Blog: Clement og politikerne udviser foragt for den almindelige borger

DR Debatten og et dannelsesarrangement i Ørestaden er eksempler, der afslører, at det står skralt til med den demokratiske tilstand og dannelse hos vores politikere og medier i dag.

Cand.mag., forfatter og redaktør af bogantologierne "Hvad i alverden er meningen?" (2011) og "Et liv i andres hænder" (2014).

HVAD ER DEMOKRATI? Det var den gamle professor, dr.theol. og forstander for Krogerup Højskole Hal Koch, der stillede det spørgsmål i sin bog af samme navn fra 1945.

Besættelsestiden og Anden Verdenskrig var lige slut. De fleste mente, at det vesteuropæiske demokrati som politisk styresystem var dødt. Da krigen var overstået, fik de pludselig igen et demokratisk styresystem. Men demokratiet som sådan skulle udvikles på ny. Hvad er demokrati, spurgte han i sin bog.

Hans svar var, at demokrati ikke er et system eller en lære. Det kan ikke sættes på formel. Det er ikke noget i sig selv afsluttet.

Det er en livsform, et sindelag, en særlig ånd. Det er den fredelige samtale og den gensidige forståelse og respekt, der er dets kerne. Det er en måde at trave på. Det er ordet – ikke sværdet – der skal råde. Det modsatte er, at den stærkeste vinder.

Hvordan står det så til med demokratiets tilstand og demokratisk dannelse hos os i Danmark anno 2019? Lad os se på et par eksempler, hvor mikrokosmos afspejler makrokosmos.

DR DEBATTEN ved Clement Kjersgaard havde 14. marts temaet: ”Kan vi have tillid til politikerne?”

Som seer forventede jeg, at der i det mindste måtte være en masse deltagere i udsendelsen, som ikke selv var politikere, og som kunne få lov til at udtale sig om emnet.

Alligevel var udsendelsen, som så ofte før, først og fremmest fyldt op med politikere: Seks nuværende politikere og en eks-politiker. De fik også den allerstørste del af taletiden. Herudover var der to mediefolk, en erhvervsmand, en privat socialrådgiver og en kontanthjælpsmodtager. De sidste to, socialrådgiveren Maj Thorsen og kontanthjælpsmodtageren Esben Søvang Maaløe, fik næsten ingen taletid.

Det var et typisk eksempel på den foragt, som Kjersgaard og politikerne i studiet udviser over for den almindelige fagperson og den almindelige borger uden for elitens og magtens korridorer. Som de udviser over for befolkningen i Udkantsdanmark eller Underdanmark. De tager magten, æren og taleretten.

Det er så respektløst, at det ikke er til at forstå, at Kjersgaard og politikerne ikke selv kan se og høre, hvor langt uden for dannelsesskiven de selv befinder sig. Maj Thorsen kom helt fra Østjylland til København for at bidrage til udsendelsen. Alligevel fik hun kun tildelt cirka to minutters taletid. Det er en hån at behandle en inviteret debatdeltager sådan. Kjersgaard burde give hende en uforbeholden undskyldning.

Som altid var DR Debatten et stort cirkus, der på ingen måde svarede til, hvad man forventer af debatskabende samtale og pli fra en public service-station eller alle andre steder i samfundet. Det er en ”Hvem kan råbe højest?”-konkurrence: Kjersgaard afbryder igen og igen de deltagende, lige som de skal til at færdiggøre deres pointer, og han fremstår mest af alt som den, der lukker munden på folk – bortset fra på dem, som han favoriserer og altid giver frit talepas. Det er den samme gruppe af politikere, som altid får ordet eller får lov at tage det, som det passer dem, og også de afbryder hinanden. Der er ingen reel debat eller samtale i sådan en forestilling.

ET ANDET LIGNENDE eksempel er et meget omtalt arrangement om demokratisk dannelse på Ørestad Gymnasium torsdag i sidste uge med deltagelse af undervisningsminister Merete Riisager (LA) og sognepræst Katrine Lilleør. Sidstnævnte deltog i egenskab af at være formand for det af undervisningsministeren nedsatte Rådet for Demokratisk Dannelse.

Altinget og Berlingske kom efterfølgende – med Lilleør som en af ophavskvinderne – med vinklede historier om, at ministeren og præsten skulle være blevet mødt af møntkast og hadsk stemning fra gymnasieeleverne. De klagede over ”udemokratisk” opførsel fra elevers side.

Pressedækningen var præget af de samme propagandametoder som dem, vi for eksempel har stødt på fra Berlingske i forbindelse med dækning af fleksjob- og førtidspensionsreformen, kontanthjælpsreformen, forholdene på jobcentre, respektpakken, folketingsmedlem Laura Lindahls (LA) disputter med tidligere kontanthjælpsmodtager Kim Madsen osv. i efteråret 2018. Lad os kalde det spindoktrinering. Som en sammentrækning af spin og indoktrinering.

Flere kritikere har siden beskrevet, hvad der egentlig skete til arrangementet. Underviser ved Niels Brocks Handelsgymnasium Steffen Groth fastslog i et Facebookopslag 8. marts på sin egen væg, at der ikke blev kastet med mønter efter præsten og ministeren.

Han skrev efterfølgende i et indlæg i Point of View International 11. marts: ”Besøget på Ørestad Gymnasium fra Rådet for Demokratisk Dannelse må paradoksalt nok ende med at slå skår i elevernes tillid til folkestyret. (…) tilliden til demokratiet reduceres, når de unge ser politikere og præster kaste overdramatiserede anklager og magiske mønter imod dem og alle deres forskelligartede gymnasievenner. Og når de ser præstens og spindoktorens fortællinger blæst op i kæmpestørrelse i mediernes troldspejl og spredt på alle landets platforme, uden at den anklagede part fik lov at komme til orde med modificerende modvægt, før det forvrængede fantombillede var skabt. Det er i hvert fald ikke demokratisk dannelse.”

Journalist Morten Skovgaard er en anden kritiker af mediefremstillingen af omtalte arrangement. Han har også skrevet om den i Point of View International 11. marts. Her refererer han blandt andet, hvad sociolog, adjunkt på CBS og magtforsker Christoph Houmann Ellersgaard har sagt om sagen til ham.

Ellersgaard fortæller, at der findes forskellige opfattelser af demokrati. På Christiansborg og i aktuel dansk statskundskab trives tanken om det, han kalder elitedemokrati. Den går på, at demokrati er noget, der legitimeres ved, at nogen har stemt på dem. Det er alene parlamentarisme. Herfra skal befolkningen tie stille og makke ret. Når Riisager og Lilleør kritiserede eleverne, så var det ud fra en elitedemokratisk tanke.

Men der er også andre opfattelser af demokrati. Eksempelvis at demokrati er aktivisme, som tvinger magten til at legitimere sig selv og forklare og retfærdiggøre beslutninger. Ellersgaard citeres af Skovgaard for at sige: ”Hvis ikke folk får mulighed for at råbe op, risikerer man langt værre politikerlede, hvor folk for eksempel melder sig til ekstreme partier. Eleverne oplever en helt reel følelse af afmagt. Det er altid farligt, når folk er afmægtige … ”

NÅR JEG BRINGER DISSE eksempler frem i lyset, er det, fordi de udtrykker en større tendens. Den går igen fra magtens tinde i regering, folketing, regioner, kommuner til offentlige arbejdspladser og offentlig forvaltning, ligesom den fortsætter i de fleste af medierne.

Det er topstyring, centralisering, hvor nogle råber højest og lukker munden på de andre. Det er manglende lydhørhed over for høringer og indsigelser fra grupper, der fortæller om uhensigtsmæssig, uforsvarlig, uværdig, uretfærdig, tåbelig, uintelligent eller på anden måde dårlig lovgivning.

Det er bølleadfærd: Den stærkeste slår den mindre stærke. Det er argumenter, der glides af på som på teflon.

Tendensen er også præciseret af retorikprofessor Christian Kock i bøgerne De svarer ikke og (sammen med Magnus Boding Hansen) De lytter ikke.

Man kunne også have skrevet, at de lyver, de bruger mørkelygter, de afbryder, de forholder sig ikke til argumenter, de respekterer ikke fagviden, eller at de er ligeglade med dele af befolkningen. De taler skingert. De ekskluderer. De mobber. De stigmatiserer og dehumaniserer grupper i befolkningen.

TILBAGE STÅR EN KJERSGAARD, som går i ét med politikere fra Christiansborg, der taler med sig selv og hele tiden får fripas til slet ikke at tale om dét, der er problemet. Politikere, der taler om, hvorvidt disse politikere selv mener, at befolkningen har mistet tilliden til dem. Kan I høre, hvor meningsløst og hult det klinger?

Eller en Lilleør, som går i ét med undervisningsministeren. Som vil lære gymnasieelever om ”demokratisk dannelse”, men ikke selv har respekt for sandheden og lader en ”fjer” blive til mange ”høns”.

Naturligvis har en del af befolkningen mistet tilliden til en del af politikerstanden og pressen, når de igen og igen opfører sig sådan! DR Debatten og sagen om dannelsesarrangementet i Ørestaden viste i sin kerne, hvad problemerne var: Folk bliver i det store hele slet ikke spurgt!

MAN KAN IKKE TALE om reelt demokrati, hvis hverken regeringen, Folketinget, deres repræsentanter eller medierne som helhed lever op til det samtalens trav eller sindelag, som Hal Koch skrev om.

Demokrati kræver respekt for den anden og for sandheden. Og det kræver lydhørhed og vilje til at give den anden part plads, så man kan tale sammen.

Jeg kan anbefale Kjersgaard, Lilleør, Riisager og en del af de øvrige politikere fra Folketinget et kursus i demokratisk dannelse. Eller endnu bedre: Læs eller genlæs Hal Koch! Tal med befolkningen! Åbn ørerne! Lyt!

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Jeppe Kofod portræt
Nyheder

Kofod anmeldt for voldtægt

Emil og Line i en scene fra Emil fra Lønneberg.
Nyheder

Emils tjenestepige er død

Laura Christensen portræt
Film og TV

Laura Christensen

om ubådsserien:

Håb i mørket

Trump og Fauci på pressemøde
Nyheder

Trump sviner USA's

smitteekspert:

En katastrofe!

Mads Aagaard Danielsen på Folkemødet.
Nyheder

DR fyrer seriekrænker

Magnus Heunicke på pressemøde
Corona

Tæt på smittet:

Heunicke arbejder

hjemmefra

Strand på Cypern set fra luften
Nyheder

Cypern krydser smittegrænse 

Bil ligger på siden ved siden af smadret McLaren
Biler

Million-bil smadret

på parkeringsplads

Illustration af rumfartøj der lander på asteroide
Nyheder

NASAs vilde plan:

Vil lande rumfartøj

på asteroide

Statsminister Mette Frederiksen med alvorlig mine og en løftet pegefinger hun ses i profil
Nyheder

Efter Frank-exit:

Mette Frederiksen

helt enig

Biler i kø på motorvej
Nyheder

Ulykke lukker motorvej

Nærbillede af grevinde Alexandra hun hverken smiler eller ser sur ud.
Kongelige

Redder mor

fra isolation

En tydeligt brødbetynget Frank Jensen med jakkekraven trukket op.
Nyheder

Frank Jensen

trækker sig

fra politik

Rækkehuset der er bygget i grå mursten. Der vokser efeu op ad væggene på det gamle hus.
Nyheder

Her er Danmarks

dyreste rækkehus

Frank Jensen og Mette Frederiksen sidder ved et bord og holder møde. Statsminister Mette Frederiksen sidder med den ene hånd til hovedet mens Frank Jensen taler.
Nyheder

Nu bryder

Mette tavsheden

En bunke visne blade ligger på en græsplæne. En rød bladrive står og hviler sig op ad en sort havebænk.
Livsstil

Derfor skal du IKKE 

fjerne nedfaldne blade

Tøjstativ med tøj til kvinder. En blomstret kimono er i forgrunden.
Nyheder

700 ton helt nyt tøj

går op i flammer

Et gammelt skur der står i en baghave.
Krimi

Kvinde forsvundet:

Kig i dit skur

Nærbillede af en brødbetynget Frank Jensen ved pressemødet søndag aften på Københavns Rådhus.
Nyheder

Mødeformen

vækker kritik

Frank Jensen foran en mikrofon
Nyheder

Seneste:

Frank Jensen fortsætter

Sofie Carsten Nielsen på pressemøde
Nyheder

Efter krisemøde:

Sofie Carsten Nielsen

fortsætter som leder 

Lisa Montgomery i fængslet
Nyheder

For første gang i 67 år:

USA henretter kvinde

En kranvogn med en smadret bil på ladet
Krimi

Voldsom ulykke

med tre biler

Frank Jensen kigger ned i jorden.
Nyheder

Endnu flere sager: 

Nye anklager

mod Frank Jensen

Overborgmester Frank Jensen
Nyheder

OVERBLIK: Sager mod Frank Jensen går tilbage til 90'erne

Sexorgie med mænd og kvinder
Corona

Politiet afbryder sexorgie

Nærbillede af politibil
Krimi

Mand på 19 år fundet død i baggård

Et samlebånd med en masse små dåser
Corona

Her er COVID-19-vaccinen

på vej

håndspit i håndflade
Corona

Virus kan overleve på

huden i op til ni timer

Billede af ankomsthallen i Kastrup
Krimi

60-årig i Københavns lufthavn

afsløret med 10 kilo opium

Batman og en skeptisk George Clooney
Kendte

George Clooney:

Batman ødelagde

næsten min karriere

Ulrich Thomsen portræt
Film og TV

Farvel til Lie Kaas

Nu er Ulrich Thomsen

Carl Mørck i Afdeling Q

Billede af Maxiam og Willem Alexander
Kongelige

Hollandsk kongefamilie

efter massiv kritik:

AFLYSER

En smilende Lotte Friies på den røde løber med sin mand Christoffer S. Ringø
Kendte

DR-vært endelig gift 

En bunke orange græskar
Mad og drikke

Smid børnenes

halloween-græskar

i boller og bolognese

Angela Merkel med mundbind
Corona

Smitterekord i Tyskland

Wissam Bouqasri i Den Store Bagedyst
Film og TV

Færdige af grin:

Ude efter uspiseligt

slik i Bagedysten

Cirkel kaffe dåse
Helt vildt

Købt for 100 kr:

Kaffedåse er

20.000 kr. værd

Sophie Løhde på Folketingets talerstol
Nyheder

Toppolitiker sygemeldt:

Skal opereres

Portræt Frank Jensen
Nyheder

Frank Jensen:

Undskyld!

Mand visiteres i security i lufthavn
Rejser

Dansk firma fjerner kø

ved security i lufthavne 


 

En trist Frank Jensen
Nyheder

Rystet R-borgmester:

Jeg vil ikke love

støtte til Frank Jensen

Nærbillede af Keld Heick
Underholdning

Keld Heick:

Tror snart Hilda ryger

ud af Vild med dans

Et sort hvidt billede af en mand med solbriller
Krimi

Her er den franske lærer

som blev halshugget

En sød baby med et tæppe over hovedet
Helt vildt

Forældre opkalder

deres datter efter 

internetudbyder

Frank Jensen i slips og habit
Nyheder

Frank Jensens

politiske liv

hænger i tynd tråd

En lille korsedderkop i et spind
Dyreliv

Sådan undgår du

EDDERKOPPER

derhjemme

En smadret sort BMW med brandbil i baggrunden
Krimi

Stor BMW

forulykker –

person fløjet på sygehus

To politifolk og en politibil med udrykning
Krimi

Opdateret:

Skolelærer halshugget

på gaden

Billede af en kop te holdt af en hånd
Mad og drikke

Din tekop indeholder

måske slet ikke te

Mille Funk i rød små kjole og Kristian Bech danser
Film og TV

Chokexit i Vild med dans:

Bundskraberne er videre

Billede af Frank Jensen med lukkede øjne
Nyheder

Frank Jensen:

Jeg krænkede

En hvidhaj set nedenfra
Dyreliv

Hajernes hævn:

Dræber rekordmange mennesker

Karsten Ree sidder på en trailer, hvor de står en rød Ford GT40 på.
Kendte

Karsten Ree:

Hellere dø på banen

end hospitalet

Billede af Kim Kardashian i en nedringet sort kjole
Kendte

Her er de rigeste

selvstændige kvinder

Billede af kanalen ved Nyhavn i sol
Krimi

Fremmed tog fat i lille pige

og sprang i vandet

i Nyhavn

Billedeaf brandenburg Tor
Corona

Tyskland kan blive

næste lukkede land

for danskere

to par står på gulvet i tv-programmet Vild med Dans
Film og TV

De ryger ud af
Vild med Dans 
i aften

en hertstarter hænger på en væg
Sundhed

I dag falder 14 personer

om med hjertestop

En mand i en hospitalsseng
Corona

Corona-indlagte

stiger 

den danske badmintonnspiller Viktor Axelsen gestikulerer på banen
Sport

Dansk fjerkonge har

fået lille prinsesse

seks mænd sidder i en sauna
Corona

42 højskole-elever

smittet efter fælles

tur i sauna

indisk mand ligger i fryseboks
Helt vildt

“Død” mand vågner
efter 20 timer

i fryseboks

to personer med ansigtsmaske hilser med albuen
Nyheder

Nye ord i ordbogen:

Albuehilsen og superspreder 

Sofie Carsten Nielsen, Morten Østergaard og Ida Auken står bag mikrofoner
Nyheder

Tidligere radikal leder

har meldt sig ud:

Feministisk heksejagt

opgang med gul og grøn dør
Corona

Corona har gjort

os til bedre naboer

USA's præsident Donald Trump gestikulerer
Nyheder

Trump husker ikke

negativ coronatest

en gris stikker hovedet ud mellem tremmer
Sundhed

Svine-influenza

kan udløse ny pandemi

hos mennesker

Restaurant i flammer
Krimi

Brand i Djurs Sommerland

Emmanuel Macron portræt
Corona

Smitterekord i Frankrig

Sofie Carsten Nielsen, Morten Østergaard og Ida Auken.
Nyheder

De Radikale indkalder til krisemøde

Prins Christian udenfor
Nyheder

DR-vært laver sex-joke

om prins Christian

Collosseum ved aftentide
Corona

Seks nye lande på listen:

Her må du ikke rejse til

Kim Jong-un i lænestol på kongres.
Nyheder

Nordkorea om

dansk dokumentar:

Alt er løgn!

Delphine Boël
Kongelige

Belgiens konge møder omstridt halvsøster for første gang

Demonstranter på gaden i Dhaka, Bangladesh
Nyheder

Fem mænd dømt til døden

for gruppevoldtægt

Mads Aagaard Danielsen på Folkemødet.
Nyheder

DR dropper

sex-krænkers

radioprogram

Phillip Faber og Mads Steffensen ved et klaver
Film og TV

Phillip Faber tilbage på skærmen

Keld Heick sidder i en stol og ser afslappet ud
Kendte

Keld Heick stopper i DR:

- Jeg har været tæt på stress

Tog-pendlere her i myldretiden
Corona

Corona-chok

i London:

Slut med besøg