Et rødt kys farvel til VS

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Jeg vil gerne lette på hatten for de mange, der gennem tiden har været med til at præge den danske og europæiske venstrefløj ved at være aktive med udspring i partiet Venstresocialisterne.

 

 

 

Især når DR Nyheder, særligt på deres Tekst-TV, blot  dagen efter VS's officielle nedlæggelse af sig selv, finder det god smag at fremhæve, at netop Karen Jespersen og Søren Espersen engang for utallige år og kovendinger siden begyndte deres politiske "karriere" i VS.

 

VS har helt fornuftigt valgt at nedlægge sig selv for at kunne bidrage endnu mere til Enhedslistens arbejde og for generelt at arbejde for at styrke venstrefløjen.Uden at ville blande mig i diverse partiers interne beslutninger, så vil jeg dog opfordre alle kollektive medlemmer i  EL at overveje, om de bør gøre det samme.

 

Jeg har ikke selv været aktiv i noget parti, men dog ledende medlem af DKU og Komm.S., og i det arbejde så og samarbejdede jeg med mange aktivister og ideologer - i dag åbenbart kaldet "ildsjæle" især på deres CV'er, tsk tsk ;-) - fra netop VS,  men dog fra stort set samtlige andre partier til venstre (SF, KAP, SAP, DKPml mv.) , og såmænd også dengang Socialdemokratiet. Og så har jeg slet ikke nævnt det store hav af "uorganiserede" i forstanden ikke-partiorganiserede aktive.

 

Jeg har altid set andre aktive til venstre i dansk politik som alliancepartnere, selv om vi også havde vore uenigheder, debatter på godt og ondt, samt desværre til tider intriger. Og jeg har stort set altid set folk, der kæmpede med liv og sjæl for det, de havde kært - og for manges vedkommende stadig gør det.

 

Så tillad mig at være en af de første til at sende en tak til blot nogle få af VS's kæmper, nemlig folk som Preben Wilhjelm, Gunvor Auken, Kai Moltke, Erik Siigsgaard, Willy Brauer, Inge Eriksen, Litten Hansen, Bente Hansen, Steen Folke, Jesper Jensen, Sven Erik Kjær Rasmussen, Inger V. Johansen, Jørgen Lenger, Keld Albrechtsen, Klaus Birkholm, Anne Grete Holmsgaard, Jens Otto Madsen, Villo Sigurdson, Jakob Nerup og Per Clausen - de to sidstnævnte samt mange andre har jeg selv samarbejdet en del med,men jeg sender alle en kærlig og kammeratlig hilsen i dag (også til hende jeg citerer til slut).

 

Jeg undskylder over for de utallige, som jeg ikke har nævnt, men jeg vil til gengæld nævne, at heller ikke i denne sammenhæng skal man stole på 'sejrherrernes historie', der desværre også præger f.eks. DR Nyheder og endda selv Wikipedia, som dog tilstræber en vis 'objektivitet' og korthed.

 

Hvis man virkelig vil vide noget om VS og den øvrige venstrefløj og det, der drev og stadig driver mange af os - uanset vore utallige fejltagelser og nogle gange misforståede forsvar for ikke-forsvarbare ting i kampens hede, og hvis man vil have et kig på den anden side af historien, der samlet set med tiden sikkert som alt andet vil blive mere afvejet og retfærdig, så kan man begynde at læse om VS mv. på nedenstående link til det alternative ”Leksikon for det 21. århundrede”.

 

Det er et nu omstridt, men prisværdigt grundigt leksikon, som netop medlemmer af det nu hedengangne parti VS også har æren for at udvise den rettidige omhu ved at påbegynde, mens andre (herunder jeg selv!) investerede i bogudgaven af ”Store Danske” ...

 

Historien om ”VS – Venstresocialisterne” er her.

 

 

 

Til slut til mine mange og kære kammerater i, fra og omkring VS:

 

I er ikke glemt, og ikke mindst jeres kamp vil aldrig blive glemt. Som Hanne Reintoft, der som få har været aktiv i alle større venstrefløjspartier, og som vi vel stort set alle kan bryste os af at have kæmpet på samme side som, sagde engang:

 

"Kampen for social retfærdighed dør aldrig!"

 

 

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.