Godt Nytår Mercado! Kom så ind i kampen!

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Kære Mai Mercado.

Godt nytår til dig og din familie. Jeg håber at du havde en fantastisk tid med din familie, hvor I hyggede jer, med alle de glæder, som familielivet nu kan bibringe, julemaden, gaverne, champagnen og nytårskrudtet m.m.

Hvorfor skriver jeg sådan? Jo, jeg skriver sådan, fordi der rundt omkring i Danmark, sidder forældre, som er blevet frataget deres børn, på de mest hjernedøde og til tider så krænkende anklager, at selv en morder kan fremstå engleagtig.

Den måde som de kommunale forvaltninger håndterer disse sager, både med Børne & Ungeudvalg og andre instanser, får selv Kafkas bog `Processen´, til at være en lykkelig historie. At man som forældre, i et sådant system, bare skal lægge øre til diverse og til tider ubegrundede udtalelser og andre anklager, uden nogen mulighed, for at blive hørt, eller på anden vis inddraget i sagen, er det man i daglig tale vil kalde et decideret justitsmord. Men det er desværre, sådan det forholder sig.

Jeg har med forældre at gøre, som fortæller hvordan de er blevet anklaget for vold mod deres børn, uden beviser for forvaltningens påstande. Hvordan de nærmest er blevet dømt for vold inden sagen er blevet taget op i retten, eller nåh nej…for så langt kommer de sager sjældent, da deres anklager bliver fejet af bordet, hos politiet.

Mange af de forældre som jeg taler med, fortæller om anklager som er så krænkende og nedværdigende, at straffelovens afsnit om injurier, burde tages i brug. Men desværre har vi med et system at gøre, som uden problemer, kan fremsætte injurier, uden at det får konsekvenser for dem. `Jeg har en formodning om at du vil begå et mord, jeg er bekymret for denne person, derfor skønner jeg at det er bedst at du kommer i fængsel!” Sådan er deres måde at forvalte deres anklager på, vitterlig sat op. De kan fremsætte udtalelser om bekymringer, om deres formodninger og deres skøn, uden at det skal bakkes op af dokumentation, inden at de igangsætter, så gennemgribende foranstaltninger, som anbringelser.

I disse sager skal man samtidig kigge langt efter menneskerettighederne, for dem bliver der på intet tidspunkt taget højde for. Man kan vel i bund og grund betegne dem, som værende støj i disse sager, nøjagtigt lige som forældre bliver betragtet af forvaltningen. Forvaltningerne lever højt på, at de varetager barnets tarv, men det er på intet tidspunkt barnets tarv, at køre forældrene helt ud på sidelinjen, uden nogen form for indflydelse på deres børns ve og vel.

Lovgivningen er god nok, siger du! Serviceloven er rigtig fin, ja! Men forvaltningen af den, fra kommunernes side er så rådden, at selv Surströmming ligefrem er en kulinarisk oplevelse. Der er muligheder for meget skøn i den sociale lovgivning, og lige på dette område bliver der skønnet til skade for forældrene og til skade for børnene.

Når man på de danske uddannelsesinstitutioner, som håndterer Socialrådgiveruddannelse, har en gud som hedder Kari Killén, vis værker er bygget på en undersøgelse af 17 børn og deres familier, helt tilbage i 80’erne, og via dette mener at det er grundlag for hele verdenssituationen, så er man fortabt. I Norge er der rigtig mange privatpersoner og organisationer der har fået øjnene op for, at hun nok ikke her helt rask. Hendes egen datter Mette Killén Heap er indehaver af virksomheden Din Socialjurist, og har bl.a. mange familiesager. Hun møder dagligt resultaterne af hendes mors teorier og især hendes 7 forældreevnepunkter. Hun har intet godt at sige om sin mors teorier og metoder, og har i øvrigt heller intet godt at sige om Kari Killén som mor. Faktisk har hun udtalt, at hvis ikke det var for hendes far, der var et godt og omsorgsfuldt menneske, ville hun gerne have været anbragt.

En guru der ikke kan komme ud af det med sin datter, der skaber splitting mellem datter og hendes egne børnebørn, er ikke en guru men et stakkels menneske. Hendes bøger burde ikke være på nogen pensumliste, og i det hele taget bør hun ikke have yderligere indflydelse på nogen familier overhovedet, hverken i DK eller andre lande.

Vi i Danmark er formidable til at komme med undskyldninger, også på andres vegne, derfor er det for mig, noget af en opgave, at komme frem til en fyldestgørende undskyldning for, at du uden så meget som at trække en mine, kan se igennem fingre med at der sidder anbragte børn i Danmark, som bliver syltet og nærmest efterladt til at rådne op, i et systems som eller burde være et, som varetager barnets tarv.

Det er rigtig fint, at du ytrer at du taler med de ramte personer, inden for dit fagområde. Men når jeg gang på gang hører fra folk, hvordan du sletter deres beskeder eller ligefrem blokere dem på Facebook, så får jeg  min tvivl om, hvor meget du egentlig ønsker, at modtage input fra de ramte, eller hvor meget du faktisk ønsker at forbedre noget som helst inden for dette område.

Som jeg engang sagde til min veninde i USA; i Danmark skal forældre bruge flere resurser på at beskytte deres børn imod det offentlige system, end de skal bekymre sig om blottere, kidnappere eller terror. Dette er en dybt skræmmende tendens!

Så godt nytår! Jeg håber vitterlig, at du vil være med til at gøre dette år, til et godt år for de børn og forældre, som sidder i saksen, hos de sociale myndigheder.

De bedste nytårshilsner
Mette Pena Madsen
Formand, Foreningen Forældre Forsorgen.

 

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.