Debatindlæg Debat: Flertallet i Folketinget dømmer folk på offentlig forsørgelse

Jeg kæmper for rettighederne for vores svageste i vores samfund - så som mennesker med handicap, socialt udsatte, psykisk syge, hjemløse, børn og ældre med særlige behov. Jeg har derfor oprettet Facebook-siden:" De svageste i vores samfund ER Medmennesker - IKKE En BYRDE" samt at forbedre forholdene for kommende adoptionsbørn, så de undgår manglende kærlighed og omsorgssvigt hos deres kommende adoptionsforældre

Med venlig hilsen

Jesper Park van der Schaft, stifter af Facebook-siden:" De svageste i vores samfund ER Medmennesker - IKKE En BYRDE".

”JA TAK TIL ANSØGERE, der har job, er i uddannelse eller får folkepension. Og et klart nej til dem, der er på kontanthjælp, får integrationsydelse, dagpenge, førtidspension eller er i et ressourceforløb. Sådan bliver vilkårene nu for at leje sig ind i en af lejlighederne i Korsløkkeparken Øst ved Nyborgvej og Ørbækvej i Odense - det har et politisk flertal af Odense Beskæftigelses- og Socialforvaltning netop besluttet.” Det kan vi læse på fyens.dk d. 13. april. Og det er IKKE kun i Odense. Nej, i alle såkaldte ”ghettosteder” må folk på offentlig forsørgelse (dog ikke dem på folkepension og på SU) tvangforflyttes fra deres almene lejligheder til fordel for folk i uddannelse, i job eller på folkepension.

JEG SPØRGER, hvorfor er det dem, som er på kontanthjælp, på integrationsydelse, på førtidspension, på dagpenge og/eller i ressourceforløb, der skal flytte? De har (måske) ikke gjort noget forkert i lovens forstand, men bare været uheldige og ende på offentlig forsørgelse. Hvad med de mennesker som har store villaer, store biler og bor tæt på hinanden, som f.eks. dem i Nordsjælland og har et skjult alkoholproblem eller tager euforiserende stoffer i det skjulte? Hvorfor skal de ikke tvangsforflyttes?

Det er lige som om, at hvis man er på offentlig forsørgelse – på nær SU og folkepension – så er man stemplet som et dårligt menneske – også selvom man ikke har gjort noget forkert i lovens forstand. Flertallet af folketingsmedlemmerne og flertallet af byrådsmedlemmerne er jo på den måde med til at stigmatisere og dømme folk på offentlig forsørgelse.

I STEDET FOR at smide folk, som er på dagpenge, kontanthjælp eller integrationsydelse, fra deres almene lejligheder, skal de have hjælp til at finde arbejde. Det er da meget bedre. For det giver mere utryghed for de ovennævnte grupper af mennesker, når de tvangsforflyttes.

Jeg selv er født med fysisk handicap og har senere fået psykisk lidelse, som desværre har gjort til, at jeg er nødt til at få førtidspension. Det gør mig da ikke til et dårligt og/eller farligt menneske, skulle jeg mene. Men hvis jeg vil flytte ind i alment boligbyggeri – i de såkaldte ”ghettoområder” eller kan blive til ”ghettoområde” – så mener de fleste politikere i Folketinget og i byrådene, at jeg er et dårligt og/eller farligt menneske.

Jeg er derfor glad for, at der er store oprør i de forskellige ramte ”ghettoområder”. For det kan overhovedet ikke være rigtigt, at flertallet af politikere i Folketinget og i byrådene skal bestemme, hvor folk på offentlig forsørgelse skal bo henne. Det viser jo bare – tydeligt – at de fleste politikere stigmatiserer og dømmer folk på offentlig forsørgelse.

Dette er et debat-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News