Debatindlæg Debat: Vi går nye veje for at finde job til ledige
Der er grund til at udfordre ”plejer” i indsatsen for at få ledige på dagpenge i arbejde. Min A-kasse vil som noget nyt arbejde systematisk sammen med udvalgte private rekrutteringsbureauer.

Kim Serup er administrerende direktør i Min A-kasse, som har omkring 95.000 medlemmer. Kim Serup har beklædt poster i LO og Dansk Metal og har været arbejdsmarkedschef i et par kommuner.

REGERINGEN OG FOLKETINGETS partier har for nylig lanceret en forsøgsordning, der skal give a-kasserne mere frihed og mere ansvar for at få ledige på dagpenge i arbejde.

Det er godt nyt – ønsket om en mere entydig arbejdsdeling mellem a-kasser og kommunale jobcentre og om mere frihed til at løfte beskæftigelsesindsatsen har længe stået højt på vores ønskeliste.

Min A-kasse er blandt dem, der har meldt sig under fanerne til den kommende forsøgsordning. Og som en del af vores bud på en ny tilgang, vil vi samarbejde systematisk med private rekrutteringsbureauer.

Yderligere vil vi med et nyudviklet digitalt værktøj målrettet udsøge de lediges CV’er for både ”hårde” faglige og uddannelsesmæssige kompetencer og for blødere værdier som interesser og andre typer af kompetencer.

Derigennem kan vi dels matche de ledige mere præcist med de mest relevante private rekrutteringsbureauer, og dels kan vi matche dem bedre internt i vores egen styrkede formidlingsindsats.

Den kombination gør, at vores medlemmer får langt flere jobmuligheder.

Alle har gavn af samarbejde

Tilgangen er ny – og den rummer flere fordele.

For de første er et samarbejde til alles fordel: De ledige får flere jobmuligheder, bureauerne og virksomhederne får flere egnede kandidater i ansøgerfeltet – og vi får frigivet ressourcer.

For det andet lever de private rekrutteringsbureauer af at få mennesker i arbejde – det er ingen hemmelighed. Så vi spænder populært sagt markedskræfterne foran de ledige. Succes for den ledige er en gulerod for rekrutteringsbureauet.

Og for det tredje, så betyder det – mere strukturelt – at udgiften til at drive beskæftigelsesindsatsen vil svinge mere parallelt med antallet af ledige, ligesom vi i højere grad vil kunne påvise effekten af vores beskæftigelsesindsats.

Ekstra hjælp til dem med ekstra behov

De ressourcer, samarbejdsindsatsen vil frigive, styrker vores muligheder for tage os ekstra af de ledige, der har behov for andet og mere end en jobåbning. Det nye tiltag ændrer ikke på, at vi er tætte sparringspartnere for alle vores ledige medlemmer – også dem, der samarbejder med et privat bureau. Men hvis behovet er omskoling, uddannelse eller noget andet, så tager vi hånd om det – som altid.

Som tværgående faglig a-kasse rummer tilgangen den fordel, at vi kan udvide vores i forvejen vidt forgrenede landsdækkende faglige netværk udover de 14 fagforbund, vi dækker, til også at omfatte bureauernes netværk – alt sammen til de lediges fordel.

For de ledige vil den nye mulighed sammen med de faglige organisationers eksisterende kendskab til jobåbningerne på arbejdsmarkedet øge chancerne for at komme i beskæftigelse markant.

Når alt kommer til alt, så er den bedste service, vi som a-kasse kan give et ledigt medlem, jobmuligheder. Selvom dagpenge er en helt afgørende sikkerhed for mange, så er det – og skal være – også en forsikringsordning.

Målet er altid at komme hurtigst muligt tilbage i varig beskæftigelse.

Dette er et debat-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News