32 millioner kroner mere end i 2009, hvor landets topchefer sammenlagt blev belønnet med 51 millioner kroner oven i deres almindelige løn!

Jeg arbejder til daglig i et boligsocialt projekt i et socialt belastet område og møder derfor jævnligt børnefamilier, som for alvor lider under fattigdom.

En del af de mennesker er arbejdsløse enten pga. fysisk eller psykisk sygdom, eller fordi de kom til Danmark i en alder, hvor det var svært for dem at lære sproget og tage en uddannelse - og derfor skulle de nøjes med et ufaglært arbejde.

Mange af disse mennesker havner i dag i arbejdsløshed, ikke mindst pga. den økonomiske krise.

Situationen for de familier, som er på overførselsindkomst er nærmest blevet dramatisk i de senere år. På grund af stramningerne er mange af disse mennesker blevet ramt af den ene og den anden stramning og er blevet frataget den ene eller den anden ydelse.

Mange af disse familier kan i dag knap nok betale deres regninger og have penge til rådighed til familiens, herunder deres børns
basale fornødenheder.

De bliver tvunget til at bruge børnepengene, som ellers skulle bruges til børnene, til at betale huslejer og el-regningen!

Det er lykkedes regeringen at stramme reglerne omkring overførselsindkomster med den begrundelse, at man har været nødt til at give skattelettelser til virksomhederne, så det kan betale sig for dem at blive i Danmark!

På bekostning af børn, de arbejdsløse og de svageste i samfundet har staten hjulpet de store virksomheder til at tjene så mange penge, at de udover de lønninger, som overgår enhver almindelig lønmodtagers fantasi, kan give bonus til deres topchefer i millionklasse!

Imens mange børnefamilier bliver tvunget til at nærmest tigge om hjælp til husleje, el-regning og mad og tøj til deres børn på socialkontorerne eller hos de frivillige hjælpeorganisationer - og tit finde sig i ydmygelse, mistænkeliggørelse og krænkelse - scorer de store danske virksomheder kassen og skal have tak for det!

For så kan de true os med, at de vil forlade Danmark og investere i de lande, hvor de kan tjene endnu flere penge med udnyttelse af billige arbejdskraft og på grund af arbejdernes manglende rettigheder!

Stramningerne omkring dagpenge og overførselsindkomster, skattelettelser for de rige, dæmonisering af de syge og ufaglærte, som ikke har et arbejde - og det at give skylden for
manglende penge i skattens kasse til dem, som er afhængige af statens hjælp - er blot en undskyldning for at opvarte de store virksomheder, så de kan blive tilfredse og tjene kassen på
bekostning af børn og de svage i samfundet!

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Om denne blog:

Nahid Riazi er socialpædagog og kvindesagsaktivist. Hun kom til Danmark fra Iran i 1989 som politisk flygtning. Hun blev sidste år tildelt Integrationsministeriets integrationspris, men nægtede at tage imod prisen i protest mod regeringens integrations- og udlændingepolitik.

Om Nahid Riazi:

Kvindesagsaktivist