Drop forkyndelsen i folkeskolen og lad børnene selv vælge

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Forkyndelse af børn hører ikke til undervisningssystemet!

Hverken kirker eller moskeer eller synagoger hører til i et skolesystem, hvor børn skal have et frit rum for at lære verden uden at blive udsat for forkyndelse eller hjernevaskelse.

Skoleelevers deltagelse i hverken gudstjenester i forbindelse med jul eller fredagsbøn i forbindelse med f. eks den muslimske højtid Eid er skolens opgave!

Den manglende adskillelse mellem religionen og undervisningen i
Danmark har skabt et kæmpe dilemma for de danske skoler og
skoleledere.

Uanset hvor meget de nationalistiske og religiøse kræfter i Danmark vil holde fast ved, at Danmark er et kristent  land - og at kristendom er den officielle religion og  at gudstjeneste derfor skal være en del af folkeskolen - kommer vi ikke udenom, at vi
i dag, i det 21. århundrede, befinder os i en anden virkelighed!

Og denne virkelighed er, at i de danske folkeskoler i dag går der børn og unge, hvis familiers overbevisninger er meget forskellige.

Børn har ikke nogen religion eller traditioner. De har aldrig
tilsluttet sig en eller anden religiøs sekt. De er nye mennesker som tilfældigvis er blevet født i en familie eller et samfund, som bliver defineret som kristne, muslimske, jødiske eller andet!

Det er samfundets pligt at beskytte disse små mennesker mod indoktrinering, og det skal skabe et retfærdigt og lige forhold for dem, hvor de kan trives og kan deltage i de sociale aktiviteter på lige fod med andre børn.

Udøvelse af de religiøse skikke og forkyndelse af børn på skoler er lig med fratagelse af børnerettighederne. Det er splittelse af børn på baggrund af forældrenes religiøse overbevisning - og skabelse af en falsk identitet for børn, som endnu ikke er i stand til at vælge deres tro eller overbevisning.

Det danske skolesystem skal være et sekulært system, hvor ingen får lov til at indoktrinere børn og unge på baggrund af en bestemt religion eller overbevisning.

Her skal børn lære om alt, også om religioner, men ikke af en forkyndende præst eller Imam!

Religionerne og deres historier skal undervises og ikke forkyndes. Men når børn deltager i en gudstjeneste i en kirke eller i en fredagsbøn i en moske, er der ikke mere tale om undervisning i religion, men om forkyndelse og indoktrinering.

Fuldstændig adskillelse af religionen og undervisningen - og dermed afskaffelse af den officiele religion - skal være ethvert frisindet menneskes krav i et samfund, hvor man både vil
respektere borgerne uanset deres religiøse overbevisning og samtidig skabe et frit og sundt rum for børn og unge.

Læs mere på www.nahid.dk

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Om denne blog:

Nahid Riazi er socialpædagog og kvindesagsaktivist. Hun kom til Danmark fra Iran i 1989 som politisk flygtning. Hun blev sidste år tildelt Integrationsministeriets integrationspris, men nægtede at tage imod prisen i protest mod regeringens integrations- og udlændingepolitik.

Om Nahid Riazi:

Kvindesagsaktivist