Debatindlæg 3F frygter konsekvenser af nyt forslag: Ledigheden vil stige

Eva Obdrup er forretningsfører i 3F's a-kasse.

REGERINGEN HAR I DISSE DAGE TRAVLT med at fortælle vælgerne, at der er et akut behov for import af arbejdskraft. Derfor har regeringen fremlagt et forslag om, at arbejdere fra 3. verdenslande, som eksempelvis Kina og Malaysia, skal kunne komme til Danmark og arbejde, hvis de tjener over 330.000 kroner om året.

Det beløb er på niveau med det, som mange af 3FA’s medlemmer i dag tjener som eksempelvis buschauffør, lagerarbejder og tømrer.

HVIS REGERINGENS FORSLAG gennemføres, kan det have den konsekvens, at det danske arbejdsmarked bliver oversvømmet af arbejdskraft fra 3. verdenslande. Ledigheden blandt danskerne vil stige, ligesom omkostningerne til overførselsindkomster også vil stige. Men det er formentlig en mindre detalje set med regeringens øjne. Her og nu handler det for regeringen inden det forestående valg om at tilgodese erhvervslivet med adgang til rigelig og billig arbejdskraft.

Regeringen har ikke kun travlt med at iværksætte forslag, der vil gøre det sværere at være lønmodtager og 3F’er på det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) foreslår også en begrænsning i forhold til mulighederne for at få dagpenge, hvis man ikke har opholdt sig i Danmark eller EU/EØS-området i de seneste syv ud af otte år.

HVIS DET VEDTAGES, vil det betyde, at arbejdere fra eksempelvis Kina eller Malaysia fremadrettet vil få meget svært ved at opnå retten til dagpenge. Det vil øge risikoen for, at der opstår situationer, hvor de udenlandske arbejdere vil være villige til at acceptere markant ringere løn- og ansættelsesforhold end deres danske kolleger. Det vil øge sandsynligheden for, at arbejdsgiverne vil vælge udenlandske arbejdere frem for danske arbejdere.

I 3FA er vi stærkt kritiske overfor regeringens forslag om både import af udenlandsk arbejdskraft samt om opholdskravet for dagpenge. For på den ene side signalerer regeringen, at man ønsker at tiltrække billig arbejdskraft fra udlandet, mens man på den anden side gør det svært for dygtige og velkvalificerede danskere, der har arbejdet i udlandet, at vende hjem til det danske arbejdsmarked. Det er ikke logisk. Det efterlader et billede af en forvirret regering, der ikke ved, hvor den vil hen.

Dette er et debat-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.