Fra blå utilstrækkelighed - til rød ansvarlighed

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Europa rykker til venstre. Det er konklusionen, efter at Francois Hollande i søndags blev valgt som ny, fransk præsident.

Hollandes sejr er et klart opgør med en ensidig, borgerlig nedskæringspolitik. Naturligvis skal der være styr på budgetterne, og derfor har regeringen i dag fremlagt en ambitiøs og ansvarlig 2020-plan, og tidligere har regeringen fremlagt forslag til en budgetlov. Der skal være styr på finanserne.

Men nedskæring i de offentlige budgetter og stram budgetdisciplin gør det ikke alene. Vi skal bekæmpe underskuddet med vækst og jobskabelse.

I Danmark har den ny regering iværksat en økonomisk kickstart, der skaber 16.000 nye job herhjemme over de næste to år. For flere i arbejde betyder flere penge i de offentlige kasser. Så simpelt er det. I tilgift vil en investeringspolitik i ét land smitte af på økonomien i nabolandene.

Hollandes sejr er derfor ikke kun en sejr for venstrefløjen i Frankrig men for hele Europa - og et tegn på, at Europa langsomt er ved at skifte farve fra blåt til rødt. Det må og skal bane vejen for en mere retfærdig krisepolitik på europæisk plan, hvor vi sammen investerer i jobskabelse og vækst. Til gavn for slunkne statskasser - men først og fremmest til gavn for helt almindelige europæere.

Kravet om mere fokus på vækst og jobskabelse synes da også at være blevet hørt i Bruxelles. I en tale på Vrije Universiteit i Bruxelles i lørdags talte EU-Kommissionens næstformand Olli Rehn, der er økonomikommissær og dermed en af de helt tunge drenge i EU-systemet for en Europæisk Investeringspagt. En pagt, der skal sikre, at Den Europæiske Investeringsbank i højere grad støtter vækst og investeringer, samt at pengene i EUs strukturfonde i højere grad skal bruges til aktiv jobskabelse ved eksempelvis at støtte små- og mellemstore virksomheder, som mangler kapital.

Rehns tale blev i dag fulgt op af mere konkret handling, da EU-præsident Herman van Rompuy (over Twitter!) meddelte, at han har indbudt EU's stats- og regeringsledere til et uformelt topmøde den 23. maj. Temaet for den middag tegner til netop at blive en diskussion af, hvordan EU samlet kan skubbe gang i væksten i form af en vækst- og investeringspagt.

Der er med andre ord grøde i Europa og forhåbentlig et skifte på vej. Et skifte væk fra en borgerlig økonomisk kurs, der har vist sig utilstrækkelig med sit enøjede fokus på nedskæringer og hen imod en mere afbalanceret og ansvarlig økonomisk politik, der både hviler både på økonomisk disciplin og på investeringer i vækst og jobskabelse. Det er vejen frem for Europa.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.