Blogger: Sig farvel til din psykolog

Jonathan Løw er iværksætter, foredragsholder og rådgiver indenfor innovation, iværksætteri og ledelse. Du kan følge Jonathan Løw’s arbejde på LinkedIn og Facebook.

MÅSKE HAR DU HØRT om kunstig intelligens? Det er en teknologi, hvormed man kan lære maskiner at efterligne menneskelig adfærd, og der sker i disse år banebrydende fremskridt indenfor området.

Jeg arbejder til daglig med såkaldt maskinlæring. Vi er optaget af, hvor grænserne går for de menneskelige kompetencer og styrker, og hvor computeren med fordel kan tage over eller supplere. Fokus er således ikke på teknologien som sådan, men det at gøre livet bedre for os mennesker.

Man har hidtil ment, at hele området omkring kunstig intelligens primært ville komme til at omhandle områder, som ikke er ’menneskelige’ – dvs. at teknologierne kan gøre det nemt at overskue store mængder af data, men aldrig vil kunne skabe værdi i menneskelige relationer. Det er man imidlertid ikke så sikker på længere.

På det anerkendte Stanford University i USA har man skabt en såkaldt chatbot med navnet Woebot. Bag Woebot står en række kliniske psykologer fra universitetet, og idéen med Woebot er at behandle depression og angst igennem en digital udgave af den 40-år-gamle teknologi kendt som ’kognitiv adfærdsterapi’.

FORSKNINGEN ER stadigvæk på et tidligt stadie, men udover at Woebot har kunnet påvise klare forbedringer hos de personer med depression, som anvendte det digitale værktøj, så er interaktionsgraden med chatbotten også meget høj – ofte flere gange dagligt.

Som du ser af denne graf, så oplever vi mennesker en stor forløsning ved at have Woebot til at støtte os i en svær tid:

Det betyder ikke, at Woebot kommer til at erstatte kognitive adfærdspsykologer, men den kan blive et meget væsentligt supplement – ikke mindst i en tid, hvor vi som samfund er presset i forhold til at have adgang til nok uddannede psykologer, lange ventetider etc.

Hvor Woebot illustrerer den mere simple brug af kunstig intelligens og maskinlæring, så er den virtuelle terapeut Ellie et eksempel på en mulig fremtid.

Ellie er udviklet af The University of Southern California i USA og er ikke kun en chatbot, men kan også opfange non-verbal kommunikation og respondere på det – eksempelvis ved at nikke anerkendende på de rette tidspunkter.

Ellie er en såkaldt 3D avatar. Det vil sige, at hun ligner et menneske mere, ligesom hun baserer sig på et væld af såkaldte algoritmer (computersprog) i forhold til at styre hendes spørgsmål, bevægelser, gestik og humør.

De nuværende algoritmer bag Ellie kan iagttage flere end 80 forskellige punkter i patientens ansigt og ud fra disse være i stand til at respondere på en meningsfyldt måde med både sprog og gestik, ligesom hun lægger mærke til patientens talehastighed, pauselængder og meget andet.

DENNE MERE AVANCEREDE tilgang end Woebot har vist sig at være særdeles effektiv i forhold til veteraner, der kæmper med PTSD (posttraumatisk stress) efter at have været udsendt til Irak og Afghanistan, og universitetets hidtidige forskning peger bl.a. på, at Ellie præsterer ligeså godt eller bedre end menneskelige psykologer, når det kommer til PTSD behandling.

Derudover har man erfaret, at især de mandlige veteraner er væsentligt mere åbne i forhold til at tale om deres problemer, når det sker online og med en avatar, og så kan Ellie ikke mindst gennemføre 10.000-vis af samtaler i døgnet og blive bedre for hver gang, hun gør det.

Betyder det så, at vi går en fremtid i møde uden psykologer? Det hverken tror eller håber jeg. Jeg er kæmpe fortaler for menneskelighed, nærhed og empati, men jeg er samtidig ikke arvemodstander af teknologi. Det hele kommer til at handle om at finde den gyldne middelvej, hvor Woebet, Ellie og nutidens dygtige samtaleterapeuter kan arbejde hånd i hånd til glæde for alle mennesker her på jorden.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.