Administration 

Blå bloks nye rebel: EU er en trussel mod det danske arbejdsmarked - vi skal ud!

Henter afspiller ...
EU blander sig alt for meget og sætter den danske model under pres. Vi ser gerne, at Danmark kommer helt ud af EU, siger Pernille Vermund (NB). Foto: Gitte Redder, Avisen.dk

Danmark skal ligesom Storbritannien ud af EU, mener Nye Borgerliges formand Pernille Vermund. Hun mener, at EU lægger gift ud for den meget velfungerende danske model for arbejdsmarkedet.

Om et par måneder kan Pernille Vermund sandsynligvis føje medlem af Folketinget til sit CV.

I hvert fald står det nationalkonservative højrefløjsparti Nye Borgerlige i langt de fleste meningsmålinger til at ligge et pænt stykke over spærregrænsen. Dermed kan partistifteren Pernille Vermund allerede nu indstille sig på at skulle pendle fra sin nordsjællandske villa til Christiansborg efter det kommende folketingsvalg.

I dag arbejder hun som de fleste andre dage hjemmefra. For hun driver sin lille arkitektvirksomhed og sit parti fra villaen, som hun selv har bygget ud og om, så der er plads til tre sønner og boldspil i haven.

Over en kop kaffe interviewer Avisen.dk den 43-årige partileder om, hvad Nye Borgerlige vil bruge en håndfuld mandater til i Folketinget.  

Værdikrigeren 

Og selvom kaffen er god, dagligstuen hyggelig og Pernille Vermund i bund og grund sød at være sammen med, er det alligevel tæt på, at man får kaffen galt i halsen af den politiske revolution, som Nye Borgerliges frontfigur lægger op til. 

Værdikrigeren vil ikke bare have muslimsk indvandrerstop. Hun vil også have Danmark ud af EU og sætte den offentlige sektor på skrump, sænke skattetrykket markant, køre en bulldozer gennem beskæftigelsessystemet og nedlægge jobcentrene.  

Hvad er den største udfordring på det danske arbejdsmarked i 2019?

- Den allerstørste udfordring er, at EU blander sig alt for meget og sætter den danske model under pres. Vi ser gerne, at Danmark kommer helt ud af EU, siger hun.

Pernille Vermund fremhæver blandt andet, at det store flertal af EU-lande har en lovbestemt minimumsløn. Den danske statskasse risikerer ifølge hende at blive lænset af den såkaldte velfærdsturisme, hvor EU-borgere efter kort tids arbejde i Danmark får ret til dagpenge, børnepenge og andre velfærdsydelser.

Og senest har et flertal i Europa-Parlamentet vedtaget, at der skal være mere øremærket barsel til nybagte fædre i alle EU-lande, raser hun.

- Det er et problem, at de fleste andre EU-lande har en politisk styret model, hvor politikerne har indflydelse på arbejdsmarkedet på en anden måde end i Danmark. For hvad vil opbakningen til den veldrevne danske model være på længere sigt, hvis politikerne alligevel kommer snigende i tide og utide og påtvinger os EU-regler, spørger hun.

Brexit skræmmer ikke

Nye Borgerlige vil helt ud af EU og tilbage til et samarbejde på et niveau, som den gang, der var noget, der hed EF.

Ifølge Pernille Vermund skal frihandel i højsædet og også gerne en friere bevægelighed af arbejdskraft fra lande uden for EU, men uden den overstatslige institution, der dikterer, at landene skal indrette sig på en bestemt måde. 

Det vrimler med advarsler om, hvad konsekvenserne bliver i Storbritannien på grund af briternes udtræden af EU. Vil dansk vækst og beskæftigelse ikke tilsvarende blive ramt, hvis Danmark ikke længere er medlem af EU?

- Der er jo altid en risiko. Det afhænger fuldstændig af, hvilke aftaler man får forhandlet på plads og hvilken politik, der bliver ført. Hvis man fører en væksthæmmende fordelingspolitik, og samtidig ikke vil handle med andre lande, er det klart, at det vil ramme beskæftigelsen, siger hun, men understreger, at Brexit ikke skræmmer hende. 

Blå bog - Pernille Vermund

Pernille Vermund stiftede Nye Borgerlige i oktober 2015 sammen med Peter Seier Christensen.

Hun er partiformand for det nationalkonservative og markedsliberale borgerlige parti, der ønsker dansk exit fra EU, muslimsk indvandrerstop, markant lavere skatter og en mindre offentlig sektor. 

Hun har tidligere været medlem af Det Konservative Folkeparti og sad i Helsingør Byråd i 2009 – 2011. I 2014 var hun opstillet som konservativ folketingskandidat i Helsingør og blev ved folketingsvalget i 2015 første suppleant.

Uddannet arkitekt i 2001 og har sit eget arkitektfirma.

43 år, fraskilt og mor til tre drenge.   

UDVID

Dansk model ind med modermælken

Pernille Vermund betoner, at hun har fået den danske model ind med modermælken. Med både en far og mor, der var engageret i fagforeningsarbejde i Københavns Lufthavn, og en søster, der også har været fagligt aktiv.

- Jeg ønsker ikke politisk indblanding i arbejdsmarkeds-spørgsmål og ønsker at give arbejdsmarkedets parter mere frirum til at finde de rigtige løsninger.  Politikere i Bruxelles og på Christiansborg har ikke føling med, hvad der sker i de forskellige brancher, siger hun.

Selvom Pernille Vermund med egne ord hylder den danske model, er hun ikke længere selv medlem af hverken en fagforening eller a-kasse. Hun smækkede med døren til Arkitektforeningen for nylig, fordi hun som selvstændig erhvervsdrivende ikke måtte skilte med, at hun var medlem af fagforeningen.

BUPL, FOA, Dansk Sygeplejeråd og andre fagforbund for offentligt ansatte strammer skruen i deres krav, når de gør kampen for deres arbejdsvilkår politiske.
Pernille Vermund, partiformand Nye Borgerlige.

Hun betragter sin far som faglig rollemodel. Da han tilbage i 1980'erne lagde arm med den berømte SAS-direktør Jan Carlzon for at forhandle en overenskomst på plads for det flyvende personale, fastslog faderen, at hans opgave var at sikre gode løn- og arbejdsvilkår, men først og fremmest at sikre, at kollegerne fortsat havde et job.  

- Hvis man presser den for langt, er der ikke noget arbejde. Så sender man virksomhederne ud af landet, og så forsvinder arbejdspladserne. Og den balance har jeg dyb respekt for, fastslår hun.

Offentlige forbund ude på et rødt skråplan

Men Pernille Vermund bliver i dag provokeret, når fagforbund ytrer sig om alt mulig andet end løn- og arbejdsforhold.  

- Særligt nogle af de offentlige organisationer er ude på et skråplan. Jeg oplever, at BUPL, FOA, Dansk Sygeplejeråd og andre fagforbund for offentligt ansatte strammer skruen i deres krav, når de gør kampen for deres arbejdsvilkår politiske, siger hun.

Hun henviser blandt andet til Danmarks Lærerforening, som hun synes fører skræmmekampagne overfor danskerne, når foreningen påstår, at det går ud over børnenes trivsel, hvis der ikke er gode løn- og arbejdsforhold for lærerne.

- Forestil dig at piloternes fagforening gik ud og sagde, at hvis vi ikke får lidt mere i løn, falder flyene ned. Kunderne ville stryge væk.  Fagforeninger for privat ansatte har en helt anden forståelse for, hvor grænsen går for lønkrav end offentlige fagforbund, siger hun.

Når fagforbund fører røde kampagner for at få flere penge til den offentlige sektor, kammer de ifølge Pernille Vermund over.

- Fagforeningen skal varetage medlemmernes interesser men ikke være en politisk organisation. Der kan være sosuer og læger, der er grundborgerlige. Man kan sagtens mene, at der er for lidt tid til patienterne og for få sygeplejersker uden at mene, at løsningen er flere penge til det offentlige, pointerer Pernille Vermund.

- Vi mangler arbejdskraft lige nu, men når en stor offentlig sektor opsluger så stor en del af arbejdskraften og tvinger os til at importere ny arbejdskraft for at løse opgaver i den private sektor, er det helt galt, siger hun.

Men er daginstitutioner, ældrepleje og resten af den offentlige sektor ikke til gavn for den private sektor og dermed vores vækst og konkurrenceevne?

- Jeg anerkender, at der er masser af opgaver i vores samfund, som skal løses. Om de bliver løst af offentlige eller private aktører er ikke afgørende.

- Jeg er klar fortaler for, at vi skal have sundhed og uddannelse finansieret over skatten, men hvis det offentlige løser opgaverne dårligere og mindre effektivt end private aktører, skal opgaverne løses af private, fastslår hun.

Vi bilder os ind, at der er et sikkerhedsnet for dem, der bliver for syge og nedslidte, men det er en illusion.
Pernille Vermund, partiformand Nye Borgerlige.

I Nye Borgerliges minimalistiske offentlige sektor er jobcentrene nedlagt, og der er langt færre socialrådgivere og andre kommunale sagsbehandlere.

Danskere, der har været ledige i mere end tre måneder, skal have ret til hjælp til jobsøgning hos en professionel jobkonsulent. Og de danskere, der er for syge til at passe et arbejde, skal vurderes af et uafhængigt lægefagligt råd.

- Hvis man falder ned fra et stillads som 30-årig og brækker ryggen eller er en nedslidt 55-årig slagteriarbejder, skal det lægefaglige råd vurdere, om man skal tilkendes førtidspension.

- Der skal være en ensartet behandling over hele landet, så det skal ikke ligge i kommunalt regi.  Og så skal der ikke være det her frygteligt bureaukratiske og umyndiggørende system, vi kender i dag, siger hun.

Velfærdsillusion

Hvis vores førtidspensions-system fungerede godt, ville diskussionen om behovet for individuel (differentieret) pensionsalder ifølge Pernille Vermund være overflødig.

- I dag har vi en model med førtidspension, som var en del af vores velfærdssamfund, men som nu er en velfærdsillusion. Vi bilder os ind, at der er et sikkerhedsnet for dem, der bliver for syge og nedslidte, men det er en illusion, siger hun.

Nye Borgerlige vil øge førtidspensionen til cirka 25.000 kroner om måneden for enlige og 20.000 kroner for personer, der er gift eller samboende.  

Hvad nu hvis det uafhængige råd vurderer, at hver tyvende borger på 60 år er nedslidt og skal tilkendes førtidspension på 25.000 kroner om måneden. Hvordan skal det finansieres, når skattetrykket skal være mindre?

- I dag kan folk hænge i systemet i årevis, før de får tilkendt deres førtidspension. Det er en kynisk måde at behandle folk på og er dyrt.  Vi vil sikre, at folk, der er reelt syge og nedslidte langt hurtigere og nemmere får tilkendt førtidspension, siger hun og noterer, at partiet har afsat tre milliarder kroner ekstra om året til den udgift.

Og så sparer man milliarder på at lukke jobcentre og fjerne kontanthjælpen, fremhæver hun.

Partiet vil også knytte retten til førtidspension til dansk statsborgerskab, og når udlændinge ikke skal kunne få offentlig forsørgelse i Danmark, vil det spare skatteyderne for milliarder af kroner.

Pseudodebat om ulighed

Debatten om ulighed i Danmark er ifølge Pernille Vermund løbet af sporet.

- Vi har nærmest ikke ulighed i Danmark, siger hun og ærgrer sig over, at venstrefløjen  forstørrer problemerne ved at tælle udlændinge på integrationsydelse med i regnestykkerne.

Hvis Løkke ikke vil redde Danmark, vil vi ikke redde ham.
Pernille Vermund, partiformand Nye Borgerlige.

- Det bliver sådan en pseudodebat om ulighed. For den somaliske familie, der får integrationsydelse i Danmark, lever meget bedre, end de ville gøre i deres hjemland. Så er de fattige eller er de rige? Sammenlignet med forholdene i Somalia lever de et godt liv med betalt sundhed, uddannelse og så videre, fastslår hun.  

Ny Borgerlige har fremsat tre ufravigelige krav, men i Folketinget laver man aftaler, ellers bliver man hurtigt sat ud på et sidespor. Ender Nye Borgerlige ikke med at blive en kort parentes i dansk politisk historie, hvis I står fast på jeres krav?

- Når vi er ufravigelige på udlændingepolitikken, er det, fordi det er afgørende, at vi får stoppet for muslimsk indvandring og sikret, at mennesker, der er her, forsørger sig selv og overholder vores lovgivning. Ellers vil det blive sværere og sværere at opretholde et Danmark baseret på danske værdier. Derfor er det ufravigelige krav, men på alt det andet er vi pragmatiske.

Men hvis Lars Løkke Rasmussen ikke vil indfri jeres ultimative krav?

 - Så har han ikke vores opbakning til at danne en regering. Hvis Løkke forsøger at danne regering uden vores opbakning, og venstrefløjen stiller et mistillidsvotum, undlader vi at stemme. Helt kort sagt: Hvis Løkke ikke vil redde Danmark, vil vi ikke redde ham.

Vil aldrig kravle ned fra træet

I nyere dansk politisk historie kravlede Liberal Alliance op i et træ og insisterede på topskattelettelser. Så kravlede de ned igen. Kan vi komme til at se Nye Borgerlige kravle ned fra træet?

- Nej, aldrig!

- Der er den store forskel på topskattelettelser og udlændingepolitikken, at der desværre ikke er et flertal for topskattelettelser i befolkningen og Folketinget, mens der til gengæld er et flertal i Folketinget, der decideret går til valg på at få løst udlændingepolitikken. Men problemerne bliver værre år for år. Og vi kommer til at løse de problemer og ikke kravle ned fra træet.

Det ligger ikke til mig at fedtspille.
Pernille Vermund, partiformand Nye Borgerlige.

Et flertal i Folketinget har lige vedtaget det såkaldte paradigmeskifte i udlændingepolitikken, og det er et skridt i Nye Borgerliges retning. Og man må vel tage et skridt ad gangen som politisk parti, hvis det går ens vej?

- For os er et skridt i den rigtige retning, at færre kommer hertil, og flere bliver sendt ud. Paradigmeskiftet er mere af det samme.

- Antallet af muslimske migranter stiger fortsat, så for mig er paradigmeskiftet tom luft og et røgslør, der skal ligne endnu et forsøg på at lade som om, at man løser problemerne, siger hun.

Ikke en fedtspiller

Som højrefløjens nye enfant terrible har Pernille Vermund med omhu valgt at stille op til Folketinget i Sydjyllands Storkreds. 

- Der er en grundlæggende borgerlig stemning i Sønderjylland. Der er også en forståelse for, at ret og pligt hænger sammen, og at man ikke bare kommer rendende ned på kommunen i tide og utide. Og der er en forståelse for danske værdier.

Men hvorfor vælger du at stille op på Kristian Thulesen Dahls hjemmebane?   

- Jeg er også blevet advaret om, at det nok ikke var så smart. Jeg ved godt, at Dansk Folkeparti står godt. Hvis jeg skulle være den forsigtige og fedtspille lidt, var jeg stillet op et andet sted i Danmark. Men det ligger ikke til mig at fedtspille, griner hun.

Partilederrunde 2019 på Avisen.dk

Avisen.dk og A4 Medier interviewer samtlige partiledere, inden danskerne skal til folketingsvalg.  

I vores partilederrunde har vi fokus på det danske arbejdsmarked, og hvad partilederne ser som de største udfordringer.

Hvordan sikrer vi, at danske lønmodtagere kan holde til at arbejde, når pensionsalderen gradvist stiger? Hvordan bekæmper vi stress? Hvad gør vi for at gøre den offentlige sektor til en attraktiv arbejdsplads og stressfri zone?

Kort sagt spørger vi, hvad forskellene er på en rød og blå regering for smeden, industriarbejderen, sosu'en og pædagogen?

Læs med de næste uger.

Ree
Kendte

Hylende morsomt: Du er fuld af løgn

Drasbæk
Kendte

Dansk krimi-skuespiller: Ramt af corona

begravelse
Kongelige

Stort galleri: Alle billederne fra begravelsen

striptease
Helt vildt

Bizart: Kvinde strippede ved begravelse

brand
Krimi

50 brandfolk kæmper for at slukke hede-brand

Dronning
Kongelige

Dronning Elizabeth: Derfor sidder hun alene

hveder
Mad og drikke

Derfor spiser vi hveder 

Nyheder

Familien følger prins Philip på den sidste rejse

restauranter
Nyheder

Restauranter bestormet før genåbning

En tallerken med banan skåret i skiver
Mad og drikke

Så vigtige er bananer for dig

Underholdning

Dronningen:

Vanvittigt irriterende 

Capitol Hill stormes af folk
Nyheder

Facebook:

Usikker på at lukke Trump ind igen

Et bundt asaprges og en hånd, som holder et bundt rabarber
Mad og drikke

Vi er vilde med sæson-mad

En mørkegrøn Land Rover lavet som rustvogn
Kongelige

Her er prins Philips rustvogn

En T-Rex med kæmpe mund
Dyreliv

Nyt studie:

Der fandtes milliarder af T-Rex'er

John F Kennedy
Nyheder

USA skubbede

Cuba i favnen på Sovjet

En person drikker direkte ud fra en flaske
Sundhed

Vi drikker mere end nogensinde

En ung mand med dårlig hud
Krimi

Her er drabsmanden

bag masseskyderiet

Kasper Holten gestikulerer
Underholdning

Dropper forestilling efter krænkelsessag

billede af Helen McCrory i rollen som Polly Gray i "Peaky" Blinders"
Kendte

Harry Potter-stjerne er død

blå blink
Krimi

22-årig motorcyklist mister livet 

Facade på hus slibes
Advertorial

Annonce

Trænger din boligfacade til en renovering?

Par ses i gynge på stranden
Rejser

Tropeparadis tilbyder
ferie og

fuld vaccination

billede af Nicklas Bendtner
Kendte

Nicklas Bendtner for retten: Risikerer hundedyr Porsche

billede af det forulykkede svævefly
Krimi

Svævefly er styrtet ned 

- flyet knækkede

billede af Katinka Bjerregaard der synger
Film og TV

Prisvindende sangerinde gør klar til Toppen af poppen

billede af vaccine der trækkes ind i sprøjte
Corona

Ny plan: 390.000 vacciner fra Pfizer om ugen

billede af annonce for Copper Inside
Nyheder

Advarsel:

Bruger du dette

mundbind?

folk går på sti i naturen
Sundhed

Hvad skal du i weekenden?: Fire fantastiske vandreruter

fitnesscenter uden mennesker
Sport

OVERBLIK: Her er der stadig lukket efter 21. april

billede af Angela Merkel
Nyheder

Merkel stukket
med
droppet vaccine

publikum ved Tinderbox
Krimi

Festival frifindes

for

ulovlig taxakørsel

Jacob Bjerregaard i samtale med Frank Jensen
Krimi

Politi efterforsker borgmester

Screendump fra Zoom
Nyheder

Ups! Politiker splitternøgen på online-møde

Dronning Margrethe vinker med gravhund ved sin side
Kongelige

Dronningens fødselsdag:

Overraskelser på stribe

politi ved bygning
Nyheder

Otte dræbt i masseskyderi

billede fra pressemøde
Sport

Aftale på plads:

Genåbning bliver

større end ventet

Frank Erichsen i profil
Film og TV

Bonderøven skifter navn

Frederik og Margrethe vinker fra balkon
Kongelige

Dagens afstemning: Bør Margrethe overlade tronen til Frederik

Margrethe vinker fra dør på slot
Kongelige

Kongehuset hårdt ramt af corona

Lysende trekant på himlen
Helt vildt

Bekræfter UFO-video

ældre mennesker spadserer i park
Nyheder

Varm weekend i vente

mads mikkelsen står foran rød væg
Film og TV

Mads Mikkelsen scorer

rolle i Indiana Jones

skilt foran rådhus med teksten rådhus
Nyheder

Ulovlige kæmpe-sommerhuse

får lov til at blive stående

beholder med naturlægemidlet HUSK
Sundhed

Tre døde efter

at have spist

naturlægemiddel

tre grønne mundbind ligger på bord
Nyheder

Krav om mundbind

forlænges til 13. maj

billede af omfavnelse mellem to kvinder
Nyheder

Dansker vinder

kæmpepris

croissant ligger på tallerken
Helt vildt

Kaldt ud til mystisk dyr:

Viste sig at være

en croissant

magnus heunicke iført mundbind
Nyheder

Åben for at tilbyde

droppet vaccine 

Jennifer Lopez og Alex Rodriguez smiler stort
Kendte

Stjernepar går 
fra hinanden

En barmfager Samatha Fox i rødt lingeri.
Nostalgi

Tillykke til Samantha Fox

55 år i dag

Carsten Bjørnlund og Marie Bach Hansen står i militærtøj
Film og TV

Arvingerne-stjerner

skal opklare mord

i Hvide Sande 

morten messerschmidt taler
Nyheder

Messerschmidt:

Jeg har ikke begået

noget ulovligt

En bilrude med et skudhul
Krimi

Tilfældig kvindes bil

ramt af skud i Aarhus

En flod med hvidt vand
Helt vildt

Efter tankvognsuheld:

Mælk i stride strømme

Silas Holst og en rød murstensvilla
Kendte

Silas Holst jubler

Villaen solgt

En tjener serverer kaffe til to kvinder
Corona

Dagens afstemning:

Er det skørt med coronapas

ved udendørsservering

Kongefamilien med 7 oldebørn i en sofa
Kongelige

Rørende billede:

Oldebørnene samlet

En barfodet mand går på en træstamme
Sundhed

Usundt at gå med sko

En pige sidder og læser en bog på en terrasse i et sommerhus
Livsstil

Gode råd:

Sådan gør du terrassen klar

Fire smukke unge kvinder holder på deres gravide maver
Helt vildt

Fire søstre gravide

på næsten samme tid

En kæntret båd og en gummibåd på vej mod den
Krimi

Kæmpe skibsforlis:

1 død og 12 savnes

En tegnet ældre mand i en retssal
Krimi

Bombe fra overlæge:

Floyd døde af hjerteanfald

Mads Mikkelsen
Kendte

Mads Mikkelsen nomineret med John Dillermand 

afghanistan
Nyheder

Danske soldater hjem fra Afghanistan

Margrethe
Kongelige

Dronningen bliver radiostjerne

coriona
Nyheder

Faldt om:

Dramatisk pressemøde

Bodil Jørgensen
Film og TV

Dagens tilbud: Lav film med Bodil Jørgensen

Musiker
Nyheder

Kendt musiker: Forvaring for grov vold og vidnetrusler

Havørn
Dyreliv

Live: Se ørneungen blive klækket

anholdt
Krimi

13 anholdt i sag om narko og coronasvindel

Aftenshowet
Film og TV

Sjov video: Grineflip i Aftenshowet

En masse forskellige lotto-kuponer fra Danske Spil.
Helt vildt

Vandt 310 millioner – sagde

sit job op som det første

Søren Brostrøm
Nyheder

Slutdato for vaccine rykkes med tre uger

Modelbillede af vaccinen fra AstraZeneca.
Nyheder

Medier: AstraZeneca trækkes

ud af dansk vaccineprogram

Prins Christian iført skitøj. Billedet er et år gammelt.
Kongelige

Prins Christian

flytter hjemmefra

Ole Bredahl løfter Ulla Bjerre så hun ligger i hans arme. De er fotograferet på scenen i forbindelse med Melodi Grand Prix.
Kendte

Grand Prix-stjerne død

En palmestrand med grønt vand, liggestole, parasoller og masser af mennesker.
Rejser

Dagens afstemning:

Skal du ud at rejse til sommer?

Skibet "Ever Given" der kigger i et bassin ved Suezkanalen.
Nyheder

Kræver seks milliarder i

erstatning efter skibsblokade

billede af Simon Komza
Underholdning

X Factor-flirten lever:

Stadig sød musik