Danmark - Et dårligt produkt

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

(Bragt som leder mandag den 22. januar) 

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) vil bruge 417 millioner kroner på at gøre udlandet opmærksom på, at Danmark er et dejligt land, som de burde besøge enten som turister, studerende eller for at arbejde. Det kaldes branding. Problemet er bare, at Bendt Bendtsens produkt ikke lever op til det billede, han gerne vil tegne.

Danmark er ikke det hyggelige og tolerante land, der med åbne arme byder velkommen til de folk, der gerne vil yde en ekstra indsats (for slet ikke at tale om dem, der på grund af krigstraumer ikke kan). Store virksomheder som Novo Nordisk erkender, at det er et problem for deres udenlandske arbejdere at være med i det sociale liv, fordi danskere ikke er åbne over for at tale engelsk. Universiteterne er fulde af udlændinge, der melder sig ud af fællesskabet, fordi de ikke har lyst til at være en del af den danske drukkultur.

Hvis Bendt Bendtsen vil have udlandet til at få et mere positivt billede af Danmark, bliver han nødt til at se indad. Gør op med tilknytningskravet i forbindelse med familiesammenføring. Brug de 417 millioner på at fortælle danskerne, at andre mennesker er værd at være venner med, også selv om de går med turban, taler med accent eller ikke drikker øl. Så længe det ikke er normen, får Danmark aldrig et godt image i udlandet.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.