Afrikanske kvinder ender som sexslaver i Danmark
Flygtningekrisen har sendt flere nigerianske kvinder mod nord. I løbet af de seneste år, er det især unge kvinder, der handles til prostitutionsmiljøet, peger ekspert på. Bax Lindhardt/Scanpix/Arkiv
121 personer var ofre for menneskehandel i 2016. Det er det højeste antal, siden man startede med at måle i 2007.

Menneskehandel i Danmark nåede i 2016 sit højdepunkt med 121 ofre.

Siden 2007, hvor man startede med at måle ofre for menneskehandel i Danmark, har der aldrig været flere tilfælde end i 2016. Det viser en rapport fra Center mod Menneskehandel.

Og bare fra 2015 til 2016 steg det med 30 procent flere ofre, fra 93 til 121.

Den største gruppe af handlede mennesker er nigerianske kvinder, der bliver handlet som sexslaver og ender i prostitution. 99 af de handlede stammer fra Nigeria. Og 112 ud af det samlede tal på 121 er handlet til prostitution.

Og den stigning er der ikke noget mærkeligt i, fortæller socialantropolog Sine Plambech, forsker i menneskehandel ved Dansk Institut for Internationale Studier.

- Det skal ses i lyset af krisen, og der kommer flere nigerianske kvinder, også dem som selv rejser over Middelhavet. De rejser videre til Danmark, fordi man kan tjene penge heroppe. Og nogle af dem er så ofre for menneskehandel, siger Sine Plambech.

Artiklen fortsætter under grafen

Øget fokus

Rapporten peger på, at det reelle tal for menneskehandler i Danmark er væsentligt højere, da man langt fra kan opdage alle tilfælde. 

Martine Grassov, der er specialkonsulent ved Center mod Menneskehandel, siger, at grunden til, at man ser flere tilfælde i Danmark end tidligere, handler om, at man har øget sit fokus på problematikken. 

- Center mod Menneskehandel vurderer, at stigningen gennem årene i antallet af vurderede ofre for menneskehandel kan forklares med et øget fokus på problematikken, at procedurer er på plads og at relevante aktører, såvel myndigheder som sociale organisationer, er bekendt med tegn på menneskehandel og hvad de skal gøre i den forbindelse, skriver Martine Grassov i en mail til Avisen.dk. 

Især har politiet styrket deres indsats i det københavnske prostitutionsmiljø, og det afspejles nu i tallene, peger hun på. 

Prostitution giver mange ofre

Prostitution udgjorde i 2016 den helt store form for udnyttelse, nemlig 115 af de 121. Derudover blev fire handlet til strafbare handlinger såsom salg af stoffer, tyveri og socialt bedrageri. To blev ofre for tvangsarbejde som gadesalg og rengøring. En person til tvangsægteskab. Ved de sidste to har man ikke angivet typen af tvang.  

Selvom man blot ser to tilfælde af tvangsarbejdere, understreger Sine Plambech, at man i løbet af de seneste år har set en stigning i ofre for tvangsarbejde i Danmark.

- Det er vigtigt at understrege, at der også foregår arbejdsudnyttelse til andre områder end prostitution. Selvom det er primært prostitution i Danmark, siger hun. 

Statistikken viser nemlig, at der især i 2012 og 2013 var et stort udsving i registrerede ofre for tvangsarbejdere med henholdsvis 16 og 11 tilfælde.

Martine Grassov fra Center mod Menneskehandel vurderer, at udsvinget i sidste ende handler om de forskellige aktørers tilstedeværelse - såsom SKAT, Arbejdstilsynet og fagforeninger.

Center mod Menneskehandel arbejder med at forebygge, opsøge, identificere og give støtte til ofrene samt retsforfølge bagmændene, som en del af regeringens satspulje for 2015-2018.