Birthe Rønn er en dårlig rollemodel

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Birthe Rønn har i sit ministerium et par rollemodelkorps bestående af forældre og unge med en anden etnisk baggrund end dansk.

Disse mennesker skal fungere som gode rollemodeller for andre forældre og unge. De skal give dem troen på, at det kan betale sig at blive en del af samfundet og både bidrage med noget og forvente at blive accepteret som ligeberettiget samfundsborgere.

Men Birthe Rønn er selv en dårlig rollemodel.

Hun og hendes regering fratager de tosprogede unge og forældre troen på, at de nogensinde kan blive accepteret som ligeberettiget samfundsborgere og, at integrationen kan betale sig!

Da hun opdagede at ministeriet i lang tid havde nægtet at give de unge statsløse palæstinensere statsborgerskab, tøvede hun med at indrømme, at der var sket en fatal fejl, og at de unge selvfølgelig havde ret til at få statsborgerskab.

De unges skæbne, deres usikkerhed om deres fremtid i Danmark, deres bekymringer og deres mistro til et retssamfund var ikke et motiv for ministeren for at rette op på fejlen.

Først da FN kom med sine skarpe udtalelser om denne
forsømmelse, og Rønn frygtede at komme ud for en ny Tamil-sag, ville hun indrømme fejlen og rette op på det.

Hvad lærte hun de unge med sin opførsel og handling? Ja, vær ligeglade med loven og reager, kun hvis du ved, at der er
konsekvenser for dig selv og ikke for andre!

Birthe Rønn og hendes regering vil gerne have at de unge skal holde sig væk fra radikalisering - men vil ikke gøre en
seriøs indsats mod diskrimination mod de unge som er en af grundene til, at nogle af de unge bliver skubbet til de
radikale religiøse grupper eller kriminelle bander.

I Rønns handleplan mod radikalisering blandt unge var der kun
et punkt, hvor det handlede om, at der skulle være konsekvenser for bevillingen hos diskoteker og lignende, hvis de
diskriminerer i nattelivet.

Men efter et stykke tid skrottede Birthe Rønn og hendes regering intentionerne om at straffe bevillingshaverne!

Velvidende om, at man så åbenbart diskriminerer de unge, krænker man dem så dybt, at det ødelægger deres følelse af at være en del af fællesskabet og skader deres selvværd. Og det kan være en af årsagerne til kriminelle handlinger eller radikalisering.

Men Birthe har på intet tidspunkt overvejet at droppe loven om udvisning af de unge, som er født og vokset op i
Danmark, når de bliver involveret i en kriminel handling.

Her er Birthe meget fastbesluttet og kompromisløs!

I stedet for at signalere til de unge, at man tager diskrimination af dem alvorligt og at regering vil gøre sin del for at de
unge føler sig som en del af fællesskabet, dropper de den del af planen, som skulle forhindre lidt af den diskrimination,
som de unge bliver udsat for!

Ved at droppe denne indsats lærte Birthe Rønn de unge, at de kan være ligeglade med deres ansvar og blot kan droppe det.

Hun har vist dem, at samfundet er mere imod dem end med dem, selv når det handler om deres simple ret til at komme på diskoteker.

Hun er selv med til at stemple samtlige unge som potentielle
kriminelle, hvilket skubber de unge mere til at blive kriminelle!

Birthe Rønn og hendes regering påstår også, at de vil bekæmpe vold mod kvinder og tvangsægteskaber. Men hun er
på ingen måde en god rollemodel for de unge piger eller for voldsramte kvinder.

Som en god kvindelig rollemodel skulle Birthe Rønn gøre sin del for at gøre det muligt for disse kvinder at kunne sige fra overfor vold og tvang.

Men de stramme udlændinge- og integrationsregler har i realiteten gjort det endnu mere besværligt for netop disse kvinder og piger at sige fra, når de bliver udsat for vold og tvang.

Som konsekvens af stramningerne er flere kvinder blevet afhængig af deres mænd, både økonomisk og når det gælder om deres opholdstilladelse.

I dag er der færre kvinder som kan opnå permanentopholdstilladelse eller statsborgerskab, når de bliver skilt eller bliver nødt til at søge om offentligt hjælp for at
kunne klare sig selv efter en skilsmisse pga. vold.

Birthe Rønn og hendes regering signalerer til de kvinder, at de helst må blive udsat for vold end at søge hjælp, da konsekvensen kan være, at de bliver smidt ud af landet.

Udgangspunktet i regeringens integrations- og udlændingepolitik har hele tiden været, at det alene er de ”udlændinges”
egen skyld, hvis det går galt med deres integration.

Hverken de stramme regler, som har skabt mere diskrimination mod borgere med en anden etnisk baggrund, eller regeringens manglende vilje til at bekæmpe diskrimination og fordom mod
denne gruppe af borgere eller regeringens forsøg på at nedtone eksistensen af problemer med diskrimination, har hjulpet
med mere integration.

Tværtimod har det været med til at forhindre integrationen i det danske samfund.

Men hverken integrationsministeren eller regering kan skjule, at ansvaret for den manglende integration og den øgede
diskrimination mod borgere med en anden etnisk baggrund i høj grad også ligger hos dem selv.

De er ikke selv en god rollemodel for hverken de nye eller gamle danskere!

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Om denne blog:

Nahid Riazi er socialpædagog og kvindesagsaktivist. Hun kom til Danmark fra Iran i 1989 som politisk flygtning. Hun blev sidste år tildelt Integrationsministeriets integrationspris, men nægtede at tage imod prisen i protest mod regeringens integrations- og udlændingepolitik.

Om Nahid Riazi:

Kvindesagsaktivist