Arbejdsgivere om strejke efter sosu-drab: En politisk demonstration
FOA-formand Dennis Kristensen mener, at Københavns Kommune bør trække sag mod de ansatte, der strejkede efter drab på kollega. Foto: Asger Ladefoged, Scanpix.
Strejken på bostedet Lindegården var en politisk demonstration, siger arbejdsgiveren. Nu kommer sagen for Arbejdsretten, men den burde aldrig være kørt, siger FOA-formand.

Der var tale om en 'politisk demonstrationsstrejke', da godt 100 ansatte på bostedet Lindegården nedlagde arbejdet, efter at en af deres kolleger var blevet stukket ihjel af en psykisk syg beboer. 

Sådan argumenterer Kommunernes Landsforening i det processkrift, der indgår i den kommende sag mod medarbejderne i Arbejdsretten.

Ifølge KL, der repræsenterer arbejdsgiveren, Københavns Kommune, var den ni dage lange strejke i maj 2016 'i hovedsagen et forsøg på at gennemtvinge en række krav af politisk karakter', fremgår det af processkriftet, som Avisen.dk har set.

Medarbejderne var optagede af 'det ultimative krav' om at få tilført flere ressourcer til Lindegården, skriver KL og henviser blandt andet til udtalelser i medierne. KL fremhæver også, at strejken blev effektueret dagen efter, at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, havde besøgt Lindegården.

Dermed søger KL at affeje medarbejdernes argument om, at de strejkede, fordi de frygtede for deres liv og helbred, efter at kollegaen Vivi Nielsen var blevet dræbt. 

Fronter trukket hårdt op

Medarbejdernes faglige organisation, FOA, og LO står imidlertid fast på, at arbejdsnedlæggelsen var 'en forståelig reaktion på utilfredsstillende arbejdsforhold gennem længere tid', som det hedder i processkriftet.

Dermed er fronterne trukket benhårdt op i sagen, der kommer for Arbejdsretten den 25. oktober. Her vil KL kræve, at de strejkende bliver idømt bod. Ifølge FOA er det samlede krav 130.000 kroner. 

Formanden for FOA, Dennis Kristensen, er oprørt over kravet om bod og står fast på, at de ansatte 'i den grad' følte sig truet på Lindegården i tiden efter drabet på kollegaen:

- Det er ikke min opfattelse, at medarbejderne ønskede at lave en politisk demonstration. De ville kunne gå trygge på arbejde, siger Dennis Kristensen og henviser til, at arbejdet blev genoptaget efter, at der var indgået aftale om, at 12 farlige beboere blev forflyttet fra Lindegården.

Efter drabet har Københavns Kommune desuden fået bøde af Arbejdstilsynet på samlet 200.000 kroner for at have forsømt sikkerheden på Lindegården.

Ifølge FOA-formanden reducerer Københavns Kommune og KL en sag om menneskers tryghed til 'en klassisk overenskomststridig arbejdsnedlæggelse'. 

- Det her er sagen, der aldrig skulle være ført. Vi har på forskellig måde opfordret KL til at trække sagen, men det ser desværre ikke ud til at lykkes. Det handler om at kunne gå trygt på arbejde og komme hjem i hel tilstand. Det er derfor, at vi påberåber os, at der var tale om formildende omstændigheder, da arbejdet blev nedlagt, siger Dennis Kristensen.

Forleden erklærede juridisk chef i KL, Pernille Christensen, over for Avisen.dk, at KL har 'fulgt helt sædvanlig praksis, som siger, at sager om arbejdsnedlæggelser skal indbringes for Arbejdsretten med påstand om bod'.

Det har ikke været muligt at få KLs uddybende kommentar til, hvad der menes med, at arbejdsnedlæggelsen blandt Lindegårdens medarbejdere var 'en politisk demonstrationsstrejke'.

DU KAN FÅ ET OVERBLIK OVER HELE SAGEN HER