Der er noget galt i Danmark og nu er nok NOK!!

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Der på tide at den danske befolkning rejser sig op og siger nu er det nok.

 

Så kom dagen, hvor syge Danskerne har 5 måneder til, at blive raske og komme tilbage på arbejdsmarkedet. De voldsomme nedskæringer, der har været på velfærden skal stoppe NU!! De nye regler gør,at du højst kan være på sygedagpenge i 5 mdr.

På 5 måneder kan man risikere, at gå fra at have to gode stabile indtægter til, at ens økonomi ligger i ruiner og man risikere at man må gå fra hus og hjem. 

Den eneste måde man kan opretholde sine sygedagpenge på er hvis man lider at en livstruende sygdom. Bare der er den mindste tvivl om ,at der findes en behandling bliver ens sygedagpengeret stoppet og man kastet ud i div. tilbud/tvangs arbejdsprøvninger.Det er så lige meget om du har brækket et ben eller du lider af en kronisk sygdom, Det er virkeligt frustrerende at den syge ikke kan få ro til at blive rask og komme ud på arbejdsmarkedet igen.

Efter 5 måneder får du frataget dine sygedagpenge.  De, som ikke kan få forlænget sygedagpengene, skal i et jobafklaringsforløb med henblik på at vende tilbage til arbejdsmarkedet. De får en ydelse på niveau med kontanthjælpen, dog uden modregning i forhold til formue eller ægtefælles indtægt.


Dansk velfærd har en lang historie, men over 20 års borgerlig nedbrud politik har sat sig så tydelige spor, at hvis ikke den danske velfærd bliver genopbygget meget snart, så rinder dets unikke historiske mulighed ud. Velfærd og økonomisk omfordeling er det middel som altid sikrer den efterspørgsel som i sidste ende er det allervigtigste for både erhvervsliv og produktion. Velfærd er også en grundlæggende forudsætning for demokratiets reelle mulighed. Det var derfor vi blev rige af den - det var derfor vi blev trygge af den - det var derfor vi blev demokratiske af den - det var derfor vi blev fornuftige af den.

Podemos Danmark mener at vi skal tilbage til hvor mennesket kommer i første række og kassetænkning og mistænkeliggørende af de syge borgere stoppes.

 

Henrik Konradsen

Podemos.dk

 

 

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.