Ansatte på skole fik ulovlige bonusser for flere millioner
Seks mellemledere på Københavns VUC beholder 2,4 millioner kroner i bonus, selv om de blev givet i strid med reglerne. Foto: Scanpix Ritzau
Mellemledere på VUC fik ulovlige bonusser for 2,4 millioner kroner.

Seks mellemledere på Københavns VUC fik over en årrække 2,4 millioner kroner i bonusser på et ulovligt grundlag, og som konsekvens er skolen nu sat under administration og må bl.a. ikke udbetale bonusser uden tilladelse fra tilsynsstyrelsen.

Det viser en afgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som Radio24syv har fået indsigt i.

Her kritiseres Københavns VUC for at have udbetalt resultatløn for i alt 2,4 millioner kroner til seks mellemledere fra 2011-2015, uden at der var lavet individuelle aftaler med de enkelte ansatte.

I stedet har mellemledernes bonusser været bundet op på rektors resultatlønskontrakt, og det er i strid med reglerne, fastslår tilsynsstyrelsen.

"Uden indgåelsen af en individuel resultatkontrakt har skolen ikke grundlag for at udbetale resultatløn, og udbetalingen har dermed ikke været foretaget på et korrekt grundlag," skriver styrelsen om forløbet, hvor de seks mellemledere altså i gennemsnit har fået 400.000 kroner på et forkert grundlag.

Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, har læst afgørelsen, og han undrer sig over, at Københavns VUC ikke har været klar over, skolens praksis har været ulovlig.

"Det er lidt underligt, at Københavns VUC er kommet til den opfattelse, at det skulle være lovligt at udbetale løn på den her måde. Det er forholdsvis klart, at det ikke er det. Så det burde skolen have været klar over. Det burde administrationen have været klar over. Og revisor burde også have efterprøvet nogle af de her lønudbetalinger og simpelthen udtaget dem stikprøvevis," siger han.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet understreger samtidig i afgørelsen, at myndigheden "skal indskærpe over for bestyrelsen" på Københavns VUC, at reglerne for resultatlønskontrakter "skal overholdes".

De 2,4 millioner kroner bliver ikke modregnet i skolens statstilskud, og Københavns VUC vil ikke kræve, at mellemlederne betaler beløbet tilbage til skolen, oplyser skolens ressourcechef, Jesper Rasmussen.

"Den resultatløn, mellemlederne har fået udbetalt i perioden 2011-15, er en del af disse medarbejderes aflønning, om end den er udmålt i strid med reglerne, og den kan og vil KVUC ikke kræve tilbagebetalt,"skriver Jesper Rasmussen i en mail og anerkender samtidig, at institutionens "lønadministration har været fejlbehæftet og mangelfuld."

Sagen om uretmæssig resultatløn til mellemlederne indgår i samme afgørelse, som Radio24syv beskrev onsdag, hvor det fremgår, at rektor Søren Fersløv Andersen fra 2010-2016 fik 778.000 kroner for meget i løn.

De to sager om uretmæssig løn og resultatløn har medført, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har valgt at sætte Københavns VUCs lønadministration under skærpet tilsyn, og det betyder bl.a., at institutionen midlertidigt er blevet frataget retten til at udbetale engangsvederlag og bonusser.

Og hvis Københavns VUC alligevel ønsker at give en bonus, skal det godkendes på forhånd hos tilsynsstyrelsen.

"Københavns VUC skal i en foreløbig periode undlade at udbetale variable løndispositioner (engangsvederlag, resultatløn, merarbejdshonorering, fratrædelsesgodtgørelse, m.m.) til skolens rektor og mellemledere, uden at styrelsen forinden har godkendt udbetalingen," fremgår det af afgørelsen.

Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, har aldrig oplevet, at en skole på den måde sættes under administration:

"Jeg har aldrig hørt om det før. Jeg synes, at det er ret usædvanligt, at man forvalter sine forhold på en skole, så styrelsen er nødt til at give dette tilsyn," siger han og påpeger, at tiltaget er meget alvorligt:

"Når man tager det her tiltag i brug fra styrelsens side, så er det helt klart et signal til skolen, om at man tager det meget alvorligt. Og dermed også et signal til andre skoler om, at tilsynet tager sin tilsynsopgave seriøst," siger Per Nikolaj Bukh.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet oplyser samtidig til Radio24syv, at forholdene på Københavns VUC har været til vurdering hos Kammeradvokaten for at se, om "et evt. strafferetligt ansvar kunne gøres gældende."

Konklusionen var dog, at der ikke var grundlag for at gøre yderligere.

Undervisningsminister Merete Riisager ønsker ikke at kommentere den seneste tids historier om Københavns VUC, men oplyser i en mail, at uddannelsesinstitutionerne skal udvise respekt for skatteydernes penge.

"Helt generelt vil jeg gerne understrege, at alle ledere af uddannelsesinstitutioner skal udvise respekt for skatteydernes penge og den vigtige rolle, de spiller for deres elever og kursisters uddannelse. Der må ikke sjofles med ressourcerne. Gør der det, opstår der ofte et politisk pres for at skrue op for reguleringen - og det er ærgerligt for de mange, der driver deres institution godt og helt efter bogen."