Fra en DF´vælger til hr. redaktør David Trads

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Nedenstående er en forsinket kommentar til David Trads debatoplæg fra i går: "Frys Dansk Folkepartis racister ud", som jeg desværre først så her til formiddag.

Da jeg således først kommer, "efter at festen er slut", om jeg så må sige, bringer jeg min kommentar som seperat debatoplæg for at sikre mig at det ikke bliver overset i den store mængde svar, som Trad´ses angreb på Dansk Folkeparti har afstedkommet.

Først vil jeg lige for at få én ting slået fast: Alle I, der ikke har stemt på Dansk Folkeparti, er naturligvis akkurart lige så GODE DANSKERE som vi, der sætter vort kryds ved DF. Trist at det skulle være nødvendigt at sige det.

Til gengæld kommer jeg nok til at lede forgæves efter en erklæring fra David Trads og hans meningsfæller om, at vi DF-vælgere er lige så anstændige som dem...!? Men pyt, jeg og DF klarer os såmænd nok også foruden...

Hvad angår karekteristikken af Dansk Folkeparti som "fremmed- og indvandrerfjendsk" er der tale om en forløjet og hadefuld anti-DF-propaganda, helt uden hold i virkeligheden:
I VOK-FLERTALLETS REGERINGSPERIODE ER DER ÅRLIGT KOMMET FLERE UDLÆNDINGE TIL DANMARK END I SLUTNINGEN AF SR-REGERINGENS TID!

HVEM har nogensinde hørt ledende DF-politikere udtale sig stærkt kritisk om f.eks. herboende tamiler, vietnamesere, kinesere, sydamerikanere, indere, filippinere eller thailændere? Eller været hadefulde over for gæstearbejdere fra Polen, Tyskland og Baltikum?

HVORNÅR har politikere fra DF udtrykt ønske om forbud mod ægteskab mellem etniske danskere og ikke-danskere? (Ifølge racistisk opfattelse er der ved "blandede ægteskaber" tale om "raceskændsel", et berygtet begreb som i Nazi-Tyskland blev indtroduceret i "Nürnberg-racelovene" fra 1935).

Det er faktisk de MUSLIMSKE IMAMER, der med afsæt i ISLAMS FORBUD MOD INTERRELIGIØSE ÆGTESKABER, HVOR FADEREN IKKE ER MUSLIM er stærkt imod "blandede ægteskaber"!
Det er ligeledes de MUSLIMSKE IMAMER, der med afsæt i ISLAMS DØDSSTRAF FOR FRAFALD FRA ISLAM ikke kan og vil acceptere noget for et demokratisk samfund så helt grundlæggende som TROSFRIHED FOR ALLE!

SELVFØLGELIG må tilhængerne af en religion, som modsiger to så helt centrale grundforudsætninger for vor nuværende danske og vestlige samfundsorden - fuld personlig frihed samt religions- og samvittighedsfrihed - samt især FORTOLKERNE og LEDERNE (imamerne) af denne religion møde modstand og modsigelse fra de danskere, der er bevidste om vore demokratiske samfundsidealer, som ved hvilke kampe det har kostet vore forfædre at nå frem til et frit Folkestyre i Danmark, og som ønsker at bevare dette frie Folkestyre, UDEN at give indrømmelse på indrømmelse på indrømmelse til det underkastelseskrævende islam ("islam" betyder "underkastelse"), hvis imamer - godt hjulpet af deres danske "venner" - indtil nu i stort omfang har haft held med en begyndende islamisering af dele af det danske samfund efter "salamimetoden"!

Når det er sagt, indrømmer jeg gerne, at meget af den islamkritik der gennem årene har lydt fra både ledende og mere anonyme DF´ere til tider har været for generaliserende, og derfor unødigt krænkende.
Det er imidlertid grov manipulation at give DF-medlemmer og -tilhængere eneansvaret for "debattonen" i Danmark: Eftersom "debat" er sproglig interaktion (en "strid på ord") må i det mindste to andre parter i samfundsdebatten også med i den samlede bedømmelse, hvis man vil danne sig et fuldgyldigt billede af situationen, og eftersom Dansk Folkeparti må ses som en reaktion på islams pludselige tilstedeværelse i Danmark (et land, hvori der aldrig før har boet muslimer) er de ofte hadefulde prædikener og udtalelser fra de muslimske imamer, samt fra de forskellige hovedsagligt muslimsk dominerede indvandrerorganisationer, helt nødvendige at inddrage som baggrundsmateriale for at forstå de så ofte citerede udsagn fra DF´ere, kendte så vel som ukendte.
Dertil kommer naturligvis den nedladende tone - ja til tider ligefrem hadefulde ordflom og direkte TRUSLER (fra de såkaldt "autonome") - som enhver indvandrer- og islamkritik, især FØR 2001, er blevet mødt med fra det (selv)gode borgerskab, som bl.a. David Trads og hans kollega Tøger Seidenfaden tilhører.
ENHVER kritik af den dengang førte "åbne og liberale asyl- og indvandringspolitik" blev i 1990erne arrogant fejet af bordet - ja det kunne koste karrieren at fremsætte den!
(Et berømt/berygtet eksempel på de "anstændiges" sindelagskontrol dengang i begyndelsen af 1990erne er sagen om kultursociolog Eyvind Wesselboe, der for ca. 16-17 år siden fremskrev antalllet af indvandrere og efterkommere af indvandrere i Danmark efter årtusindeskiftet - en fremskrivning, der sidenhen viste sig at være PÅ DECIMALER KORREKT: DENNE DEMOGRAFISKE FORSKNING blev dengang udskreget af en næsten enig forarget presse som at være "RACISTISK", og Eyvind Wesselboe fik inddraget sine forskningsmidler! (Kultursociolog Jacques Blum og journalist, nu redaktør, Anne Knudsen var blandt dem der førte an i hetzen mod Eyvind Wesselboe. De har sidenhen begge markant ændret holdning...!).

FOR AT TRÆNGE GENNEM DEN DYNE AF "POLITISK KORREKTHED", DER LÅ KVÆLENDE OG TUNGT OVER NYRUP-TIDENS DANMARK, VAR INDVANDRINGS- OG ISLAMKRITIKERNE NØDT TIL AT RÅBE HØJT!!!

Tiderne har imidlertid ÆNDRET SIG - og heldigvis for det - og derfor synes jeg ærlig talt godt at DF´erne kunne kvittere ved at dæmpe deres tone tilsvarende ned...

Men mon ikke det kommer...?

"Tider henruller, og sæderne mildnes", som man siger...

 

Henrik Ilskov-Jensen

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.